Laboratorní sušárny

 

High-tech systémy k vyhřívání a sušení materiálů s přesným a spolehlivým průběhem jednotlivých procesů pro použití ve výzkumu, vývoji, výrobě, při obchodní činnosti, ke kontrole kvality. Laboratorní sušárny se vyznačují svým stavebnicovým uspořádáním s možností široké škály volitelného vybavení a příslušenství. V základním provedení – dle typu přístroje – se dodávají v objemovém rozpětí 22 až 707 litrů, s přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu a s možností vakua. Přístroje se vyrábí ve dvou úrovních komfortu obsluhy – ECO line a EVO line.

 

Pro sledování a dokumentaci průběhu parametrů v komoře přístroje pomocí PC slouží speciální SW WarmComm (volitelné vybavení).

 

Řada laboratorních sušáren splňuje požadavky na reprodukovatelnost a přesnost průběhu teploty a dalších parametrů v teplotních skříních, odvozených od norem kvality jako je ISO 9000 nebo ISO/17025.

Naše laboratorní sušárny splňují požadavky pro provoz v akreditovaných nebo certifikovaných laboratořích.

 • objem komory : 22, 55, 111, 222, 404 a 707 litrů
 • rozsah teploty : od 5 °C nad okolí do 300 °C
 • dvě linie základní řídicí automatiky: ECO line a EVO line
 • široký výběr volitelného vybavení a příslušenství 
 • výstup pro připojení tiskárny nebo PC
 • krátké dodací termíny


Nejvyšší standard zpracování, unikátní vlastnosti, bezpečné pracovní postupy

info.jpgPřečtěte si o jedinečných vlastnostech našich přístrojů...

celý článek

Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu

Přirozená cirkulace vzduchu

Princip činnosti je založen na jemném gravitačním proudění vzduchu v elektricky vyhřívané komoře přístroje. Dvouplášťová konstrukce komory spolu s řídicí automatikou zajišťují homogenní rozložení teploty v komoře, přesný průběh procesů a krátké časy zotavení (návratu na zvolenou teplotu) po otevření dveří. Vyznačuje se svým ekonomickým provozem. Vhodný pro jednoduchý proces sušení a ohřevu běžných materiálů. Přístroje pracují bezhlučně.

 

 

 

Ecocell

ECOCELL

Řada úsporných sušáren s širokým teplotním rozsahem, přesným a spolehlivým průběhem jednoduchých procesů sušení a ohřevu materiálů. Řada ECOCELL® se vyznačuje bezhlučným chodem a přizozeným prouděním vzduchu v užitném prostoru.

 

 • Vnitřní objem: 22, 55, 111, 222, 404, 707 litrů
 • Teplotní rozsah: od 5 °C nad okolní teplotou do 250/300 °C
 • Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Více informací >>

 

Durocell_55_komfort_2.jpg

DUROCELL

Speciální řada DUROCELL s vysoce odolnou vrstvou EPOLON, která chrání vnitřní nerezový prostor před agresivními látkami jako jsou kyseliny a louhy. Umožňuje optimální temperování materiálů. Ideální pro kyselou i alkalickou hydrolýzu, extrakci nehořlavinami i rozklad látek v pevné fázi.

 • Vnitřní objem: 22, 55, 111, 222 litrů
 • Teplotní rozsah: od 5 °C nad okolní teplotou do 125 °C
 • Vnitřní komora:  nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Více informací >>

Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu

Nucená cirkulace VzduchuPrincip činnosti je založen na jemném, patentově chráněném proudění vzduchu pomocí ventilátoru v elektricky vyhřívané komoře přístroje. Použitý patentový termodynamický systém – tepelného šroubu – zajišťuje vytvoření homogenního proudu vzduchu spirálovitě stoupajícího uvnitř pracovní komory. Přirozeným temperováním od spodu nahoru tento proces simuluje přírodní děje a zajišťuje optimální prohřívání materiálů i vysokou prostorovou přesnost teploty v komoře při minimální spotřebě energie. Pomocí systému vedení vzduchu v zadních a bočních stěnách zajišťují homogenní směsici teplého vzduchu a tím exaktní teplotní profil.

 

 

Venticell

VENTICELL

Řada VENTICELL zaručuje díky patentovanému systému nucené cirkulace vzduchu homogenní rozložení teploty ve všech procesech sušení a ohřívání. Větší rychlost a přesnost všech postupů temperování zajišťuje ekonomičnost provozu. Vhodné zejména pro materiály s vysokou vlhkostí.

 

 • Vnitřní objem: 22, 55, 111, 222, 404, 707 litrů
 • Teplotní rozsah: od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C/ 300 °C
 • Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

více informací >>

Sušárny s vakuem

Sušení ve vakuuPrincip činnosti je založen na principu sušení ve vakuu s možností vytěsnění vzduchu v komoře inertním plynem. Elektricky vyhřívaná nerezová komora přístroje umožňuje přesné vyhřívání a sušení vzorků až do konstantní hmotnosti. Standardní výbavou je i průchodka o průměru 40 mm, vstup pro připojení inertního plynu a jehlový ventil pro jemné dávkování. Pro případ vnitřního přetlaku je přístroj vybaven velkoplošným dveřním přetlakovým ventilem „Ventiflex“.

 

 

 

VacucellVACUCELL

Sušení ve vakuu s možností vytěsnění vzduchu inertním plynem nabízí řada VACUCELL použitelná nejen pro teplotně labilní a na oxidaci citlivé substance (prášky, granuláty, …), ale i tvarově složité součásti s těžko přístupnými otvory a závity. Ideální pro sušení vzorků do konstantní hmotnosti. Zvláštní uplatnění přístroje je možné především v oblastech zpracování plastů, farmaceutickém, chemickém, elektrotechnickém a jiném průmyslu.

 

 • Vnitřní objem: 22, 55,111 litrů
 • Teplotní rozsah ECO: od 5 °C nad okolní teplotou do 200 °C
 • Teplotní rozsah EVO: od 5 °C nad okolní teplotou do 250/300 °C
 • Okno ve dveřích
 • Průchodka ø 40 mm s vyústěním v nadstavbě
 • Připojení inertního plynu
 • Jehlový ventil pro jemné dávkování
 • Tlakově odolná vnitřní komora
 • Velkoplošný dveřní přetlakový ventil „Ventiflex“
 • Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4571( AISI 316 Ti)

více informací >>