Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Dotační programy

Projekt: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti BMT Medical Technology s.r.o.
byl spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:

CZ.01.04.01/01/22_006/0001437

Popis projektu:

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti výměnou nehospodárného laserového stroje a ohraňovacího lisu, za novější zařízení s nižší energetickou spotřebou.


Projekt: Snížení energetické náročnosti budovy BMT Medical Technology s.r.o. – budova IV

Registrační číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013133

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost". Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy IV. ve společnosti BMT Medical Technology s.r.o.. Předmětem projektu je revitalizace obálky budovy IV. - rekonstrukce obvodového a střešního pláště budovy s cílem zvýšit energetickou účinnost. Dále snížení tepelné náročnosti objektu - zmenšení okenních otvorů a výměna oken za úspornější, zateplení obvodových konstrukcí včetně střešní konstrukce, instalace úsporného LED osvětlení, výměna rozvodů elektroinstalace včetně rozvaděčů a rozvodny. Po realizaci projektu se výrazně sníží energetická náročnost objektu - dojde k celkovému snížení spotřeby energie na vytápění a k výraznému snížení tepelných ztrát. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.