Instruktáž personálu

Úvodem

Provádíme instruktáže obsluhujícího personálu v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích.

 

 

 

Základní charakteristika

  • úvodní instruktáž
  • periodická instruktáž
  • obsah instruktáže
  • záznam o instruktáži

Instruktáž představuje významný prvek pro správné a bezpečné používání zdravotnických prostředků

 

Základní technické údaje

Podle zákona o zdravotnických prostředcích, mohou být zdravotnické prostředky používány pouze osobami, které absolvovaly instruktáž a byly seznámeny se zvláštními riziky spojenými s jejich používáním.

 

Popis

Úvodní instruktáž obsluhujícího personálu provádí naši servisní technici při instalaci přístroje. Periodickou (opakovanou) instruktáž doporučujeme u sterilizátorů provádět nejméně 1× ročně. Tuto instruktáž doporučujeme, pokud je to možné skloubit s termínem pravidelné údržby.

Obsahem instruktáže je:

  • rozpoznání stavů a podmínek, za nichž má být přístroj používán
  • principy činnosti přístroje
  • používání a obsluha přístroje (včetně způsobu odstavení z provozu)
  • údržba a její dokumentování
  • jak postupovat při poruše
  • bezpečnost práce (jak se vyhnout možnému poranění, popálení nebo radiační nehodě)

O provedené instruktáži obdržíte dokumentovatelný písemný záznam.