Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Opravy

odstranění vady přístrojů

Základní charakteristika

  • diagnostika
  • odstranění vady
  • originální náhradní díly
  • ověřená měřidla
  • kontrola funkce přístroje a bezpečnostních systémů po opravě
  • předání po opravě

Základem dobře provedené opravy je správná a rychlá diagnostika poruchy. Naši servisní technici jsou pro tuto činnost vybaveni všemi potřebnými informacemi a pomůckami. Při opravě se standardně používají originální náhradní díly nebo materiály předepsaný výrobcem. Po opravě je servisní technik povinen přezkoušet provozní bezpečnost opravené věci. Běžnou opravou se rozumí odstranění poruchy přístroje, kterou lze provést na místě instalace u zákazníka. Jde většinou o výměnu či opravu poškozeného nebo vadného dílu anebo seřízení parametrů přístroje. Opravou většího rozsahu se rozumí oprava, vyžadující značný zásah do přístroje. Zpravidla jde o výměnu celého uzlu, nebo jeho demontáž a montáž (například výměna kompletní elektrické instalace, automatiky, sterilizační komory, apod.). Na tyto opravy provádíme předběžnou kalkulaci ceny. Dílenskou opravou se rozumí oprava, která vzhledem ke svému charakteru a použité technologii musí být provedena v dílnách výrobního podniku.


Úvodem

Zajišťujeme záruční i pozáruční opravy, běžné, většího rozsahu i dílenské. O každé opravě obdržíte od servisního technika písemný doklad s uvedením příčiny poruchy, zjištěné vady, způsobu jejího odstranění, použitých náhradní dílů a materiálu.

Základní technické údaje

Opravou se rozumí odstranění vady a uvedení přístroje do provozuschopného stavu. Opravy zdravotnických prostředků musí být prováděny v souladu s platnou legislativou.