Profil firmy BMT Medical Technology s.r.o.

adresa:  BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno
telefon:  +420 545 537 111
fax:       +420 545 211 750 
e-mail:  mail@bmt.cz
IČO:  46346996

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně v oddíle C, vložka 58436

  • jsme dynamická, moderně a pružně řízená společnost
  • naší předností je rychlost a kreativita
  • předvídáme a uspokojujeme požadavky zákazníků
  • vycházíme z tradice a orientujeme se na budoucnost
  • dejte nám příležitost a přesvědčte se o našich schopnostech!

Pro Vaši spokojenost vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme široký sortiment parních, horkovzdušných a chemických sterilizátorů, laboratorních sušáren a inkubátorů a nerezového nábytku. Naše výrobky stejně jako náš perfektní servis jsou známy již u tisíců zákazníků na celém světě. Naše získané zkušenosti, schopnosti a kreativita nám dávají předpoklad plně uspokojit i Vás.

 


MMM Group

MMM Group MMM Group, jako jeden z předních systémových poskytovatelů, působí ve zdravotnictví po celém světě od roku 1954. S kompletní nabídkou produktů služeb týkajících se čisticích, dezinfekčních a sterilizačních zařízení pro nemocnice, vědecké ústavy, laboratoře a farmaceutický průmysl si společnost MMM vytvořila pozici rozhodujícího nositele kvality a inovace na německém i mezinárodním trhu. V našich výrobních závodech v bavorském Stadlernu a českém Brně vyrábíme produkty, které odpovídají potřebám našich zákazníků po celém světě. V obou provozovnách zajišťujeme velmi rozsáhlou výrobu a splňujeme tak přísné požadavky na kvalitu ve zdravotnictví. 900 zaměstnanců se s kompetencí a radostí angažuje pro komplexní poslání skupiny MMM.


celý článek

Historie BMT Medical Technology s.r.o.

historie.jpgTradice výroby zdravotnické techniky byla založena v Brně již v roce 1921. Malé firmy vyrábějící zdravotnické a laboratorní přístroje se postupně spojovaly a specializovaly zejména na oblast výroby parních a horkovzdušných sterilizátorů a rentgenových přístrojů. Jejich spojením v roce 1952 vznikl podnik Chirana Brno s.p., který v různých podobách rozvinul výrobu sterilizátorů a rentgenů na mezinárodní úroveň. Novodobá historie firmy byla založena vstupem strategických partnerů v r. 1992.


celý článek

Současnost BMT Medical Technology s.r.o.

BMTV roce 1992 se stala Chirana Brno akciovou společností a byl realizován vstup majoritních akcionářů, firem MMM z Mnichova (Německo) a M. Schaerer AG z Moosseedorfu (Švýcarsko). Firma získala a rozvinula moderní know-how, nový výrobní sortiment i přístup na vyspělé evropské trhy a vybudovala celosvětovou prodejní síť. Následoval dynamický rozvoj společnosti pod jménem Chirana BMT Brno a.s. a následně BMT a.s. V závěru roku 1995 po odstoupení firmy M. Schaerer a převzetí balíku jejich akcií se stala firma MMM jediným majoritním akcionářem a naše firma a zařadila do skupiny MMM Group. Následoval další úspěšný rozvoj který umožnil dosáhnout současného významného postavení na světovém trhu v historicky velmi krátké době.


celý článek

Systém řízení jakosti

TÜVV oblasti řízení jakosti jsme navázali na bohatou historii firmy. V roce 1998 byl zaveden a úspěšně certifikován systém řízení jakosti podle EN ISO 9001:1994 a EN 46001. Jeho další rozvoj zajistil BMT a.s. jako prvnímu výrobci v České republice splnění požadavků směrnice EU pro zdravotnické prostředky č. 93/42/EEC již v roce 2000. Vzhledem k neustálému zvyšování požadavků a potřeb zákazníků, zaměstnanců a měnícím se podmínkám ve společnosti je našim prvořadým cílem zavádět a uplatňovat ve všech oblastech řízení společnosti v maximální možné míře filozofii TQM. Vysokou odbornou úrovní našich zaměstnanců, kvalitním technickým zázemím a funkčním systémem jakosti zajišťujeme trvalý růst hodnoty našich výrobků i služeb.
Zkušební laboratoř BMT Medical Technology s.r.o. získala v roce 2001 akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA) pro oblast provádění parametrického prověřování velkých parních sterilizátorů a procesů parní sterilizace a zkoušení horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky.


celý článek

Certifikáty

certifikátyNedílnou součástí úspěšného rozvoje společnosti a exportu na světových trzích jsou získané certifikáty. Vedle základních certifikátů EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 (systém jakosti výroby zdravotnické techniky), jsme získali také všechny potřebné certifikáty na výrobu tlakových komor parních sterilizátorů pro ČR, země EU, Polsko, Švýcarsko a další. Certifikát ASME nás opravňuje dodávat tlakové komory a vyvíječe páry i na trhy USA. Parní sterilizátory a rentgeny určené pro prodej v zemích EU byly certifikovány společností TÜV Cert. z Mnichova a získaly právo být označovány značkou CE 0123. Naše přístroje splňují normami předepsané podmínky a byly úspěšně otestovány pro prodej do mnoha zemí světa.


celý článek

Patentovaná řešení, vynálezy a inovace

patent Naše tvůrčí aktivita se neustále rozvíjí a její výsledky jsou chráněny nejen na národní úrovni, ale i v mezinárodním měřítku. Důkazem toho jsou zejména technická řešení přihlašovaná k ochraně nejen v národních patentových systémech, ale i v regionálních patentových systémech, např. Evropský patentový systém, mezinárodní systém ochrany vynálezů PCT, apod.


celý článek

Životní prostředí

životní prostředíJako výrobci zdravotnické techniky s mottem Chráníme zdraví lidí je ochrana životního prostřední jedním z nejvýznamnějších bodů našeho podnikání. Každoročně směřujeme významné investice do oblastí snížení vlivu našich výrobků na životní prostředí a dosažení úspor energií všeho druhu. Díky těmto aktivitám jsme vybudovali např. novou lakovnu na bázi vodou ředitelných laků, modernizovali energetické hospodářství a realizovali i mnoho dalších projektů. Při výrobě našich přístrojů používáme pouze ekologicky nezávadné materiály a pro přírodu šetrné výrobní a pracovní postupy (tepelné izolace, chladící media apod.).


celý článek

Trendy a finance

finance.jpg

BMT Medical Technology s.r.o. má stabilní pozitivní hospodářskou bilanci. Úspěch podnikání je potvrzován i růstem obratu. Roční účetní uzávěrka je kontrolována auditorskou firmou BDO CA s.r.o., Brno.


celý článek

Informace pro akcionáře

Informace pro akcionářeUveřejňování informací pro akcionáře
celý článek