Údržba

Úvodem

Váš přístroj, jako každé technické zařízení, vyžaduje pravidelnou péči a udržování. Údržbu doporučujeme provádět v intervalech uvedených v návodu k použití. Odbornou údržbu Vám zajistíme našimi kvalifikovanými servisními techniky.

 

 

Základní charakteristika

  • úkony údržby
  • kontrola bezpečnostních systémů a funkce přístroje
  • ověřená měřidla
  • předání po údržbě

 

Základní technické údaje

Údržbou se rozumí provedení plánovaných úkonů k zajištění bezpečného a bezporuchového provozu přístroje do termínu další plánované údržby. Každý přístroj po určitém období nebo počtu provozních cyklů vyžaduje specifickou údržbu.

 

Popis

Především na údržbu sterilizátorů jsou kladeny přísnější požadavky, protože jejich technický stav přímo ovlivňuje bezpečnost sterilizace. Údržbu je nutné provádět v časových intervalech stanovených výrobcem. Včasnou a kvalifikovanou údržbou prodloužíte životnost Vašeho přístroje a předejdete zbytečným poruchám s následnými zpravidla nákladnějšími opravami. Při údržbě Váš přístroj celkově prohlédneme, vyměníme potřebné díly a provozní náplně, co je potřeba seřídíme či promažeme. Součástí údržby je souhrn přezkoušení, které prokáží, že provoz přístroje je bezpečný. Při kontrolách samozřejmě používáme ověřená měřidla. Z provedené údržby a kontroly obdržíte dokumentovatelný písemný záznam.