Laboratorní inkubátory (termostaty)

High-tech systémy k inkubaci - zahřívání i chlazení, řízení vlhkosti a světla – pro použití ve výzkumu, vývoji, výrobě, při obchodní činnosti, ke kontrole kvality. Laboratorní inkubátory  se vyznačují svým stavebnicovým uspořádáním s možností široké škály volitelného vybavení a příslušenství.

V základním provedení – dle typu přístroje –  se dodávají v objemovém rozpětí 22 až 1212 litrů, s přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu, s přirozeným ohřevem i chlazením, s řízenou vlhkostí a s řízenou CO2 atmosférou. Přístroje se vyrábí ve dvou úrovních komfortu obsluhy – ECO line a EVO line.

Pro sledování a dokumentaci průběhu parametrů v komoře přístroje pomocí PC slouží speciální SW WarmComm (volitelné vybavení).

Řada laboratorních inkubátorů splňuje požadavky na reprodukovatelnost a přesnost průběhu teploty a dalších parametrů v laboratorních inkubátorech, odvozených od norem kvality jako je ISO 9000 nebo ISO/17025.

Naše laboratorní inkubátory splňují požadavky pro provoz v akreditovaných nebo certifikovaných laboratořích.

 • objem komory : 22, 48, 55, 111, 170,  222, 404, 707 a 1212 litrů
 • rozsah teploty : od +5 °C nad okolí do 100 °C
 • dvě linie základní řídicí automatiky: ECO line, EVO line
 • široký výběr volitelného vybavení a příslušenství
 • výstup pro připojení tiskárny nebo PC
 • krátké dodací termíny


Nejvyšší standard zpracování, unikátní vlastnosti, bezpečné pracovní postupy

info.jpgPřečtěte si o jedinečných vlastnostech našich přístrojů...

celý článek

Inkubátory s přirozenou cirkulací vzduchu

Princip činnosti je založen na jemném gravitačním proudění vzduchu v elektricky vyhřívané komoře přístroje. Dvouplášťová konstrukce komory spolu s řídicí automatikou zajišťují homogenní rozložení teploty v komoře, přesný průběh procesů a krátké časy zotavení (návratu na zvolenou teplotu) po otevření dveří. Vyznačuje se svým ekonomickým provozem. Vhodný pro jednoduchý proces sušení a ohřevu běžných materiálů. Přístroje pracují bezhlučně.

 

 

Incucell_55_komfort_2.jpg

INCUCELL

Vhodné pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur. Řada INCUCELL se vyznačuje bezhlučným chodem a jemným prouděním vzduchu v užitném prostoru. Speciální oblasti použití jsou zejména biologické a mikrobiologické laboratoře. Lze je využít také pro zkoušky kvality ve farmaceutickém průmyslu a kosmetice, pro testování ve veterinární medicíně a potravinářství.

 • Vnitřní objem: 22, 55, 111, 222, 404, 707 litrů
 • Teplotní rozsah: od 5 °C nad okolní teplotou do 100 °C
 • Vnitřní skleněné dveře
 • Vnitřní komora:  nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Více informací >>

 

Inkubátory s nucenou cirkulací vzduchu

Princip činnosti je založen na jemném, patentově chráněném proudění vzduchu pomocí ventilátoru v elektricky vyhřívané komoře přístroje. Použitý patentový termodynamický systém – tepelného šroubu – zajišťuje vytvoření homogenního proudu vzduchu spirálovitě stoupajícího uvnitř pracovní komory. Přirozeným temperováním od spodu nahoru tento proces simuluje přírodní děje a zajišťuje optimální prohřívání materiálů i vysokou prostorovou přesnost teploty v komoře při minimální spotřebě energie. Pomocí systému vedení vzduchu v zadních a bočních stěnách zajišťují homogenní směsici teplého vzduchu a tím exaktní teplotní profil.

 

Incucell V.jpg

INCUCELL V

Vhodné pro bezpečné zpracování mikrobiologických kultur. Řada INCUCELL V (provedení s ventilátorem) zaručuje rychlejší a přesnější rozložení teploty s malými odchylkami. Speciální oblasti použití jsou zejména biologické a mikrobiologické laboratoře. Lze je využít také pro zkoušky kvality ve farmaceutickém průmyslu a kosmetice, pro testování ve veterinární medicíně a potravinářství.

 • Vnitřní objem: 22, 55, 111, 222, 404, 707 litrů
 • Teplotní rozsah: od 10 °C nad okolní teplotou do 100 °C
 • Vnitřní skleněné dveře
 • Vnitřní komora:  nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Více informací >>

 

Inkubátory s nucenou cirkulací vzduchu a s chlazením

Princip činnosti je založen na jemné nucené cirkulaci vzduchu ve spojení s patentově chráněným výkonným chlazením umístěným v komoře. Unikátní systém proudění vzduchu v komoře zajišťuje tichý chod a jemné prohřívání vzorků. Unikátní chladicí systém spolu s víceprocesorovou řídicí automatikou nabízí přesnou a úspornou simulaci vybraných přírodních dějů a redukuje odpařování vzorků.

 

 

Friocell

FRIOCELL

Vysoký technický standard řady FRIOCELL umožňuje časově a prostorově přesné temperování vzorků. Unikátní chladicí systém nabízí přesnou a úspornou simulaci vybraných přírodních dějů a redukuje odpařování vzorků. Přístroje jsou použitelné v oblasti biotechnologií, botaniky, zoologie, potravinářství, kosmetiky, chemie apod., kde umožňuje extrémně nízké doby regenerace teplotních podmínek.

 

 • Vnitřní objem: 55, 111, 222, 404, 707, 1212 litrů
 • Teplotní rozsah: od 0 °C do 100 °C
 • Chladící médium: R 134a
 • Vnitřní skleněné dveře
 • Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Více informací >>

 

Inkubátory s nucenou cirkulací, chlazením a řízenou vlhkostí

Princip činnosti je založen na jemné nucené cirkulaci vzduchu ve spojení s patentově chráněným výkonným chlazením a zvlhčovačem umístěným v komoře. Víceprocesorový řídicí systém zvlhčování a odvlhčování s vysoce výkonným osvětlovacím systémem zaručuje vynikající homogenní podmínky pro přesnou simulaci zvolených klimatických dějů.

 

 

 

CLIMACELL

Klimatizované komory řady CLIMACELL poskytují všechny podmínky pro přesnou a reprodukovatelnou

simulaci různorodých klimatických podmínek. Například pro testy stability součástí, obalů potravin nebo chemikálií. Výzkum zárodků, rostlinných nebo tkáňových kultur a hmyzu. Tyto přístroje nabízí zajímavou alternativu k drahým testovacím komorám a testovacím místnostem. Mikroprocesorově řízený systém zvlhčování a odvlhčování spolu s vysoce výkonným osvětlovacím systémem zaručuje vynikající homogenní parametry pro testy a podmínky růstu.

 

 • Vnitřní objem: 111, 222, 404, 707, 1212 litrů
 • Teplotní rozsah:  od 0 °C do 100 °C bez vlhkosti, od 10 °C do 95 °C s vlhkostí
 • Chladící médium: R134a (R449a)
 • Vstupní médium pro vývoj vlhkosti: destilovaná voda
 • Rozsah vlhkosti: 10 % – 98 % RH
 • Mikroprocesorem řízená vlhkost
 • Vnitřní skleněné dveře
 • Vnitřní komora: nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Více informací >>

 

Inkubátory s CO2 atmosférou

Princip činnosti je založen na jemném gravitačnímproudění pracovního plynu v elektricky vyhřívané komoře při vysoké relativní vlhkosti a zvolené koncentraci plynu. Unikátní systém vyhřívání komory a dveří eliminuje potřebu ventilátoru, a tím odstraňuje i s ním spojená rizika kontaminace vzorků navzájem z důvodu vibrací, a nucené cirkulace pracovní atmosféry. Možná práce v atmosféře CO2, popř. O2 i N2.

 

 

CO2CELL

Řada CO2CELL je vhodná pro výzkum a růst buněčných a jiných kultur a je velmi rozšířena i do oblasti IVF. Unikátní systém vyhřívání komory a dveří eliminuje potřebu ventilátoru, a tím odstraňuje i s ním spojená rizika kontaminace vzorků navzájem z důvodu vibrací a nucené cirkulace pracovní atmosféry. Řada CO2CELL umožňuje práci v atmosféře , popř. O2 i N2 . Princip činnosti řady inkubátorů CO2CELL je založen na jemném gravitačním proudění pracovního plynu v elektricky vyhřívané komoře při vysoké relativní vlhkosti a zvolené koncentraci plynu. Přístroje pracují bezhlučně. Obvykle je používána ochranná atmosféra CO2, na přání i O2 nebo N2. Měření koncentrace CO2 v komoře probíhá pomocí infračerveného čidla s automatickým cyklem kalibrace. Přístroje jsou vybaveny standardní (s LED displejem) nebo komfortní (s grafickým LCD displejem) mikroprocesorovou automatikou. Unikátní systém vyhřívání komory a vnějších dveří eliminuje potřebu ventilátoru a výrazně snižuje riziko vzájemné kontaminace vzorků z důvodu vibrací a nucené cirkulace pracovního media

 

 • Objem komory : 50 a 190 litrů
 • Rozsah teploty : od +5 °C nad okolí do 60 °C
 • Měření CO2 infračerveným čidlem
 • Stabilní vlhkost 95 % nebo 97 % RH
 • Široký výběr variant a příslušenství
 • Výstup pro připojení tiskárny nebo PC

Více informací >>