Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Instalace

Instalace přístrojů na vašem pracovišti

Základní charakteristika

  • kontrola stavební připravenosti
  • montáž a připojení na provozní média
  • instalační kontrola
  • instruktáž obsluhujícího personál
  • předání po instalaci

Kontrolou stavební připravenosti ověříme splnění podmínek před zahájením instalačních prací u přístrojů pevně spojených se stavbou a soulad s instalačním plánem. Po transportu přístroje na místo jeho instalace se ověří funkčnost provozních prostředků (médií) a odpadu, přístroj se ustaví a připojí na média a odpad. Po jeho oživení, popř. seřízení následuje přezkoušení a instalační kontrola, zda přístroj byl dodán a nainstalován správně, je plně funkční a provozně bezpečný a při provozu se vzájemně neruší se zařízeními v jeho blízkosti. Je-li vše v pořádku, následuje úvodní instruktáž obsluhujícího personálu a předání přístroje po instalaci. Z kontroly stavební připravenosti, instalační kontroly, instruktáže a předání po instalaci pořizujeme písemný záznam.


Úvodem

Provedeme odbornou instalaci Vašeho jak nového tak i staršího přístroje. Místo pro instalaci je nutno připravit v souladu s instalačním plánem daného přístroje.

Základní technické údaje

Před vlastní instalací je nutné zajistit tzv. stavební připravenost – místnost stavebně dokončena, včetně podlah, podhledů, nátěrů, vsazená okna a dveře, čistá, uzamykatelná s teplotou okolí cca 20 °C, přívody médií (voda, pára, vzduch a el. energie), odpady a základy pod přístroje zhotovené podle instalačních plánů BMT Medical Technology s.r.o., dokončené, pročištěné, provozuschopné.