Produkty pro zdravotnictví

Infekční kontrola – naše poslání je bezpečnost

Infekce znamenají vzdálenou hrozbu našemu zdraví. Menším infekčním nemocem se může zdravé tělo dobře ubránit. Pro oslabeného člověka je každá infekce hrozbou velkého zatížení organizmu. Pro zabránění této hrozby naše společnost vyvíjí a vyrábí techniku, která je nápomocna v ochránění zdraví lidí.

 

Pacienti, zdravotnický personál a lékaři ve zdravotnických zařízeních musí mít záruku, že používaný materiál a nástroje jsou sterilní a že nejsou vystaveni vysokému riziku infekčního nebezpečí.


celý článek

Malé parní sterilizátory

Ucelená nabídka stolních parních sterilizátorů pro širokou oblast použití. Sterilizačního účinku je dosahováno působením syté vodní páry při stanovené teplotě, tlaku a délce sterilizační expozice. Obvykle jsou používány teploty 121 °C a 134 °C při dobách sterilizační expozice podle charakteru použití od 4 do 60 minut. Vlastní proces probíhá v uzavřené tlakové komoře vyrobené z nerezavějící oceli. Přístroje nevyžadují pevné napojení na přívod vody ani odpad.

Více informací >>


Velké parní sterilizátory

Ucelená nabídka velkých parních sterilizátorů pro zdravotnictví a laboratoře. Sterilizačního účinku je dosahováno působením syté vodní páry při stanovené teplotě, tlaku a délce sterilizační expozice. Obvykle jsou používány teploty 121 °C a 134 °C při dobách sterilizační expozice podle charakteru použití od 4 do 60 minut. Modulová konstrukce umožňující sestavení variant dle individuálních požadavků zákazníků, většinu přístrojů možno objednat v jedno- nebo dvoudveřovém (prokládacím) provedení.

 

Více informací >>


Nízkoteplotní sterilizátory

Ucelená nabídka špičkových nízkoteplotních (také nazývaných chemických) sterilizátorů pro širokou oblast použití ve zdravotnictví. Modulová konstrukce umožňující sestavení variant dle individuálních požadavků zákazníků, většinu přístrojů možno objednat v jedno- nebo dvoudveřovém (prokládacím) provedení. Vždy bezpečné a spolehlivé.

 

Více informací >>


Horkovzdušné sterilizátory

Ucelená nabídka horkovzdušných sterilizátorů řady STERICELL®. Řada STERICELL® je vhodná pro dokonalý, rychlý a přesný proces sušení, ohřevu a sterilizace ve zdravotnictví. Sterilizačního účinku je dosahováno působením suchého horkého nuceně proudícího vzduchu při stanovené teplotě a délce sterilizační expozice. Obvykle jsou používány teploty 160 °C a 180 °C při dobách sterilizační expozice podle charakteru použití od 30 do 60 minut. Vlastní proces probíhá v uzavřené komoře vyrobené z nerezavějící oceli.

Více informací >>


Laboratorní inkubátory

High-tech systémy k inkubaci - zahřívání i chlazení, řízení vlhkosti a světla – pro použití ve výzkumu, vývoji, výrobě, při obchodní činnosti, ke kontrole kvality. Laboratorní inkubátory  se vyznačují svým stavebnicovým uspořádáním s možností široké škály volitelného vybavení a příslušenství. V základním provedení – dle typu přístroje –  se dodávají v objemovém rozpětí 22 až 1212 litrů, s přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu, s přírozeným ohřevem i chlazením, s řízenou vlhkostí a s řízenou CO2 atmosférou. Přístroje se vyrábí ve dvou úrovních komfortu obsluhy – ECO line a EVO line.

Pro sledování a dokumentaci průběhu parametrů v komoře přístroje pomocí PC slouží speciální SW WarmComm.

Více informací >>


Nerezový nábytek

Nerezový nábytek je vhodný zejména pro oddělení centrální sterilizace, substerilizace, mytí, balení a přípravy materiálu, sklady sterilního materiálu, veterinární ordinace a laboratoře, ale může být s úspěchem použit i v kuchyních a místnostech pro přípravu stravy. Samozřejmostí je výroba nábytku na míru i možnost dodání atypických kusů, jako např. podávací okna, prokládací boxy... nebo nerezové oddělovací stěny. Vše je barevně, tvarově i rozměrově sladěno – přednost dodávky od jednoho dodavatele.

Více informací >>