Služby

Naše služby

Dopřejte si kvalitu a přesvědčte se o našich schopnostech!

Na zdravotnické přístroje jsou s ohledem na charakter jejich použití kladeny velmi vysoké nároky a podléhají proto i náročné certifikaci. Požadavky se týkají jejich montáže, uvedení do používání, běžného provozu, trvalého zajištění a průběžné kontroly stanovených provozních vlastností apod. Kvalitních výsledků a shody s požadavky norem lze dlouhodobě dosáhnout opět pouze certifikovaným systémem služeb zákazníkům. Naše výrobky stejně jako naše perfektní služby jsou známy již u tisíců zákazníků na celém světě. Naše získané zkušenosti, schopnosti, kreativita i vybavení nám dávají předpoklad plně uspokojit i Vás.

  • Ucelený EN ISO 9001 certifikovaný systém služeb zákazníkům
  • Know-how získané při aktivitách v tuzemsku i zahraničí
  • Zkušený prodejní i servisní tým se zázemím výrobního podniku i celé MMM Group
  • Trvalý proces školení a zvyšování kvalifikace pracovníků
  • Rozsáhlý sortiment přístrojů i sklad náhradních dílů
  • Sledovaná a kalibrovaná měřidla
  • Akreditovaná laboratoř č.1325 pro zkoušky k prokázání zajištění sterilizační bezpečnosti velkých parních sterilizátorů podle EN 285, pro zkoušky prováděné při validaci sterilizace vlhkým teplem podle EN 554 a zkoušky horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky podle DIN 12880

Dodávky investičních celků

Stále více našich partnerů dává přednost ucelené dodávce přístrojů s kompetencí výrobce. Naše tradice, znalosti, zkušenosti s realizací mnoha dodávek v tuzemsku i zahraničí, kontakty na subdodavatele i vybudované zázemí vývoje, výroby a služeb zákazníkům vytvářejí optimální podmínky pro realizace individuálních dodávek investičních celků pro soukromé lékaře i specializované nemocnice.


celý článek

Služby zákazníkům

Nabízíme Vám širokou škálu certifikovaných služeb prováděných školenými servisními techniky BMT Medical Technology s.r.o. i prostřednictvím sítě našich autorizovaných partnerů. Jejich schopnosti, znalosti a technické vybavení jsou zárukou uspokojení Vašich potřeb kdykoliv a kdekoliv.
celý článek