« zpět

Chemické indikátory

Chemické testy reagují změnou barvy na podmínky ve sterilizační komoře a odečítají se ihned po skončení sterilizačního cyklu.

 

 

 

 

Chemické indikátory parní sterilizace

Sterilizace vlhkým teplem v parních přístrojích je vhodná pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto základním parametrům sterilizace:

  • 134 °C / 4 min. (nebalené kovové nástroje)
  • 134 °C /7 min.(balené materiály)
  • 121 °C / 20 min.(guma)

 

Chemické indikátory horkovzdušné sterilizace

Sterilizace proudícím horkým vzduchem je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky a kameniny. Horkovzdušná sterilizace se provádí v přístrojích s nucenou cirkulací vzduchu při parametrech:

  • 160 °C / 60 min.; 170 °C / 30 min.; 180 °C / 20 min.

 

Chemické indikátory formaldehydové sterilizace

Sterilizace formaldehydem je určena pro materiál, který nelze sterilizovat výše popsanými způsoby. Sterilizačním médiem je plynná směs formaldehydu s vodní parou při teplotě 60 - 80 °C za současného podtlaku.

 

Chemické indikátory ethylenoxidové sterilizace

Sterilizace ethylenoxidem je založena na působení ethylenoxidu v podtlaku nebo přetlaku při teplotě 37 - 55 °C při parametrech stanovených výrobcem.

 

pdf.gif Prospekt Systém Browne