Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Zpětný odběr vysloužilých výrobků BMT

Dne 1. 1. 2021 vstoupil v platnost Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, který zapracovává do české legislativy předpisy EU a upravuje m. j. práva a povinnosti výrobců při nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Pro naši společnost to znamenalo, že bylo nutné přejít z dosavadního individuálního systému zpracování vysloužilých výrobků odebraných od našich tuzemských zákazníků na systém kolektivní. Naše společnost se rozhodla navázat spolupráci se společnostní Elektrowin a.s., která je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR.

Tato společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení. Po společných jednáních, klasifikaci našich výrobků, nastavení našich systémů a uzavření smlouvy jsme od 1. 7. 2021 začali našim českým zákazníkům fakturovat ke každému zakoupenému přístroji teplotní techniky a malé parní sterilizace tzv. recyklační příspěvek, který kvartálně odvádíme společnosti Elektrowin a který slouží k pokrytí nákladů za odvoz a recyklaci našich vysloužilých výrobků.

Velké parní sterilizátory jsou z povinnosti odvádět recyklační příspěvek ze zákona osvobozeny, protože se jedná o velké pevné instalace. Za loňský rok naše společnost přispěla k zajištění zpětného odběru 2 646 kg elektrozařízení a k jejich následnému zpracování s využitím nejlepších dostupných technologií. Tím se naše společnost podílela na snížení produkce skleníkových plynů o 31,13 tun CO2.

 

24. 08. 2022