Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

VFU Brno slavnostně otevřela Kliniku chorob prasat

25. 10. 2010

V Brně, dne  8. října 2010 slavnostně zahájila provoz  nová Klinika chorob prasat Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno s přístrojovou technikou BMT. Klinika poskytne stovkám studentů fakult univerzity špičkové studijní zázemí; pro vědu a výzkum je připraveno nejmodernější přístrojové vybavení, které kliniku řadí mezi nejlépe vybavené pracoviště nejen v Evropě, ale také ve světovém měřítku. Jedna z částí kliniky byla přímo navržena pro spolupráci na výzkumných projektech v oblasti humánní medicíny. Výstavba kliniky byla zahájena v únoru 2009, dokončena v září 2010. Celková částka projektu včetně nákladů na vnitřní vybavení a technologie dosáhla 146 946 000 Kč.

Během uplynulých 20-ti let univerzita zahájila rozsáhlé přestavby všech zvířecích klinik, které se v areálu univerzity nacházejí. Novostavba Kliniky chorob prasat je posledním projektem, který budování moderního zázemí pro jak výukovou, tak vědeckou a klinickou činnost úspěšně završuje. Díky získané dotaci z MŠMT se Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nyní může pochlubit hned pěti klinikami, které z hlediska své úrovně v poskytované veterinární péči, moderního zázemí a technologického vybavení stojí na špici mezi světovými veterinárními klinikami.

První nadzemní podlaží slouží k ustájení a výuce chovu prasat a jsou v něm umístěny vyšetřovny, pitevny a místa pro ustájení zvířat. Součástí 1. NP je také experimentální část pro vědu a výzkum zahrnující moderně vybavený operační sál a sterilizace jež slouží vývoji nových technologií a postupů pro medicínu humánní. V druhém nadzemním podlaží se nachází laboratoře s parními a horkovzdušnými sterilizátory a teplotní technikou od BMT. Dále je to knihovna, posluchárny a zázemí pro akademické a vědecké pracovníky. Třetí nadzemní podlaží je technického charakteru.

Předností kliniky je zvláště její výzkumná část a špičkové technologické přístroje, kterými je nyní vybavena. To umožní fakultě ještě více rozšířit a prohloubit současnou spolupráci na výzkumných projektech v oblasti veterinární i humánní medicíny a dále rozvíjet společné výzkumné aktivity s Akademií věd ČR a dalšími institucemi.

Videoreportáž České televize

VFU-video.jpg

Zdroj: Česká Televize - reportáž Evy Lípové

Sdílet článek: