Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Úspešná certifikace Nemocnice Znojmo za naší podpory

12. 07. 2010

HOPITAL EXPO-INTERMEDICA

Dne 18.5.2010 proběhlo slavnostní předání certifikátu ISO 9001:2008 za účasti ředitele Nemocnice Znojmo MUDr. Miroslava Kavky, MBA, dále za účasti představitele vedení pro kvalitu MUDr. Pavla Jajtnera, manažera kvality ing. Karla Klimeše, hlavní sestry Mgr. Jany Vackové a dalších zaměstnanců podílejících se na úspěšné implementaci systému řízení kvality. Za certifikující firmu DNV ( Det Norske Veritas ) se předání zúčastnil  výkonný ředitel české pobočky DNV ing. Tomáš Urban s doprovodem.

Udělení certifikace systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2008 je velmi významným krokem na cestě k trvalému zvyšování úrovně poskytování zdravotní péče. Implementace v celé nemocnici byla dlouhotrvajícím procesem, který dále zlepšuje procesní pojetí řízení a nemocnice certifikací naplnila další prioritu v rámci svých strategických záměrů. BMT Medical Technology s.r.o. také nemalou měrou přispělo k úspěšnému průběhu certifikace a to právě přípravou a realizací veškeré dokumentace pro provoz Centrální sterilizace.

V úvodním vystoupení Ing. Tomáš Urban (DNV) zdůraznil, že certifikát systému řízení kvality odráží vysokou úroveň procesu řízení v nemocnici, deklaruje směrem k veřejnosti kvalitu procesu poskytování zdravotní péče. Nemocnice se touto certifikací zařazuje po bok takových ústavů, jakými jsou FN Brno či IKEM Praha.

Ředitel Nemocnice Znojmo MUDr. Miroslava Kavka, MBA poděkoval všem zaměstnancům a spolupracující firmě BMT Medical Technology s.r.o. za jejich nasazení v průběhu implementace.  Po úvodních proslovech následovalo vlastní předání certifikátu řediteli Nemocnice Znojmo. Certifikát Nemocnice Znojmo je platný v rozsahu činností a služeb: „Poskytování léčebně preventivní péče včetně podpůrných činností.“

Sdílet článek:

certifikace_nem_znojmo.jpg