Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

ÚHKT Praha

23. 7. 2011

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze představuje unikátní spojení šesti výzkumných oddělení se čtyřmi klinikami a s vysoce nadstandardní specializovanou transfuziologickou částí. V oblasti léčebně-preventivní péče úspěšně plní úlohu vysoce specializovaného léčebného zařízení a superkonsiliárního pracoviště. V současné době pracuje v ÚHKT Praha 509 zaměstnanců. Na klinickém úseku se provádí moderní diagnostické a léčebné metody u pacientů s maligními i nezhoubnými hematologickými chorobami jako jsou transplantace kmenových buněk krvetvorby, léčba pacientů s akutními i chronickými leukémiemi i myelodysplastickým syndromem, léčba nemocných se získanými, vrozenými i krvácivými a trombofilními stavy, intenzivní hematologická péče.

Ústav hematologie a krevní transfuze se také významně podílí na vzdělávací činnosti. Kromě výuky magisterského studia ve spolupráci s 1. LF UK je školícím pracovištěm profesního postgraduálního vzdělávání ve spolupráci s IPVZ a VŠCHT a významným podílem přispívá k vědecké postgraduální výchově. Začátkem letošního roku se podařilo uspět v soutěži na dodávku parního sterilizátoru pro tuto prestižní instituci.

Další parní sterilizátor Sterivap HP 636-1 ED byl instalován v květnu letošního roku na oddělení buněčné fyziologie a navazuje tak na historii našich dodávek jako jsou parní sterilizátor na sterilizaci roztoků Sterivap HP Sterivap HP 669-1 ED , horkovzdušný sterilizátor STERICELL 55 apod.

Reference je o to významnější tím, že v ÚHKT Praha pracují mezi jinými čtyři Národní referenční laboratoře (NRL). Jedná se o NRL pro papillomaviry, NRL pro koagulace, NRL pro imunohematologii. Dále jsou to Kalibrační centrum při NRL pro DNA diagnostiku a akreditovaná NRL pro DNA diagnostiku.

Sterivap_636_1