Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Teplotní technika v Jižní Americe

15. 02. 2010

Teplotní technika v Jižní AmericePřestože tento kontinent nepostihla světová krize jako Evropu nebo Severní Ameriku, prodávat naše vysoce technologicky vybavené přístroje teplotní techniky na tento kontinent bylo vždycky obtížné, vyžadovalo dobrou znalost místních zvyklostí a notnou dávku trpělivosti. Přesto se nám přes počáteční komplikace podařilo vedle tradiční Brazílie otevřít také další silné trhy, jako jsou Mexiko, Peru, a Columbii. Mimo to jsme rovněž zastoupeni v menších zemích střední Ameriky, jako je Kuba, Kostarika, Salvador.

Na některých trzích se bohužel kvůli změně politického klimatu prodejní aktivity zastavily – příkladem může být silně socialistická Venezuela, země jinak velmi bohatá na nerostné suroviny. Tamější, ale státní přídělový systém totiž prakticky blokuje veškeré importy z rozvinutých zemí a po úspěšně získaném novém obchodním zastoupení v Caracasu stále stojí řada laboratorních přístrojů tady v Brně a čeká až vláda Huga Chabeze schválí devizový příděl pro našeho distributora.

Velký průlom jsme po roce jednání dosáhli v Chile. Tato středně velká země je dávána jako vzor rozvinuté ekonomiky na tomto kontinentu, nicméně aktivity našeho nového partnera Merck Chile stále brzdily jiné priority. Až teprve naše detailní analýza tržního prostředí a velmi slibná statistika dodávek výrobců laboratorní techniky do Chile, podařila vybudit tohoto partnera a motivovat jej k zařazení našich přístrojů do portfolia výrobků a po velmi náročném jednání v Santiagu v listopadu roku 2009 jsme získali maximální preference. Jako důkaz budoucí spolupráce již Merck Chile objednal první skladové přístroje a hodlá jít ve šlépějích úspěchů sesterské společnost Merck Peru, kde ročně prodáme kolem 60 přístrojů laboratorní techniky.

Velmi zajímavý posun se nám podařil v Ekvádoru. Tato menší zemička uprostřed jihoamerického kontinentu není z nejbohatších, ale na každém kroku je vidět píle a úsilí místních obyvatel podnícená snahou zlepšit si životní úroveň a vyrovnat se bohatším a větším sousedům. Přestože, tato země nemá ani vlastní měnu (používá jako oficiální platidlo severoamerický dolar), získali jsme v hlavním městě Quito již před lety největšího distributora laboratorní techniky, firmu HR Representaciones. Po několika kusových instalacích v předchozích letech se popularita našich přístrojů tak zvýšila, že tato firma v letošním roce již dvakrát objednala dodávku na sklad - celkem 52 přístrojů. V listopadu roku 2009 tento distributor také uspořádal pro menší zástupce a pro klíčové zákazníky velký seminář o technologiích naší laboratorní techniky v hotelu Quito v hlavním městě. Na seminář se přihlásilo kolem osmdesáti účastníků a účast v dopoledním a odpoledním kurzu byla skoro stoprocentní. V přestávkách probíhala živá diskuse s obchodníky našeho partnera a se zástupcem naší společnosti. Seminář byl organizačně i obsahově velmi náročný, nicméně díky úsilí partnerské firmy a díky dobré přípravě z naší strany měl seminář obrovský ohlas a dovolili jsme si doufat, že se nám podaří v příštích letech vyrovnat a překonat prodeje našeho největšího konkurenta v Ekvádoru.

Naše dceřiná společnost MMM Medcenter i v uplynulém kritickém roce dosáhla velmi krásného prodejního výsledku a všichni společně věříme v prodejní úspěšnost i v budoucím období.