Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Spolupráce s Mendelovou universitou v Brně na testování přístroje Climacell

Naším cílem je hledat nové aplikace pro naše výrobky a tím i zvyšovat počet potenciálních prodejů a instalací. Jednou z mnoha aplikací teplotní techniky jsou i růstové komory pro pěstování rostlin. Zde je velký potenciál, zvláště když jsme díky nadstandardní aktivitě našeho konstrukčního oddělení, jako jedni z mála výrobců na světě, získali řešení programovatelného LED osvětlení.

Díky našim neustálým aktivitám se podařilo získat kontakt na vedoucího Centra transferu technologií na Mendelově univerzitě v Brně. Z průběžných jednání vyplynula potřeba univerzity vyzkoušet nové metody pěstování rostlin. Z naší strany pak potřeba dlouhodobého sběru zkušeností a průběžné komunikace s uživatelem, nekomplikovaný přístup na pracoviště a úplnou závěrečnou zprávu z testů. Byla dohodnuta zápůjčka přístroje do laboratoří v Černých Polích na necelý rok, s možností průběžného přístupu k přístroji a konzultací s uživateli.

V současné době tedy probíhá testovací provoz přístroje Climacell 707 EVO se speciální úpravou barevných světelných LED zdrojů pro pěstování zelených rostlin. Toto byl první krok k zahájení dlouhodobé spolupráce s Mendelovou univerzitou, kde si slibujeme kvalifikovanou zpětnou vazbu a sběr zkušeností.


CLIMACELL EVO


15. 03. 2017