Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Společný úspěch teplotní techniky a parních sterilizátorů na světových trzích

Výroba řady teplotní techniky, vč. průmyslové řady Venticell® IL a parních sterilizátorů pro laboratoře a farmaceutický průmysl v rámci jedné společnosti je unikátní záležitost a žádný z našich konkurentů nemůže nabídnout takto definovaný široký sortiment výrobků ze svého portfolia.

Tuto výhodu jsme si uvědomili již před několika lety při jednání s našimi obchodními zástupci i zákazníky v různých zemích světa. Postupně jsme si vybrali několik perspektivních dealerů teplotní techniky se zájmem o další růst prodeje, schopností prodávat špičkové přístroje a zajišťovat jejich servis a pokusili se je získat a nadchnout pro společné investování do paralelního rozvoje prodeje i parních sterilizátorů.

Dnes již víme, že se jedná o opravdu dlouhodobý projekt, kde nestačí jen mít dobrou vůli rozšířit prodejní sortiment, ale jsou nutná i opakovaná prodejní školení a podpora lokálních prodejců při jednáních s významnými zákazníky, pomoc při budování jejich image na trhu mezi nejlepšími dodavateli, získání práv k účasti na výběrových řízeních pro renomované zákazníky z oblasti farmaceutického průmyslu, vyškolení servisních techniků pro parní sterilizaci, provedení certifikace pro výrobu a dodávky tlakových komor, apod. Na druhé straně nám tato aktivita umožnila daleko více než dosud prohloubit naši vzájemnou spolupráci s místními partnery a zapojit do prodeje našich výrobků i vedení těchto společností nebo jejich majitele. První prodejní výsledky proto na sebe nenechaly dlouho čekat, ale opravdový výrazný nárůst prodeje se projeví obvykle až po několika letech spolupráce.

Náš společný prodej, např. v roce 2015, činil do pěti zemí střední s východní Asie (Indie, Bangladéš, Thajsko, Čína, Jižní Korea) v oblasti laboratoří a farmaceutického průmyslu celkem několik desítek milionů korun, při podílu parních sterilizátorů jen cca 14 %. V roce 2018 už to bylo více jak 100 mil. korun (cca +30 %) a podíl parních sterilizátorů, tj. složitých a drahých přístrojů s vysokou přidanou hodnotou se přitom zvýšil na více než dvojnásobek cca 36 %. První pololetí letošního roku bylo v tomto ohledu ještě lepší, když se nám podařilo dosáhnout ještě lepších výsledků, než ve srovnatelném období loňského roku a pro nás důležitý podíl parních sterilizátorů na prodeji za prvních pět měsíců dosáhl cca 50 %!

Nově získané reference v oblasti teplotní techniky nám otevírají dveře k zákazníkům i pro dodávky parní sterilizace a naopak a zvýšený společný prodej dále prohlubuje naši spolupráci a osobní vztahy s místními dealery.

Věříme, že se nám v budoucnu podaří získat i další z našich dealerů pro tento úspěšný projekt a segment laboratoří a průmyslu nám bude významně pomáhat dosahovat naše plánované cíle i v budoucích letech.
06. 08. 2019