Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Špičková nemocnice 21. století - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Nový pavilon intenzivní medicíny slavnostně otevřela 7. října 2015 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA). V pavilonu bude zprovozněno 12 operačních sálů (6 aseptických a 6 septických), s návazností na centrální sterilizaci a pooperační jednotku intenzivní péče (JIP). Komplexnost objektu doplňuje urgentní příjem a lůžková část Anesteziologicko resuscitační kliniky včetně heliportu na střeše objektu. Po přistání vrtulníku tak urgentní pacient výtahem během chvíle putuje přímo k zákroku.

Stavba pavilonu intenzivní medicíny (budova O1) navázala na I. etapu investiční akce, při které byla v roce 2012 otevřena budova B1 a C1, kde sídlí I. interní kardiologická a neurologická klinika a Mezinárodní centrum klinického výzkumu. Investice v celkové výši 2,8 miliard korun byla hrazena z velké části ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, dále za přispění Jihomoravského kraje a rozpočtu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Špičkově vybavené centrální operační sály (COS), centrální JIP spolu s napojením na příjem a heliportem v jedné budově zajišťují hladší a rychlejší přístup zdravotníků k akutnímu pacientovi. Zdravotníci již nebudou odvádět svou práci v podmínkách, které leckdy vznikly a přetrvaly od začátku minulého století,“ sdělil ředitel nemocnice Martin Pavlík při slavnostním otevření.

Nyní bude následovat přestěhování jednotlivých chirurgických zdravotnických pracovišť s co nejbližší návazností na jednotlivé operační sály a jednotky intenzivní péče (Anesteziologicko resuscitační klinika, Neurochirurgická klinika, atd.). Stěhování a zprovoznění nových prostor by mělo být dokončeno v roce 2016.

Nově u COS vznikly dospávací pokoje, kde je pacientům umožněna následná anesteziologická pooperační péče ještě před přeložením na chirurgické, standardní oddělení. Cílem je prevence bezprostředních anesteziologických a chirurgických komplikací. V nové budově je v bezprostřední blízkosti zdravotnických provozů umístěno i unikátní Simulační centrum, které bude sloužit nejenom k výuce mediků, ale především ke vzdělávání zdravotnických pracovníků FNUSA.

V suterénu nové budovy vznikla nová centrální sterilizace, která nahradí dosavadních několik provozů po jednotlivých klinikách v areálu nemocnice. Oddělení centrální sterilizace se tak stane novým specializovaným zdravotnickým pracovištěm, které bude zajišťovat komplexní služby v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a další zdravotnická pracoviště FNUSA. Cílem tohoto oddělení bude zajištění vysoké úrovně a kvality sterilizace zdravotnických prostředků. K tomuto účelu je Centrální sterilizace vybavena velkokapacitními a nejmodernějšími přístroji od společností BMT Medical Technology a Miele.

Pracovat zde bude pět parních sterilizátorů, velkokapacitní mycí a dezinfekční automat o objemu 5600 litrů od BMT Medical Technology a pět mycích a dezinfekčních automatů od společnosti Miele. Veškeré přístroje jsou propojeny v rámci jednotné dokumentace procesů softwarovou aplikací DP 3.5 a je tak zajištěn sběr dat a kontinuální monitoring důležitých zařízení v nové Centrální sterilizaci.FNUSA v příštím roce oslaví 230 let od svého založení, výstavbou nového komplexu a jeho standardem se stává nemocnicí 21. století a pro nás nejvýznamnější referencí za posledních několik let vybudovanou ve zdravotnictví v ČR.
08. 01. 2016