Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

První konference o technologii pro sterilizaci nástojů v Saúdské Arábii

2. 4. 2012

Ve dnech 5. a 6. 2. 2012 se konala v Riyadhu první konference s mezinárodní účastí na téma technologie pro přípravu a sterilizaci nástrojů v nemocnicích, zejména na odd. centrální sterilizace. Ministerstvu zdravotnictví, jako organizátorovi a garantovi této akce, se ve spolupráci s předními dodavateli těchto technologií podařilo zajistit velmi vysokou úroveň přednášejících i celkově velmi dobrou organizační úroveň celé akce. Za MMM Group se v diskuzi zúčastnila paní Claudia Graf se svým příspěvkem zaměřeným zejména na systém vzdělávání personálu odd. centrální sterilizace v Německu a pan Gerald Goellner, který hovořil o významu procesu validace parních sterilizátorů, jako faktoru zvyšujícího bezpečnost celého pracovního procesu.


Ministerstvo zdravotnictví zajistilo i velmi dobrou účast asi 200 specialistů z celého království a umožnilo několika firmám v předsálí představit své výrobky a prodejní aktivity. I naše MMM Group společně s místním partnerem firmou Attieh Medico Co. využila této nabídky a výsledkem byla nejen celá řada dalších velmi perspektivních jednání, prohloubení existujících osobních kontaktů, ale i další zvýšení naší image v očích zákazníků.


Věříme, že se tato úspěšná akce bude pravidelně opakovat a společně s růstem kvality práce v saudských nemocnicích se zvýší i jejich důraz na kvalitu a servis používaných přístrojů a výrobky MMM Group tak získají ještě lepší a významnější postavení na trhu.


Konference v Saúdské Arávii