Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Novela směrnice EU č. 93/42/EEC

21. 01. 2008

Dne 21. 9. 2007 byla  v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice 2007/47/EC ze dne 5. 9. 2007, která mimo jiné novelizuje směrnici č. 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích, která se tak významným způsobem mění a doplňuje. Je to dosud největší změna za dobu trvání směrnice, která bude mít dopad na všechny zdravotnické prostředky. Např. velká část sterilizátorů a dezinfekčních prostředků se v důsledku této změny budou zařazovat do třídy II b. Účinnost této změny nastane po zapracování směrnice do legislativních systémů jednotlivých členských států.