Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Nová centrální sterilizace ve Fakultní nemocnici s poliklinikou Nové Zámky

Čím dál častěji se BMT přístroje a jejich úspěchy objevují na obrazovkách TV, v reportážích nebo článcích. Tentokrát se na obrazovky TV JOJ dostaly naše parní sterilizátory STERIVAP®, které byly součástí reportáže o nově zrekonstruované centrální sterilizaci ve slovenské Fakultní nemocnici s poliklinikou Nové Zámky (dále jen FNsP NZ).

V reportáži bylo předvedeno kompletní fungování centrální sterilizace krok za krokem, díky čemuž tak mohli diváci nahlédnout do míst, na která by se běžně nedostali.

Zrekonstruované prostory Oddělení centrální sterilizace

Prostory a služby Oddělení centrální sterilizace byly v roce 2021 pozastavené z důvodu jeho rekonstrukce. „Velice se těšíme této změně, která přinese zefektivnění práce a zkvalitnění poskytovaných služeb.“ dodal MUDr. Karel Hajnovič, ředitel FNsP NZ.

Oddělení centrální sterilizace FNsP NZ prošlo během rekonstrukce stavebními úpravami a přístrojovou modernizací. Prostory centrální sterilizace obsahují příjem nesterilního materiálu, umývárnu instrumentů, místnost setování, sklad pomocného materiálu, laboratoř, sklad sterilního materiálu, výdej sterilního materiálu, filtr personálu. Součástí rekonstrukce byla i výměna starých přístrojů za nové.

Na oddělení jsou nově nainstalovány 3 parní a 2 formaldehydové sterilizátory. „Výměnou přístrojů se dosáhne zajištění efektivního sterilizačního cyklu a kvality procesu sterilizace. Rekonstrukční práce probíhaly během nepřerušeného provozu, částečně však musela být omezena externí činnost.“ dodala PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD., vedoucí sestra Centrální sterilizace FNsP NZ.

Oddělení centrální sterilizace tvoří součást společných vyšetřovacích a léčebných složek FNsP NZ. Úkolem oddělení je zajistit plynulé zásobování všech lůžkových, nelůžkových a ambulantních úseků FNsP NZ a některých nestátních zdravotnických zařízení požadovaným množstvím sterilního zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků. K úkolům oddělení patří i zajištění požadované kvality a přiměřené úrovně dekontaminace, dezinfekce a sterilizace v zájmu prevence nozokomiálních nákaz a soustředění přístrojové techniky v předsterilizační přípravě, v dezinfekci, sterilizaci a kontrole do jednoho organizačního celku a zajištění jejího efektivního využití.

zdroj článku a fotografií: www.nspnz.sk
11. 05. 2022