Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Naše společnost myslí na životní prostředí, získali jsme certifikaci ISO 14001

Jsme si velmi dobře vědomi toho, že naše činnost má dopady na životní prostředí a to jednak bezprostředně činnostmi v areálu firmy, tak i prostřednictvím našich výrobků. Navíc je naše společnost, jako jediný průmyslový podnik v centru Brna, vystavena hledáčku kontrolních úřadů, veřejnosti a médií. Rovněž konkurence nespí a snaží se uplatnit postupy ochrany životního prostředí, které jsou následně vyžadovány i v tendrech a požadavcích zákazníků.Z těchto důvodů jsme se rozhodli v loňském roce zavést a následně certifikovat principy environmentálního managementu (EMS), podle mezinárodní normy ISO 14001.

Do praxe tak plně přešly všechny plány a nutné úkoly, které k získání certifikace bylo nutné realizovat. Denně dnes všichni zaměstnanci pečlivě třídí odpad, probíhá inventarizace a soupis chemických látek, způsoby zacházení s těmito látkami, úklid na pracovištích z pohledu EMS atd.Praktické zvládnutí základních požadavků normy následně vedlo v červnu k úspěšné certifikaci systému ISO 14001.

Je pro nás důležité, aby zákazníci vnímali firmu jako silný celek, který myslí i na budoucnost a dobro životního prostředí. Tyto činnosti jdou automaticky ruku v ruce s posláním našich produktů a to dělat svět lepším a zdravějším místem.

Chráníme zdraví lidí i životní prostředí.

1. 07. 2014