Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Modernizace Oblastní nemocnice Příbram

14. 01. 2010

Oblastní nemocnice příbram

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., tvoří jeden z pěti pilířů zdravotnické péče Středočeského kraje a svojí péčí pokrývá jihozápad Čech. Je to nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo sloučením dvou nemocnic v Příbrami. Stoprocentním akcionářem Oblastní nemocnice Příbram, a.s., je Středočeský kraj. Diagnostika a léčba probíhá ve dvou zdravotnických komplexech: v AREÁLU I (U Nemocnice 84 - bývalá NsP Příbram), a v AREÁLU II (Zdaboř, bývalá NsP Příbram-Zdaboř). Oba komplexy tvoří jeden funkční celek, vzájemně se doplňují a společně pokrývají celé spektrum zdravotnické péče. Pro ostatní zdravotnická zařízení v regionu je Oblastní nemocnice Příbram, a.s., významným partnerem v oborech, které tato zařízení z kapacitních, technických resp. personálních důvodů nemohou poskytnout.

Na poli diagnostiky jsou to odborná ambulantní centra jako například centrum nukleární medicíny. V oblasti terapie je to např. ortopedie, oční, urologie, umělá ledvina, gynekologie a porodnice, plastická chirurgie a široké spektrum péče rehabilitační. Oblastní nemocnice Příbram, a.s., nyní prochází obdobím významných transformačních změn, díky kterým dojde k zásadní modernizaci zdravotních i provozních úseků a k organizačním změnám. V rámci těchto změn se změní umístění některých provozů a proto bude jak pro pacienty, tak pro zdravotníky z regionu důležité dostávat pravidelné informace o tom, co je v nemocnici nového. Oblastní nemocnice Příbram mohla postupně zahájit zkušební provoz v novém pavilonu F 22. září 2009 , kde proběhla úspěšná kolaudace nově stavěného pavilonu F, který je součástí celého projektu dostavby a modernizace nemocnice.

Projekt, jehož celková hodnota je téměř 900 mil. Kč., je nemocnicí realizován za pomoci Středočeského kraje a zahrnuje kromě pavilonu F i další novou budovu C i úpravy sadových a parkovacích ploch. Samotná stavba byla po přípravné fázi projektu zahájena v květnu loňského roku. Termín dokončení budovy C byl prosinec 2009, její následné zprovoznění je pak naplánováno na 1. čtvrtletí 2010. V pavilonu F budou mít k dispozici nové prostory a vybavení oddělení klinické hematologie s odběrovými místy pro dárce krve, oddělení klinické biochemie a lékárna. V budově C pak zahájí svoji činnost nově vzniklé provozy nemocnice – centrální příjem pacientů, centrální operační sály, pooperační intenzívní péče, v novém zde bude pečovat o pacienty oddělení ARO. Součástí naší dodávky v nové přístavbě a modernizaci nemocnice je technologie pro oddělení centrální sterilizace, laboratoří a sterilizačních center v pavilonu C a F, kde nyní finalizujeme tuto velkoobjemovou zakázku.

Námi dodávané přístrojové vybavení je velmi pestré. Týká se jak parních sterilizátorů řady Sterivap HP, tak horkovzdušné sterilizace řady Stericell, dále malé parní sterilizace přístrojů Sterimat Plus, Sterilabu a dále řady obchodního zboží jako jsou formaldehydová sterilizace s Formomatem od MMM a také mycích a dezinfekční přístrojů společnosti Miele . To vše v celkové hodnotě cca 10 mil. Kč. Věříme , že naše dodávka bude sloužit jako jedna z významných referencí v tomto kraji vzhledem k rozsahu rekonstrukce a možnosti prezentace moderních prostor centrální sterilizace.