Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Milník v budování nových pracovišť centrálních sterilizací na českém trhu

Dne 10. 6. 2022 proběhlo slavnostní otevření centrálních operačních sálů a centrální sterilizace Nemocnice České Budějovice, a.s., projektu, který vybaveností špičkovými technologiemi nemá v současnosti v Evropě obdoby. Celková investice do těchto nových prostor dosáhla výše 1,15 miliardy Kč a od počátku bylo jasnou vizí, osadit daná pracoviště tím nejlepším vybavením, jaké současný trh nabízí. Právem tak můžeme být hrdí, že do požadovaného vybavení byly vybrány právě naše přístroje a technologie.

Slavnostního předání za účasti hejtmana Jihočeského kraje MuDr. Martina Kuby byli přítomní také pracovníci MMM – obchodní ředitel Matthias Welling, manager servisního oddělení Peter Semmler a pracovník marketingu Michael Rohrmoser. Za BMT byli přítomní pan jednatel Ing. Milan Krajcar a další kolegové.

Realizace projektu probíhala v období od listopadu 2019 do května 2022 sdružením firem OHLA ŽS a Metrostav a měla vyřešit především vybudování nových prostor pro intenzivní a operační medicínu navazující na urgentní příjem.


Nemocnice České Budějovice tak vybudovala dosud největší projekt ve své historii po dlouhých 29 letech. V této první etapě přístaveb a rekonstrukcí pavilonu CH se jednalo o výstavbu mimo jiné 12 nových operačních sálů pro obory traumatologie, neurochirurgie, urologie, gynekologie, ortopedie, plastické chirurgie, ORL, očního oddělení a Centrální sterilizace (CS). Vybudovány byly také centrální sklady pro operační sály, dospávací pooperační pokoje jednotky intenzivní péče, standardní lůžkové stanice, prostor pro novou magnetickou rezonanci a technologie celého objektu.

Centrální operační sály a Centrální sterilizace se staly prvním takto rozsáhlým pracovištěm v ČR a překonaly svým rozsahem i velké fakultní nemocnice nejen v Praze, ale také po celé republice. Pracoviště Centrální sterilizace bude zajišťovat kompletní přípravu nástrojů, materiálu a ostatních zdravotnických pomůcek pro 30 operačních sálů a všechna oddělení nemocnice.

Vzorem pro tento rozsáhlý projekt byly nemocnice v Německu, Švýcarsku, Itálii a Rakousku. Provoz CS bude zajišťován 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Bude zpracovávat přes cca 100 tisíc nástrojů.

Tento projekt se, po technické stránce, na CS vyznačuje hned několika unikátnostmi, díky nimž nemocnice vystupuje z řad ostatních zdravotnických zařízení na českém trhu.

Prvenství má tak nemocnice v zajištění označení operačního instrumentária. Jedná se o použití RFID čipů. Tyto čipy se aplikovaly jak na nové, tak na stávající instrumentárium. Tento systém je provozně jednodušší, výrazně ulehčuje práci personálu a zajišťuje bezpečný, funkční a jednoduchý management nástrojů, tj. způsob sledování oběhu chirurgického instrumentária.

Dalším prvenstvím je zajištění automatického zavážecího a vyvážecího systému pro zavážecí vozíky parních sterilizátorů, které zajišťují téměř bezobslužný systém při zpracování vsázky u parních sterilizátorů. Stejně tak je provedena příprava pro dokoupení automatického zavážení a vyvážení mycích košů pro mycí dezinfektory. Využití této technologie usnadní práci personálu při zpracovávání velkých objemů instrumentária. Unikátní je také vracení sterilizačních vozíků přes speciální zařízení s plně automatizovaným zavážením a vyvážením. Doposud bylo řešením na všech pracovištích v ČR vracení vozíků přes komoru parního sterilizátoru.

Nově je také na parních sterilizátorech využíván elektronický Bowie&Dick test pod obchodním označením „Steam Spy“. Výhodami integrované nechemické alternativy Bowie&Dick testu je, že výsledek testu je uveden rovnou na protokolu o dokumentaci šarže a je k dispozici ihned po skončení procesu.

Výhodou je, že bez obsluhy lze realizovat automatický ranní zahřívací cyklus, jako je vakuový test a ohřev spolu s testovacím programem Bowie&Dick / Steam Spy.

Unikátností vybavení pracoviště CS je také první instalace softwarového systému RUMED360 v ČR. Z tohoto modulárního systému jsou v Českých Budějovicích instalovány dva moduly. Modul Simserv, který sbírá data z přístrojů, a poté generuje a tiskne výstupní protokoly ve formátu PDF pro potřeby obsluhy CS a ve formě XML výstupu předává dále ke zpracování informačnímu systému nemocnice.

Druhým modulem je Dashboard, který zobrazuje informace o přístrojích na dvou velkoplošných televizorech v přípravně Centrální sterilizace, takže má obsluha přehled o běžících programech a zbývajícím čase do konce cyklu.

Na centrální sterilizaci byl instalován v ČR první plazmový sterilizátor HYPER LTS 150-2 od MMM Group.

Poprvé jsou také instalovány v ČR ke všem myčkám a sterilizátorům čtečky čárových kódů, které zajišťují sledování oběhu instrumentária.Nemocnice má jako druhé pracoviště v ČR na CS instalován také centrální dávkovací systém od společnosti Dr. Weigert pro mycí a dezinfekční přípravky do všech mycích automatů. Místo kanystrů s mycími a dezinfekčními přípravky jsou v servisním prostoru myček umístěny zásobníky, do kterých centrální dávkovací systém automaticky čerpá přípravky z 200 l sudů.

Tyto sudy jsou společně s robustními membránovými čerpadly a řídicí jednotkou umístěny v samostatném skladu. Dodávky mycích a dezinfekčních přípravků ve velkoobjemových baleních jsou pro zákazníka hospodárnější a vzhledem k produkci menšího množství obalů také ekologičtější. Uživateli zároveň odpadá práce s výměnou kanystrů v myčkách a tím se zcela eliminuje riziko potřísnění při manipulaci s kanystry a také riziko záměny kanystrů. 200 l sudy se běžně dodávají po 2 ks na dřevěné paletě.

Manipulace s těžkými paletami a následné přemístění plných sudů z palety do skladu by bylo pro pracovníky oddělení Centrální sterilizace nekomfortní, a tak jsme nemocnici nabídli inovativní řešení, které je v ČR taktéž realizováno poprvé. Na doporučení firmy Dr. Weigert jsme oslovili holandského výrobce a koupili od něj 8 speciálních kontejnerů na kolečkách, které jsou pro přepravu 200 l sudů určeny, certifikovány a plní funkci záchytné jímky pro případ poškození sudu. V těchto kontejnerech budeme nemocnici mycí a dezinfekční přípravky dodávat.


Při realizaci tohoto projektu bylo potřeba vyřešit spoustu nových nestandardních požadavků zákazníka. Což bylo časově náročné pro celý tým pracovníků MMM. Jen pro představu několik příkladů:

 • Nízká tloušťka podlah neumožňovala zapustit do podlah standardní velkokapacitní myčky na kontejnery Uniclean ML 3120. Standardem pro zapuštění přístroje do podlahy je 200 mm, v projektu bylo nutné zvládnout 150 mm. V MMM bylo vyvinuto atypické provedení pro tento projekt.
 • Navržení atypických velikostí odpadů, které bylo nutné připravit u všech mycích automatů Uniclean ML 3120, Uniclean PL II 30 a Uniclean PL II 15 na míru podle stavebního projektu nemocnice.
 • Unikátností byl také vývoj a realizace atypického provedení vracečky sterilizačních zavážecích vozíků v podobě boxu s odděleným otevíráním skleněných dveří, a to v krátkém čase několika měsíců. Toto zařízení má sloužit pro zajištění vracení vozíků s automatickým zavážením a vyvážení sterilizačních zavážecích vozíků, a to hned pro 2 velikosti vozíků 966 a 9612, dle požadavků zákazníka.
 • Vývoj bezdrátové čtečky čárových kódů pro plazmový sterilizátor HYPER LTS 150-2.

„Kromě vybudování 12 operačních sálů s kompletním zázemím, Centrální sterilizace a centrálních skladů pro operační sály v sobě tato první etapa přístaveb a rekonstrukcí pavilonu CH zahrnuje vybudování dospávacího pooperačního pokoje, jednotky intenzivní péče, čtyř standardních lůžkových stanic, prostoru pro novou magnetickou rezonanci či prostorů pro technologie celého objektu. V následujících týdnech prostory dovybavíme tak, aby zde po zkušebním provozu mohli být první pacienti operováni od letošního září.“

uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s., MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.


Na Centrální sterilizaci bylo instalováno celkem:

 • 4 ks parních sterilizátorů SELECTOMAT PL 9612
 • 1 ks SELECTOMAT PL 966
 • 1 ks plazmového sterilizátoru HYPER LTS 150
 • 4 ks mycích automatů UNICLEAN PL II 15
 • 1 ks vícekomorového mycího automatu UNICLEAN PL II 30
 • 2 ks velkoobjemových mycích automatů ML 3120 centrální dávkování mycích prostředků od firmy Dr. WEIGERT
 • 1 ks automatického zpětného prokládacího boxu pro vozíky k autoklávům
 • 1 ks automatického zpětného prokládacího boxu pro vozíky k myčkám

Naše dodávka technologie včetně příslušenství byla realizována v řádech několika desítek milionů korun.

Věříme, že uvedená akce bude novým milníkem v budování nových pracovišť CS na českém trhu s přístroji MMM a bude sloužit dlouho jako vzorové a unikátní pracoviště pro ostatní nemocnice.

 

25. 07. 2022