Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Mezinárodní kongres STERIL.CZ opět s naší účastí

Ke konci roku 2014 se v Kongresovém centru BVV v Brně pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, hejtmana JMK a ředitele FN Brno uskutečnil jubilejní X. Mezinárodní kongres STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace FN Brno. Letošní ročník proběhl za účasti cca 280–ti návštěvníků z celé ČR a Slovenska. Prezentovalo se také 46 smluvních partnerů CSS - firem vyrábějících, dovážejících nebo prodávajících zdravotnické prostředky nebo produkty a zboží vztahující se k technologiím dekontaminace, dezinfekce či sterilizace těchto zdravotnických prostředků. V dvoudenním programu bylo předneseno 25 odborných sdělení, z toho 8 zahraničními autory z Belgie, Kolumbie, Spojeného království, Velké Británie a Slovenska.

BMT Medical Technology s.r.o. se prezentovalo vlastním stánkem a přednáškou Ing. Zdenka Švédy s názvem Validace sterilizace. Většina sdělení bude po souhlasu autorů pro zájemce publikována na webu CSS - na stránkách e-časopisu Nové vademecum sterilizace. Všichni účastníci kongresu ocenili přítomnost a prezentaci 46-ti firemních partnerů CSS. Kongresové dění probíhalo na vysoké úrovni a bylo pro účastníky zdrojem informací a nových kontaktů. Prezentační prostory v předsálí kongresu a zaplněné stoly s materiály firem, se staly každoročně malým brněnským veletrhem toho, co je na sterilizačních pracovištích nezbytné a potřebné.

Congress Steril.cz


06. 01. 2015