Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Mezinárodní kongres - STERIL.CZ - Brno 2022

Po dvouleté prodlevě proběhla v Brně odborná vzdělávací akce, které jsme se v minulosti účastnili nejen jako vystavovatelé, ale také jako přednášející patřící k renomovaným odborníkům v oblasti sterilizace. Kongres vždy opakovaně zaštítili hejtman Jihomoravského kraje a ředitel FN Brno.

Letos to byl již šestnáctý Mezinárodní kongres - STERIL.CZ - Brno 2022, který se uskutečnil ve dnech 26. až 27. 10. 2022 v areálu Kongresového centra Výstaviště Brno, a.s. Kongresu se zúčastnilo 236 účastníků a prezentovalo se 35 partnerských firem. V dvoudenním programu bylo předneseno 32 odborných sdělení, z toho 4 zahraničními autory ze Slovenska a Německa. Mezi jinými vystoupili se svým sdělením také pracovníci BMT jako Ing. Lenka Žďárská a Jakub Stehlík, kterým patří dík za odbornou prezentaci naší společnosti.

Nosnými tématy kongresu byly opět stále aktuální problematika dezinfekce, dekontaminace, příprava a sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, včetně souvisejících činností právních, ekonomických, logistických, přístrojové techniky apod.

Je potřeba si uvědomit, že současné české zdravotnictví si potřebuje stále více ujasnit a aktualizovat standardní metodiky v uvedené oblasti a porovnat si je se standardy ostatních zemí EU. Evropské zaměření kongresu umožňuje účastníkům získat poznatky, kontakty a informace v širším měřítku EU.

„Řada zdravotnických zařízení usiluje o získání certifikátů kvality nebo o jejich udržení. Bez možnosti průběžného vzdělávání, výměny zkušeností a kolegiálních kontaktů to je značně složitější,“ řekl na závěr kongresu předseda České společnosti pro sterilizaci, z.s. RNDr. Bruno Šudřich.

Organizační tým letošního kongresu oznámil, že se můžeme těšit již na další tradiční kongres v říjnovém termínu v příštím roce 2023.

 

12. 12. 2022