Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Fakultní nemocnice Ostrava

14. 10. 2010

V pátek 24. září 2010 bylo ve Fakultní nemocnici Ostrava slavnostně otevřeno rekonstruované pracoviště centrální sterilizace. Ve FN Ostrava vznikl nejrozsáhlejší komplex přístrojové techniky umístěné na centrální sterilizaci za posledních 10 let v ČR , na jejichž realizaci se podílela také společnost BMT. Náklady na rekonstrukci představovaly téměř 66 mil. Kč. Toto pracoviště se pyšní hned několika „nej“.

fn_ostrava_panorama.jpg

 

Jako první v České republice nemocnice fakultního typu s tak širokým spektrem poskytovaných služeb  získala v roce 2010 mezinárodní certifikát kvality JCI. Ten byl udělen na základě akreditačního auditu Joint Commission International (JCI), který prověřil kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb  a posoudil soulad nemocničních postupů s požadavky mezinárodních akreditačních standardů JCI.

Jako první v České republice má centrální sterilizace  počítačem řízený systém centrálního dávkování chemikálií dodané BMT (Dr. Weigert) pro celý mycí systém zdravotnických prostředků. Tento centrální dávkovací systém zajišťuje doplňování speciálních čisticích a dezinfekčních přípravků do všech mycích systémů, v nichž probíhá dezinfekce  a mechanická očista zdravotnických prostředků. Tak je úkon, který doposud prováděly sestry oddělení centrální sterilizace, plně „automatizován“ .

Jako první v České republice má oddělení centrální sterilizace k dispozici dvě velkokapacitní myčky transportních, sterilizačních a dekontaminačních kontejnerů od fy Míele. Jedna z nich je určena  k dekontaminaci transportních kontejnerů, které až doposud ručně čistili a dezinfikovali zaměstnanci. Nyní v myčce projdou kontejnery, jejichž úkolem je chránit materiál před kontaminací, procesem mytí s termodezinfekcí. Dokonale dekontaminované pak vyjedou ve sterilní zóně , kde je do nich nakládán sterilní materiál, aby byl transportován po celé nemocnici. Druhá myčka je určena k dezinfekci a mechanické očistě sterilizačních a dekontaminačních kontejnerů.

Veškeré přístrojové vybavení centrální sterilizace je napojeno na informační systémy DP 3.5 CZ a Medix, které detailně monitorují celý proces oběhu operačních nástrojů a zdravotnických prostředků v rámci „celé“ nemocnice, tj. cca 40 pracovišť . Systémy jsou zejména určeny pro pracoviště operačních sálů a centrální sterilizace. Jedná se o jedinečný komplexní produkt, který dokáže řešit veškeré standardní činnosti potřebné k jejich řízení. Pracovníci sterilizace pomocí těchto systémů vyhodnotí, zda proces sterilizace proběhl správně  a zda materiál může opustit pracoviště. Kromě toho systém dokumentuje oběh každé operační soupravy, případně každého operačního nástroje ze 24 operačních sálů. V rámci zajišťování kvality nemocniční péče jde o významný krok, protože existuje přesný záznam o tom, kdo se kterým kusem manipuloval, kdo a jak dezinfikoval, kdy a kolikrát prošel nástroj sterilizací. Díky tomu lze vyhodnocovat životnost jednotlivých souprav a posoudit finanční výhody nákupu u jednotlivých dodavatelských subjektů.

Fakultní nemocnice Ostrava se svými 3 000 zaměstnanci, 24 operačními sály zaměstná 42 sester, ošetřovatelek a sanitářů v oddělení centrální sterilizace v nepřetržitém provozu a to díky vysokému objemu nástrojů a zdravotnických prostředků, které procházejí sterilizací. Jen v průběhu prvních osmi měsíců roku 2010  zde bylo vysterilizováno 23 338 souprav operačního instrumentária a 362 292 kusů jednotlivých zdravotnických prostředků. Na pracovišti centrální sterilizace je tedy nyní instalováno 10 ks prokládacích a mycích automatů, 6 ks parních sterilizátorů řady STERIVAP . Dále jsou zde pro nízkoteplotní sterilizaci dodány 1 ks plazmového sterilizátoru a 1 ks etylenoxidového sterilizátoru. Logisticky je přísun instrumentária řešen dvanácti setovacími pracovišti, které připravují materiál ke sterilizaci. Dodán byl  také plně automatizovaný dávkovací systém chemie od fy Dr. Weigert pro mycí  a dezinfekční automaty. Všechny přístroje jsou plně propojeny do LAN a jejich funkce sledována ON line, jak nemocnicí samotnou ze 40ti kompetentních pracovišť, tak na jednotlivá servisní střediska dodavatelů BMT, Míele, Johnson a 3M prostřednictvím softwarových aplikací DP 3.5 CZ a Medix.

Věřme tedy, že několikaleté vize a přání zrealizovat tak rozsáhlý projekt s přístrojovou technikou BMT se staly příjemnou skutečností, ze které bude moci BMT ještě několik let těžit a to zejména z kladných referencí jiným potencionálním pracovištím nejen v ČR, ale po celém světě.

 

Sdílet článek:

Fotogalerie:

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava