Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Estonská jednotka mobilní polní nemocnice používá sterilizátory UNISTERI HP

15. dubna 2019 bylo ukončeno největší zdravotnické cvičení v historii mezinárodního vojenského uskupení Severoatlantické aliance (NATO), které se uskutečnilo hned na několika místech v Rumunsku pod záštitou rumunských ozbrojených sil.

Cílem kampaně byla příprava rumunských zdravotníků na správné jednání v krizových situacích, aby v případě potřeby byli i civilní pracovníci z oblasti zdravotnictví schopni pomoci mezinárodním jednotkám Severoatlantické aliance při jejich operacích. Účastníci cvičení praktikovali různé postupy poskytování základní zdravotnické péče, postupy při strategickém rozhodování o poskytované péči, zvyšovali si úroveň své kvalifikace pro poskytování zdravotnické péče s důrazem na řešení v náročných improvizovaných podmínkách mimo nemocnice bez kompletního zdravotnického vybavení a trénovali také postupy v případě chemické, biologické a radiační kontaminace okolního prostředí. Jeden ze scénářů byl například zaměřen na záchranu sutí zavalených civilistů, jiný se zabýval záchranou lidí uvězněných ve výškové budově, další cvičení se týkalo schopnosti záchranných složek vyhledávat, evakuovat a ošetřovat oběti neštěstí v podzemních dráhách.

Akce se účastnili zástupci z celkem 38 zemí, převážně členů Severoatlantické aliance. Do cvičení bylo zapojeno více než 70 vojenských lékařů, ambulancí a personálu z Centrální vojenské nemocnice první pomoci v Bukurešti, kde jsou umístěny přístroje BMT. Celkově se cvičení účastnilo přes 300 záchranářských firem, lékařů, zdravotnického personálu, zdravotních sester a dobrovolníků na pěti místech Rumunska.

Cvičení v Rumunsku je součástí jediné série zdravotnického cvičení v Severoatlantické alianci, které má mezinárodní charakter. Je organizováno dvakrát ročně a vždy se snaží cílit na aktuální témata a otázky spojené se zdravotnictvím ve vojenském prostředí.

Z pohledu BMT Medical Technology s.r.o. bylo zcela určitě nejzajímavější představení estonské jednotky mobilní polní nemocnice. Prototyp této nemocnice byl vytvořen teprve v loňském roce a jeho součástí jsou i 2 přístroje Unisteri HP 636-1, které byly dodány do Estonska na podzim roku 2018.

Mobilní nemocnice se obvykle potýkají s problémy zajištění přívodů vody a elektrické energie, proto jsme ve fázi přípravy projektu dlouho projednávali možnosti úspor u našich parních sterilizátorů. Pro dodané sterilizátory tak byl upraven a úspěšně odzkoušen software sterilizátorů pro hlídání energetického maxima, díky kterému jsou dodávané přístroje pro dané využití ideální.
25. 04. 2019