Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Dokonalé řešení dekontaminace odpadů od BMT

Dekontaminace odpadů v nemocničním provozu je velmi specifickou a složitou záležitostí. Aby bylo dosaženo efektivní likvidace kontaminovaných materiálů současně s vhodnými pracovními podmínkami pro personál těchto pracovišť, je zapotřebí proces dekontaminace odpadů dovést k maximální možné dokonalosti.

Na mnoha pracovištích se personál často potýká s problémy, které jsou způsobeny buď přímo nevhodnou volbou technologického postupu, nebo často nefunkčními přístroji, které nejsou schopny svou roli v řetězci dekontaminace odpadu plnit. Ukázkou pozitivního vývoje je Kazachstán, kde se podařilo v roce 2020 dosáhnout obrovského posunu v oblasti dekontaminace odpadů.

Po prvotní analýze situace v nemocnicích a zjištění, že nemocnice nezpracovávají kontaminovaný odpad optimálně, jsme již v roce 2013 zahájili ve spolupráci s naším obchodním partnerem v Kazachstánu, firmou Medico Innovations Technology Ltd, kampaň pro zlepšení informovanosti nemocnic o možnostech profesionálního nakládání s odpady a riziky spojenými s jejich současnými postupy. Cílem bylo nemocnicím podat ucelené informace a přesvědčit je, že nejbezpečnější, nejspolehlivější a provozně nejlevnější variantou pro likvidaci nebezpečných odpadů je parní sterilizace vyžadující parní sterilizátor s dekontaminací odpadního kondenzátu a filtrací kontaminovaného vzduchu. Pro případnou destrukci vysterilizovaného odpadu, transformovaného do kategorie komunální, je možné použít výkonný drtič. Shromážděné materiály a zkušenosti z evropských pracovišť posloužily k vytvoření brožury, kterou náš partner prezentoval na tematických konferencích. Ohlas byl pozitivní a nemalý.

Začali jsme postupně realizovat dodávky dekontaminačních sterilizátorů, o které se po prvních kladných zkušenostech zvýšil zájem. Významnou referencí v této fázi spolupráce byla například dodávka dekontaminačního sterilizátoru STERIVAP HP IL 446-2 ED do Nemocnice Ministerstva vnitra v Astaně. Při prezentacích a realizacích jsme využili mimo jiné poznatky z Běloruska, kde jsme v té době realizovali projekt dodávky špičkové centrální sterilizace a oddělení dezinfekce na klinice aparátu prezidenta Běloruska. Náš běloruský partner toto pracoviště osadil našimi parními sterilizátory STERIVAP a dezinfektory matrací VACUDES od naší mateřské společnosti MMM GmbH. Společně s centrální sterilizací jsme řešili přidružené oddělení Dekontaminace odpadů, kde byl mimo jiné technologie instalován i parní sterilizátor STERIVAP HP IL 666-1 ED. Tato reference nám mnohokrát posloužila k prezentaci naší vize a technologie nakládání s kontaminovaným odpadem.

Zásadní zlom přišel v Kazachstánu na počátku roku 2020, kdy se začal nejprve v Číně a následně po celém světě šířit obávaný COVID-19. Bylo zapotřebí do praxe zavést řadu nařízení a opatření. Problematika dekontaminace odpadů získávala stále větší prioritu a naléhavá situace významně napomohla k prosazení návrhu komplexního řešení dekontaminačních center. Není náhodou, že právě v Kazachstánu, který má druhé nejdelší hranice s Čínou, rozhodla vláda o výstavbě nové nemocnice v hlavním městě pro tisíc pacientů s diagnózou COVID-19. Jednalo se o náročnou a velmi rychlou akci s cílem vybudovat toto zařízení do 50 dnů. Naším hlavním úkolem bylo zajistit včasné dodání sterilizátoru STERIVAP HP IL 9612-2ED, což se včetně drtiče a dalšího příslušenství podařilo.

Po této první dodávce jsme během několika dnů obdrželi další objednávku pro nemocnici v Shimkentu blízko uzbeckých hranic. Dodávka byla opět požadována s velmi krátkým termínem dodání. Naštěstí bylo možné pro tento projekt uvolnit skladový přístroj STERIVAP HP IL 669-2ED, který splňoval potřebné požadavky na dekontaminaci, což umožnilo i tento projekt dodat v požadovaném termínu.

Po těchto dodávkách a v očekávání nových objednávek z dalších nemocnic jsme do výroby zadali další přístroje ve stejném provedení. Tento tah se nám vyplatil, protože vláda Kazachstánu skutečně potřebovala do rychle budovaných nových nemocnic dodat nové vybavení pro dekontaminaci nebezpečných odpadů. Slíbený krátký termín dodání nám pomohl v konkurenčním boji a výsledkem byla objednávka na dalších 11 kompletů pro dekontaminaci odpadů do celého Kazachstánu. Následně jsme ještě úspěšně zrealizovali dodávku osmi kompletů s přístroji STERIVAP HP IL 669-2 a čtyř kompletů se STERIVAP HP IL 9612-2 pro dekontaminační centra v nemocnicích v Almaty. Tento projekt byl velmi náročný jak logisticky, tak po obchodní stránce, nicméně důvěra v naše špičkové řešení nakonec přinesla kladný výsledek.

Celkově se podařilo v období od května do prosince roku 2020 vyexpedovat do Kazachstánu 28 dekontaminačních kompletů v celkové hodnotě okolo 3,5 milionů Euro. Jedná se o opravdu nadstandardní pracovní nasazení v této nelehké době a opět se ukázalo, že celý tým BMT Medical Technology se maximálně snaží uspokojit požadavky zákazníků, které se mnohdy jeví termínově nereálné, jako právě v tomto případě. I přesto se vše podařilo úspěšně zrealizovat.

03. 02. 2020