« zpět

Dodávky investičních celků

Stále více našich partnerů dává přednost ucelené dodávce přístrojů s kompetencí výrobce. Naše tradice, znalosti, zkušenosti s realizací mnoha dodávek v tuzemsku i zahraničí, kontakty na subdodavatele i vybudované zázemí vývoje, výroby a služeb zákazníkům vytvářejí optimální podmínky pro realizace individuálních dodávek investičních celků pro soukromé lékaře i specializované nemocnice.

  • analýza a poradenství ve fázi návrhu projektů
  • zkušenosti z domova i zahraničí
  • hluboké znalosti v oblasti kvality a rozvodů pracovních médií
  • vlastní ucelený sortiment sterilizátorů a příslušenství
  • ucelený sortiment nerezového nábytku
  • úzká spolupráce s vedoucími projekčními ateliéry
  • dlouhodobá spolupráce s vytipovanými spolehlivými subdodavateli
  • tradice, znalosti, zkušenosti, kreativita

Kontaktujte nás a vytvořte spolu s námi Váš individuální projekt na světové úrovni splňující všechny Vaše požadavky. Seznamte se s výběrem z našich již realizovaných projektů v části Reference. Ze škály možných řešení jsme pro Vaši bližší představu o možném rozsahu spolupráce vybrali tři následující příklady

 

Oddělení centrální sterilizace

Zjednodušený popis řešení centralizovaného způsobu zpracování nástrojů a materiálů v nemocnici, zahrnující činnosti od vstupu použitého materiálu po výstup sterilního materiálu.

 

Oddělení substerilizace

Zjednodušený popis řešení při zpracování nástrojů v blízkosti operačních sálů zahrnující činnosti od vstupu použitého materiálu po výstup sterilního materiálu.

 

Stomatologické pracoviště

Zjednodušený popis možností spolupráce s investorem při realizaci modernizace stomatologického pracoviště.