Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Další úspěšná realizace přístrojového vybavení - Dyntec Terezín

7. 6. 2011

Společnost Dyntec patří mezi největší české výrobce léčiv. Tato léčiva a především vakcíny mají dlouho úspěšnou tradici doma a v zahraničí. Na tuto tradici navazuje a dynamicky rozvíjí výrobu českých léčiv pro náš trh i pro export. Společnost vznikla v roce 1949 v opuštěném městě Terezín, původně jako Výzkumný ústav. Z něj se odštěpilo pracoviště, specializované na boj s tehdy největší a nejničivější nákazou skotu s nejhorším ekonomickým dopadem na poválečné zemědělství - slintavkou a kulhavkou.

V šedesátých letech byl postaven velký komplex budov s laboratořemi, kde vzniklo vědecko-výzkumné pracoviště s úplným zázemím a bohatou knihovnou, velké výrobní kapacity pro virologickou výrobu, lyofilizační linka, stáje a ostatní příslušenství. Virus slintavky a kulhavky (SLAK) se zde vyráběl franklinovou metodou, která byla v sedmdesátých a osmdesátých letech u nás i ve světě nahrazena kultivací viru na tkáňových kulturách. Na počátku devadesátých let (1993) byly laboratoře nabídnuty k odprodeji a pokračovatelem skvělé tradice se stala soukromá společnost Dyntec.

Tuto společnost založili pracovníci s mnohaletými odbornými zkušenostmi z práce v laboratořích, ve výrobě a v terénu. Společnost dál rozvíjí vysokou technologickou vybavenost a díky odbornému týmu lidí vlastní i technologii, splňující nejnáročnější soudobé podmínky pro výrobu preparátů. Díky skvělé tradici a spolupráci s předními českými výzkumnými pracovišti vyrábí celou škálu výrobků.

V současné době má Dyntec Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) registrovánu vakcínu Colinfant Newborn pro kojence a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) veterinární vakcíny.

Laboratoř , kterou společnost má k dispozici poskytuje kvalitní veterinární servis pro diagnostiku specifických infekčních nemocí s cílem pohotově a přesně stanovit příčiny zdravotních problémů hospodářských zvířat, zejména prasat, skotu a králíků. Výsledky laboratorní diagnostiky slouží veterinárním lékařům a chovatelům k zjišťování rozsahu a způsobu šíření infekčních onemocnění a pro rozhodování o způsobu léčby a vhodné prevenci.

Jde o další realizaci v oblasti farmacie v ČR, kde jsme dodali naši přístrojovou techniku jako je např. 1 ks parního sterilizátoru STERIVAP HP IL 9618 – 2 FD a 5 ks horkovzdušných prokládacích sterilizátorů STERICELL 404 /2 . Reference je o to významnější, že jde o společnost , která mimo jiné také získala 3.místo v kategorii investor roku 2009 – Největší inovační potenciál za vybudování Specializovaného centra pro výzkum a vývoj vakcín v Terezíně. Společnost Dyntec slouží zdraví téměř 50 let a již tradičně patří ke špičce českého farmaceutického průmyslu.


Přístroje BMT Medical Technology s.r.o. úspěšně pracují ve firmě Dyntec s.r.o.