Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Chráníme zdraví lidí

Nejtěžší období pandemie nákazy COVID 19 máme za sebou. Rozhodujícím faktorem úspěchu byla osobní zodpovědnost každého z nás při důsledném dodržování všech preventivních opatření vyhlášených vládou ČR. Uplynulé období bylo ukázkou úspěšné týmové spolupráce a kreativity všech zaměstnanců naší společnosti. Napínavá a složitá byla na začátku pandemie situace ve většině oddělení, například i snaha o zajištění dostatečného množství dezinfekčních prostředků, chybějících komponentů a materiálů pro výrobu nebo zajištění vlastní výroby dílců a montáže přístrojů. Naši IT specialisté byly garanty rychlého a bezpečného převedení části pracovníků na práci z domova v období nejvyššího rizika, pracovníci interních služeb zajištění zvýšené ochrany zaměstnanců intenzivní dezinfekcí v celých prostorách společnosti. Podařilo se také zajistit nepřerušený provoz výroby. Vyhráno ovšem nebylo ani tehdy, když byly přístroje vyrobeny a připraveny k expedici. Najít a zajistit dopravce, schopného v dané době dopravit naše zboží v požadovaném termínu k zákazníkovi do zahraničí, bylo také velmi náročné.

Naše výrobky a servisní služby nás, byť nepřímo, rovněž zařadily do aktivního boje proti virové pandemii COVID 19 a naši zákazníci, kteří netrpělivě očekávali dodávky našich přístrojů věřili, že je nezklameme. Jako například náš zákazník ze Saudské Arábie, pro kterého proběhla v tomto náročném období dodávka přístrojového vybavení pro oddělení centrálních sterilizací v nemocnicích za více než 2,8 milionů Eur (cca 75 milionů Kč).

Díky zavedeným preventivním opatřením a aktivnímu přístupu se nám společně podařilo zabránit rozšíření nákazy v našem podniku a bylo možné bez přerušení výroby pokračovat v práci na zakázkách a dodat všechny objednané přístroje našim zákazníkům do zdravotnictví, laboratoří a pro farmaceutické společnosti nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích světa v požadovaných termínech.

Společným úsilím jsme v takto náročném období 1. čtvrtletí roku zvládli vyrobit a dodat zakázky, na které zákazníci již čekali a tím jsme získali dobrou výchozí pozici pro úspěšný rok 2020. Poprvé v životě jsme museli společně čelit takové neznámé, neočekávané a nebezpečné hrozbě. Nyní, kdy se dramatická situace již výrazně zlepšila, stabilizovala a probíhá již postupný proces návratu do normálního života, můžeme s radostí konstatovat, že jsme ji společně velmi dobře zvládli.


 

05. 06. 2020