Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Bulmedica & Buldental 2009

23. 06. 2009

Naše společnost se prostřednictvím prezentace agentury Czech Trade zúčastnila ve dnech 12. – 15.05.2009 veletrhu Bulmedica & Buldental, který proběhl v bulharské Sofii. Hlavním cílem prezentace bylo zviditelnit zdravotnický sektor České republiky a dostupnými propagačními nástroji zviditelnit české firmy a získat vhodné kontakty. Je potřeba konstatovat, že tato firemní prezentace je jedním z prostředků, který rozhodně usiluje o maximální efektivnost, nicméně je to jeden z mnoha nástrojů jak dostat firmu na trh a nelze očekávat, že po jedné prezentaci získáme kontakty, které nám umožní proniknout na bulharský trh, jde o cílenou dlouhodobou snahu z obou stran – jak ze strany zahraniční kanceláře, tak i ze strany firem. Je třeba konstatovat, že zájem o produkci BMT Medical Technology s.r.o. na stánku byl velký, což bylo dáno jak atraktivitou nabízených výrobků pro bulharský zdravotnický sektor, tak i přítomností našich produktů, které poutaly pozornost návštěvníků.

Veletrh Bulmedica & Buldental je jednou z největších a nejprestižnějších akcí svého druhu v Jihovýchodní Evropě. Letos se konal již 43. ročník, kterého se zúčastnilo přes 900 firem z celkem 40. zemí. Dle oficiálních informací veletrh během 4 dnů navštívilo 11803 návštěvníků. V rámci veletrhu konají i prezentace, odborné porady, kulaté stoly a workshopy, které se zabývají tématy aktuálními pro bulharský zdravotnický trh, které organizují různá ministerstva, komory, odborná sdružení apod., za účelem bližšího seznámení s rozvojem a příležitostmi bulharského trhu.

bulmedica_2009.jpg