Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

BMT slaví významné jubileum

1. 8. 2013

Tradice, které zavazují

V červnu letošního roku jsme si připomněli hned dvě významná výročí

  • 60 let tradice výroby zdravotnické techniky v Chiraně Brno (1953 – 2013)
  • 20 let existence značky BMT na světovém trhu (1993 – 2013)


  • Pittcon 2013

Pohled do historie firmy

  • 1921 - Založení společnosti na výrobu autoklávů a rentgenů
  • 1953 - Všichni výrobci zdravotnické techniky v Československu byli sloučeni pod jeden podnik – Chirana s.p.
  • 1992 - Chirana BMT Brno a.s. privatizována společnostmi MSAG, Moosseedorf, Schweiz, MMM München, Deutschland a drobnými akcionáři
  • 1993 - Nový název společnosti BMT Brněnská medicínská technika, a.s.
  • 1995 - Akcionář společnosti MSAG prodává svůj podíl ve společnosti MMM GmbH
  • 2007 - Většinový vlastník provádí Squeez-Out a MMM GmbH se stává 100 % vlastníkem společnosti BMT Brněnská medicínská technika, a.s.
  • 2008 - Dochází ke transformaci akciové společnosti na společnost s ručením omezených s názvem BMT Medical Technology s.r.o.

Tradice se silnými kořeny

Výroba zdravotnické techniky v Brně má již velmi dlouhou a úspěšnou tradici, která sahá až do 20. let minulého století, kdy v Brně vzniklo několik soukromých společností vyrábějících různé druhy zdravotnických a laboratorních přístrojů. Mnoho z nich bylo ve své době na vynikající technické úrovni a byly již tehdy úspěšně exportovány do zahraničí.

Výroba parních sterilizátorů byla v Brně zahájena již kolem roku 1921 firmou Aparatea, která tyto sterilizátory úspěšně exportovala ještě i po ukončení 2. světové války, mimo jiné i do Rakouska a Německa. Ve stejné době byla v Brně zahájena i výroba horkovzdušných sterilizátorů.

První významnou historickou změnou byl rok 1948, kdy byly všechny podniky znárodněny a sloučeny do jednoho organizačního celku s názvem Závody léčebné mechaniky, které pokračovaly i nadále ve své činnosti samostatně až do roku 1952. Od počátku roku 1953 byly tyto podniky soustředěny do našeho současného areálu na ulici Cejl, kde to té doby byla textilní továrna. Podniky si s sebou přinesly své výrobní programy, přijaly nové jméno Chirana Brno a začlenily se tak do celostátní výrobní hospodářské jednotky Chirana.
V našem areálu se vyráběly stolní i nemocniční parní sterilizátory, horkovzdušné sterilizátory, dezinfektory, destilační přístroje, velké vyšetřovací rentgeny, zubní rentgeny, rentgeny pro štítovou fotografii, ultrazvuky, diatermie, horská slunce, vodoléčebná zařízení i laboratorní přístroje.

Koncem 50. let měla Chirana Brno již téměř 1 500 zaměstnanců a pobočné závody ve Vyškově a v Novém Městě na Moravě.
V 60. letech se vedení společnosti Chirana přesunulo z Prahy na Slovensko do Staré Turé, společnost se stala koncernem a podnik v Brně se ustálil na počtu cca 800 zaměstnanců a s programem zaměřeným na horkovzdušnou a parní sterilizaci, dentální rentgeny a rentgeny na vyšetřování plic. Díky různorodé a specializované práci byla kvalifikace zaměstnanců a jejich odborné znalosti, zkušenosti i schopnost samostatně a kvalitně pracovat vždy hodnoceny nad průměrem v Brně a okolí. To platilo i pro pracovníky výzkumu a vývoje, kteří byli schopni sami aktivně a úspěšně rozvíjet své obory. Pomáhalo k tomu i vlastní učňovské středisko, které vychovávalo pracovníky i pro další společnosti v Brně, cílené vzdělávání a spolupráce s vysokými školami i výzkumnými ústavy v Brně.


Pittcon 2013

Výrobky Chirany Brno byly určeny nejen pro tuzemský trh, ale našly si také mnoho spokojených zákazníků v zahraničí. Export postupně tvořil už většinu výroby. Zájem a počet zakázek byl tak vysoký, že bylo nutné postupně přistavovat další budovy.

Koncem 80. let minulého století se vedení společnosti brněnské Chirany podařilo dříve než ostatním podnikům vystoupit z koncernu Chirana a opět se osamostatnit. Takto získané zkušenosti i nová struktura podniku a prodejní sítě se ukázala jako významná přednost a výhoda pro další rozvoj společnosti po politických a demokratických změnách v listopadu 1989.


Pittcon 2013

Chirana Brno byla nejprve transformována na akciovou společnost a posléze v rámci privatizace došlo v roce 1992 ke vstupu dvou významných zahraničních akcionářů–společností MMM Münchener Medizin Mechanik z Německa a M. Schaerer AG ze Švýcarska. Dne 4. června 1993 bylo do registru firem zaneseno nové jméno společnosti BMT Brněnská medicínská technika a.s. a tím byla zahájena i nová éra rozvoje naší společnosti.

Podpora a pomoc nových akcionářů byla od prvního dne pro BMT velmi významná. Jednalo se nejen o změny v organizaci a modernizaci výroby, ale také o pomoc a transfer know-how při vývoji nových přístrojů. V porevolučním období byly založeny i první vlastní dceřiné společnosti v Rusku (1992), na Slovensku (1993) a v Polsku (1995).

V roce 1995 se stala společnost MMM majoritním akcionářem BMT. Zjednodušení v řízení společnosti i jednoznačné vize budoucího rozvoje ještě výrazněji urychlily modernizaci BMT. V následujících letech byl dokončen vývoj zcela nové řady teplotní techniky pro laboratoře i nové řady špičkových parních sterilizátorů STERIVAP.
V roce 1997 převzala BMT kontrolu nad společností MMM Medcenter a vytvořila z ní postupně úspěšnou organizaci pro prodej teplotní techniky do více než 100 zemí světa.

Proces expanze na nové trhy pokračoval a BMT založila další dceřiné společnosti na Ukrajině (1998), ve Španělsku (2004) a v USA (2006). Po roce 2000 byl postupně rozšířen sortiment výrobků vedle zdravotnictví i pro laboratoře a farmaceutický průmysl.

V roce 2008 se společnost MMM GmbH stala 100 % vlastníkem BMT. Pro snazší začlení BMT do skupiny MMM byla současně provedena transformace společnosti na s.r.o. a do registru firem byla zapsáno současné jméno společnosti BMT Medical Technology s.r.o.

BMT se stala plnohodnotným členem a součástí skupiny MMM, jednoho z vedoucích výrobců zdravotnické a laboratorní techniky na světě.

Podnikatelé, kteří zakládali počátkem 20. let minulého století v Brně výrobu zdravotnické techniky by byli jistě potěšeni, kdyby věděli, že jejich odkaz nezapadl a že se na jimi založených základech v Brně rozvinul vývoj, výroba, servis a prodej moderních a plně konkurenceschopných zdravotnických přístrojů, které mají své spokojené zákazníky, dnes již na celém světě a pracují spolehlivě ve více než 110 zemích světa.

Takto dlouhá tradice těší i zavazuje …