Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

BMT a.s. udělen evropský patent: Vynález „Plášť komory parního sterilizátoru“

28. 8. 2007

evropsky_patent_upoutavka.jpg

Přestože červencové dny vybízely k letnímu odpočinku, práce na udělení evropského patentu kulminovaly a po vyřešení všech námitek Evropského patentového úřadu v Mnichově vyvrcholily udělením evropského patentu naší společnosti BMT a. s. Vynález „Plášť komory parního sterilizátoru“ přináší vysokou míru technické invence. Aplikací tohoto vynálezu je možné dosáhnout kvalitativně vyššího stupně řízení fyzikálních procesů v komoře parního sterilizátoru oproti konkurenci i dřívějšímu stavu techniky. Podstata tohoto řešení spočívá ve fyzickém rozdělení pláště komory na dvě nezávislé části, které jsou pod samostatnou řízenou kontrolou vzhledem k fyzikálním parametrům. Je nepochybné, že vynálezecký přínos mnohonásobně převyšuje úroveň běžných patentovaných řešení.

V udělení tohoto evropského patentu dosáhla naše společnost v „kategorii“ patentů nejvyšší mety, podobně tomu bylo v roce 2005 v „kategorii“ průmyslových vzorů (ochrana vnějšího vzhledu výrobku), kdy jsme dosáhli nejvyšší mety udělením komunitárního průmyslového vzoru. Je potěšitelné, že obě tyto zlaté medaile sesbíral náš nový parní sterilizátor STERIVAP.