Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Biomedicínské centrum Plzeň

Vedle lochotínského areálu plzeňské fakultní nemocnice byla 17. 10. 2014 slavnostně otevřena stavba výzkumného a vzdělávacího centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni za téměř 700 milionů Kč. Biomedicínským centrem a pěti teoretickými ústavy se 120 výzkumníky získal region novou kapacitu v přírodních a lékařských vědách. Biomedicínské centrum za téměř 500 milionů Kč uhradila EU plně, na sedmipodlažní budovu školy s 5000 metry čtverečními učeben, laboratoří a pracoven pedagogů dala EU 85 procent, zbytek stát a škola. Za asi 150 milionů Kč z celkové sumy se nakoupily laboratorní přístroje. Cílem bylo vybudování kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního centra výzkumu a vývoje v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. Projekt vycházel z dlouholeté spolupráce dvou klíčových regionálních partnerů: výzkumného a výukového zařízení - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni - na jedné straně a léčebného zařízení, coby jeho hlavního aplikačního partnera - Fakultní nemocnice Plzeň.

Klíčové výzkumné programy a aktivity byly zvoleny na základě již dosažených mezinárodně konkurenceschopných výzkumných výsledků, jejich aplikačního potenciálu ve zdravotnictví a na základě jejich souladu s dlouhodobými prioritami výzkumu v České republice. Projekt zajistil podstatné zlepšení materiálně-technických podmínek pro vědu a výzkum na fakultě, zvýšil aplikační potenciál nejen ve Fakultní nemocnici, ale i při spolupráci s dalšími partnery z praxe. Vzniklo tak velmi moderní pracoviště, které se bude naprosto vymykat podmínkám, ve kterých fakulta dosud zajišťovala výzkum i výuku, a to již od roku 1945. Centrum se bude kromě výzkumné činnosti přímo podílet na výuce studentů magisterských a doktorských programů. Umístění nových laboratoří v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň zprostředkuje optimální vazbu mezi výzkumným a praktickým pracovištěm se stěžejním dopadem na zvýšení kvality léčebných metod a postupů v národním i mezinárodním měřítku. V Biomedicínském centru jsou mimo jiné laboratoře pro buněčné a tkáňové kultury, molekulárně- biologické a biochemické laboratoře a operační sály pro vývoj biomodelů.

Podobné centrum se buduje ve Vestci u Prahy a je v Brně pod názvem CEITEC a v Olomouci pod názvem BIOMEDREG. Ve všech centrech jsme zatím byli úspěšní a podařilo se nám vždy dodat alespoň některé z výrobků MMM Group jako jsou parní sterilizátory, teplotní technika a nerezový mobiliář. Je to výsledek dlouholeté spolupráce s tímto odvětvím. Věřme , že se naše výrobky prosadí také v dalších oblastech vývoje a budou sloužit jako významné reference nejen v ČR, ale i v zahraničí.

biomedicinske centrum plzen


11. 11. 2014