Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Biologické indikátory

Periodicita testování sterilizátoru biologickými indikátory je předepsána vyhláškou č. 440/2000 Sb. a postup testování se řídí příslušnou standardní metodikou.

Biologické indikátory jsou nosiče naočkované zkušebním mikroorganismem v primárním obalu. Mohou se vyrábět v kompletu i s kultivační půdou pak jsou označeny jako self-contained.

Biologické indikátory se používají vždy podle návodu výrobce a postup zkoušení účinnosti sterilizátorů se řídí příslušnou standardní metodikou.

Biologické indikátory parní sterilizace

Sterilizace vlhkým teplem v parních přístrojích je vhodná pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto základním parametrům sterilizace:

  • 134 °C / 4 min.(nebalené kovové nástroje)
  • 134 °C / 7 min.(balené materiály)
  • 121 °C / 20 min.(guma)

Biologické indikátory formaldehydové sterilizace

Sterilizace formaldehydem je určena pro materiál, který nelze sterilizovat výše popsanými způsoby. Sterilizačním médiem je plynná směs formaldehydu s vodní parou při teplotě 60 - 80 °C za současného podtlaku.

Biologické indikátory ethylenixidové sterilizace

Sterilizace ethylenoxidem je založena na působení ethylenoxidu v podtlaku nebo přetlaku při teplotě 37 - 55 C při parametrech stanovených výrobcem.

pdf.gif Prospekt Browne Bio Monitors