Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Audit z Číny

13. 5. 2011

9. 5. -11. 5. 2011 probíhal v BMT Medical Technology s.r.o. velmi nezvyklý audit. Po pěti letech se konal dozorový audit čínských inspektorů na tlakové nádoby s cílem získat prodloužení exportní licence na tamní trh. Zajímavý byl průběh auditu, kdy byla kontrolována zejména implementace rozdílných požadavků čínských předpisů vůči našim zvyklostem a to zejména v oblasti dokumentace, nedestruktivních zkoušek, přejímek a schvalování tlakových nádob. Auditu se účastnili tři auditoři, dva z úřadu CSEI (China Special Equipment Inspection and Research Institute) a jeden z AQSIQ (Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine).

Společně jsme si vyjasnili rozsah a způsob plnění požadavků, auditoři byli spokojeni. Je vidět posun čínských státních orgánů k evropským a mezinárodním normám, které již ve větší míře přijali a které nám umožňují snazší uplatnění na trhu, preferovány jsou však postupy podle ASME. Další kontrolní audit se bude konat opět až za 5 let, podle dostupných informací by mělo dojít k úplnému převzetí a akceptaci evropských předpisů a certifikací, tak aby další návštěva již nebyla nutná, necháme se překvapit.