Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

20 let stabilní spolupráce s firmou Tehnoplus Medical v Rumunsku

Ačkoli je Rumunsko členem Evropské unie již přes 10 let, teprve v posledních letech se místní vláda pustila do významných reforem, které by měly zemi pomoci výrazně snížit korupci a vytvořit tak zdravější ekonomické prostředí. Dosud realizované kroky jsou poměrně troufalé a vedle nesporného pokroku v oblasti snížení korupce mnohdy poškozují i seriózní firmy. Zdá se ale, že společnost je změnám spíše nakloněna, než aby je odmítala.
Vedlejším efektem prováděných reforem je i výrazný tlak na ceny přístrojů, které stát nakupuje do veřejného sektoru včetně zdravotnictví. Aby nemohli být obviněni z podjatosti, snaží se mnozí úředníci pracující v nemocnicích vypisovat technické požadavky na nová zařízení co nejobecněji bez detailních požadavků, které by mohly naznačovat jejich stranění určité značce. V oblasti sterilizace tak většina výrobců technické požadavky splní a rozhodujícím faktorem při výběru dodavatele se tak stává cena.

I přesto se našemu obchodnímu partnerovi Tehnoplus Medical Srl daří držet s konkurencí krok, a každý rok tak dodáme do Rumunska několik velkých parních sterilizátorů. Příčin tohoto úspěchu je hned několik. Když jsme s firmou Tehnoplus začali v roce 1999 spolupracovat, měla tato firma jen pár zaměstnanců, minimální zkušenosti a žádné reference. V současnosti má Tehnoplus s přibližně 140 věrnými zaměstnanci zastoupení po celém Rumunsku a vedle prodeje obchodního zboží má vlastní výrobu zdravotnického nábytku a zařízení pro rozvody medicínských médií v nemocnicích. Majitel firmy Tehnoplus navíc založil dceřinou společnost a simulační centrum, které zajišťuje školení zdravotnických pracovníků v několika různých oborech na úrovni srovnatelné se špičkovými simulačními centry v Německu. Příležitostí do následujících let je plán postupné výměny parních sterilizátorů, které byly dodány v rámci tendru Světové banky v roce 2001.

Rok 2019 je pro spolupráci BMT s firmou Tehnoplus mimořádný ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem jsou výborné prodejní výsledky v tomto roce. Pokud odhlédneme od dodávek přístrojů pro velké tendry Světové banky a rumunského ministerstva zdravotnictví v letech 2008 a 2009, jedná se o nejúspěšnější rok v historii naší spolupráce. Počet prodaných přístrojů se letos blíží 30 kusům parních sterilizátorů Sterivap® a Unisteri®.

Druhým důvodem pro oslavy v roce 2019 je výročí 20 let spolupráce s firmou Tehnoplus. Jedná se o jednoho z našich nejvěrnějších a nejstabilnějších obchodních partnerů, o čemž svědčí i to, že mnozí zaměstnanci obou firem pamatují začátek naší spolupráce před 20 lety. Po dobu naší spolupráce se podařilo do Rumunska dodat již přes 300 velkých parních sterilizátorů Sterivap® a Unisteri®, což z Rumunska činí jedno z našich nejvýznamnějších teritorií v rámci celého světa.

S růstem firmy Tehnoplus Medical Srl a s růstem BMT přístrojů nainstalovaných v Rumunsku rostou samozřejmě i nároky na zajištění servisu a spotřeba náhradních dílů, které jsou potřebné k udržení provozu našich sterilizátorů. Aby více zprůhlednil ziskovost mezi výrobou, obchodem a servisem, rozhodl se pan Niculescu, majitel firmy Tehnoplus, založit novou dceřinou společnost  Tehnoplus Medical Service Srl, která nyní zajišťuje pro Tehnoplus Medical Srl veškeré servisní práce počínaje dodávkou a instalací, přes validaci, až po zajištění záručního a pozáručního servisu.