« zpět

Základní charakteristika

 • analýza současného a cílového stavu
 • spolupráce s projekční kanceláří při návrhu technologického uspořádání, ověření a kontrola návrhu
 • mytí, sušení, sterilizace
 • nerezový nábytek, doplňky
 • dohled v průběhu stavby, kontrola připravenosti a příprava na montáž
 • montáž přístrojů a zařízení, uvedení do provozu ve smyslu platných norem
 • proškolení personálu, zvýšená přítomnost po dobu náběhu provozu
 • komplexní smluvní servis

Základní technické údaje

Ucelené dodávky přístrojů a zařízení pro substerilizace obvykle zahrnují:

 • několik kusů nerezového nábytku
 • ultrazvukovou myčku, myčku nástrojů vč. potřebného sortimentu příslušenství
 • sterilizátory (parní, chemické)
 • balicí materiály, materiály pro kontrolu sterilizačního cyklu

Popis

Stále více zákazníků hledá pro sebe cenově optimální modely toku a zpracování chirurgických nástrojů. Z různých důvodů tak vzniká vedle oddělení centrální sterilizace potřeba a zájem sterilizovat nástroje přímo v oblasti jejich použití. Ať už je důvodem velká vzdálenost od centrální sterilizace, potřeba zajistit efektivně sterilizaci i v mimopracovních dnech, snaha omezit oběh vysoce infikovaných nástrojů po nemocnici nebo zájem používat omezený počet špičkových moderních nástrojů co nejvícekrát denně – řešení se vždy může jmenovat: oddělení substerilizace. Takové oddělení, vybavené sice jen nejnutnějším základním ale přitom špičkovým vybavením, je schopno kdykoliv a efektivně takovou službu nabídnout. S ohledem na malé rozměry a jednoduchou montáž jsou voleny zejména přístroje s možností umístění na nebo pod pracovní stůl, popř. zabírající svým půdorysem jen malou plochu a se schopností být zabudovány mezi ostatní kusy nábytku. Našim nejúspěšnějším sterilizátorem v této oblasti je parní sterilizátor UNISTERI, kterých bylo dosud vyrobeno a zejména na trhy v ČR a Evropské unii dodáno již více než 500 ks. Znalosti a zkušenosti získané při realizaci i provozu oddělení substerilizací v tuzemsku i zahraničí nám umožňují optimálně vyřešit jakékoliv prostorové nebo technické omezení konkrétního projektu a provést konečné ověření návrhu řešení. Spojení s vlastním vývojem, výrobou a sítí služeb umožňuje velmi pružně a efektivně realizovat individuální požadavky zákazníků. Těsná a aktivní spolupráce se subdodavateli nám umožňuje nabídnout zejména špičkové myčky nástrojů s příslušenstvím nebo obalové materiály. S ohledem na charakter doporučených přístrojů bývá obvykle event. spolupráce se stavební organizací i kontrola stavební připravenosti stejně jako možná dodávka a montáž nerezového, na míru vyrobeného nábytku bezproblémová. Vlastní transport, montáž přístrojů a jejich uvedení do provozu ve smyslu norem jsou poté téměř finální etapou realizace projektu. Následuje dokončení díla, protokolární školení personálu, předání díla a dohled při náběhu na každodenní provoz. Náš vyškolený servisní tým je poté po celou dobu záruční i pozáruční doby schopen Vám zajistit veškeré ke spolehlivému provozu potřebné popř. předepsané činnosti. Prodejem našeho přístroje nebo předáním díla náš vztah k Vám nekončí, ale začíná. Přidejte se ke stovkám spokojených uživatelů substerilizací a malých odd.sterilizace a přesvědčte se o rozsahu a kvalitě našich služeb sami.