« zpět

VENTICELL - Volitelné vybavení – ECO line

BMS vzdálený alarm
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení je vyveden na konektor v zadní části přístroje. Maximální zatížení kontaktu: 24 V/1 A.
.

Levé dveře
Je nutné specifikovat před objednání přístroje! Jsou zrcadlově symetrickým provedením vpravo uchycených dveří, závěs dveří je na levé straně, otevírané na druhou stranu.
.

Síto navíc
Za příplatek si lze objednat síta v nerezovém provedení a další počty sít, které jsou závislé na objemu přístroje.
.

Perforovaná police
V nerezovém provedení, které se využívá při zpracování drobných materiálů.
.

Mechanický zámek
Mechanický zámek je umístěn na horní přední ploše dveří poblíž uzavíracího mechanismu. Slouží pro zamezení otevření přístroje neoprávněnou osobou.
.

Automatický zámek dveří
Dveře přístroje jsou během expozice materiálu blokovány elektromagnetickým mechanismem, proti nežádoucímu otevření.
.

Nerezový plášť
Vysoká kvalita designu a životnosti přístroje.
.

Flexibilní PT100
Další, přídavné, volně pohyblivé čidlo uvnitř komory, s jehož pomocí lze měřit teplotu uvnitř komory nebo v materiálu. Vodiče čidla jsou vyvedeny na konektor umístěný v zadní části přístroje. Údaj o teplotě na tomto čidle je zobrazen na displeji.
.

Průchodka ∅ 25, 50, 100 mm
Průchodky jsou určeny pro protažení vodičů pro měření teploty, vlhkosti apod. Možnost volby průměru, počtu a umístění průchodek. Průchodky jsou kovové z vnější strany uzavřené speciální plastovou zátkou, která umožňuje provlečení vodičů apod. z vnějšího prostoru do prostoru komory.
.

Okno s vnitřním světlem
Mimo objem 22 litrů a typu inkubátoru IC a ICV ve všech objemech. Slouží pro kontrolu činnosti uvnitř komory bez nutnosti otevření dveří přístroje. Pouze do 250 °C.
.

Prokládací provedení
Umožňuje vkládat materiál z nakládací strany a po zpracování jej vyjmout na straně vykládací (čistých prostor).
.

HEPA filtr
Filtruje a čistí vstupní vzduch od mechanických a biologických nečistot. HEPA filtr je buď v běžném provedení nebo v provedení přetlakovém. Vzduchový filtr je součástí volitelného příslušenství, instaluje se při chlazení přístroje nuceným oběhem vzduchu. Třída filtru podle DIN 24 184 je S, podle EUROVENT je EU 12, podle EN 1822 je H13.
.

Přetlaková modifikace (HEPA)
Hepa filtr může být v přetlakovém provedení, pak je vybaven vnějším ventilátorem, který tlačí okolní vzduch přes HEPA filtr do komory a tím zajišťuje v komoře přetlak proti okolí cca 20 Pa.
.

Prodloužení komínku
Možnost prodloužení komínku o 5 cm (nasávací a výfukový otvor), pro připojení na externí ventilační systém, s možností kondenzační drážky pro odvod kondenzátu a dále také se zahnutím o 90°.
.

Vozík
Stolek tvoří jednotný celek s přístrojem, díky kolečkům umožňuje jeho snadné přemístění.
.

Programovatelné RAMPY
Nastavení rychlosti teplotní změny programu.
.

Programovatelná vnitřní zásuvka
Umožňuje připojení vhodného zařízení (třepačky, míchačky) umístěného uvnitř komory přístroje. Umožňuje nastavení periodického zapínání a vypínání vnitřní zásuvky.(max. příkon 230V/1A).
.

Rozšíření do 300 °C
Přístroje jsou určeny pro teploty do 250 °C, volitelně za příplatek lze navýšit do 300 °C.
.

Datalogger
Zařízení ukládající veškerá data z přístroje.
.

Software WarmComm 4.0
Určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů.
.

Měření/Validace
Vícebodové měření prázdné komory podle DIN 12 880, dodání atestů ke komponentům spolu s nevyplněnou IQ a OQ dokumentací, popřípadě validačním měřením se vsázkou.
.

IQ/OQ protokoly vč. měření
Instalační kvalifikace (IQ) - Dokazuje a dokladuje, že zařízení a podpůrné systémy jsou vhodně vybrány, správně instalovány a jsou ve shodě s požadovanými specifikacemi.
Operační kvalifikace (OQ) - Prokazuje a dokladuje, že přístroj může opakovaně a spolehlivě provádět navržené funkce v rozsahu operačních parametrů.
.

Tiskárna
Umožňuje archivování průběhu procesu probíhajícího v komoře přístroje. Na tiskové pásce se vytiskne hlavička, která obsahuje typ přístroje, nastavenou teplotu, případně rampu, počet cyklů, otáčky ventilátoru a zvolený časový interval tisku. Pod hlavičkou se vytisknou na jednom řádku hodnoty těchto údajů: čas od spuštění programu, skutečná teplota v komoře.
.