« zpět

VACUCELL - Volitelné vybavení - EVO line

BMS vzdálený alarm
Bezpotenciálový kontakt pro alarmová hlášení je vyveden na konektor v zadní části přístroje. Maximální zatížení kontaktu: 24 V/1 A.
.

Police Servotherm (Al nebo nerez)
Servotherm – inteligentní systém upevnění polic pro vysoce efektivní přenos tepla do vzorků (patentově chráněno).
.

Sada bočnic a police - nerez AISI 316 Ti
Jde o volitelné vybavení ve vyšší kvalitě materiálů.
.

Mechanický zámek
Mechanický zámek je umístěn na horní přední ploše dveří poblíž uzavíracího mechanismu. Slouží pro zamezení otevření přístroje neoprávněnou osobou.
.

Automatický zámek dveří
Dveře přístroje jsou během expozice materiálu blokovány elektromagnetickým mechanismem, proti nežádoucímu otevření.
.

Nerezový plášť
Vysoká kvalita designu a životnosti přístroje.
.

Flexibilní PT100
Další, přídavné, volně pohyblivé čidlo uvnitř komory, s jehož pomocí lze měřit teplotu uvnitř komory nebo v materiálu. Vodiče čidla jsou vyvedeny na konektor umístěný v zadní části přístroje. Údaj o teplotě na tomto čidle je zobrazen na displeji.
.

Vnitřní osvětlení komory
Osvětlení ve dveřích osvětluje vnitřní prostor komory se vzorky. Je ovládáno dotykovým tlačítkem umístěným v pravém, horním rohu okna dveří.
.

Vozík
Stolek tvoří jednotný celek s přístrojem, díky kolečkům umožňuje jeho snadné přemístění.
.

Vacustation - podstavná skříň
Slouží k umístění vakuové pumpy např. MZ2C nebo např. MD4C (případně jiné, rozměrově vyhovující pumpy) do prostoru skříňky, vakuová sušárna VACUCELL® stojí na ní. Oba prvky jsou sešroubovány dohromady.
.

Vývěvy Vacuubrand MZ 2C NT AK+EK, MD 4C NT AK+EK,
Chemické vakuové jednotky jsou charakteristické vysoce ekonomickým provedením s použitím dvoustupňových chemických membránových vývěv s odlučovačem na sací straně a kondenzátorem emisí, které jsou doplněny o sloup nesoucí analogový manometr a jeden jehlový ventil.
.

Programovatelná vnitřní zásuvka
Umožňuje připojení vhodného zařízení (třepačky, míchačky) umístěného uvnitř komory přístroje. Umožňuje nastavení periodického zapínání a vypínání vnitřní zásuvky.(max. příkon 230V/1A).
.

Rozšíření do 300 °C
Přístroje jsou určeny pro teploty do 250 °C, volitelně za příplatek lze navýšit do 300 °C.
.

Rozšířený datový modul: USB Device, Ethernet a Wifi rozhraní
Komunikační modul umožňuje připojení přístroje do lokální sítě pomocí LAN konektoru nebo WiFi. Tento webserver umožňuje vzdáleně monitorovat aktuální průběh regulace na přístroji, prohlížet historii protokolů a audit trail. Pomocí komunikačního modulu lze zasílat e-maily při výskytu chybového stavu nebo upozornění.
.

Software WarmComm 4.0
Určen pro záznam průběhu regulace teploty v teplotních skříních. Data získaná v průběhu regulace jsou zobrazována ve formě grafu (kde je na horizontální ose čas a na vertikální ose jsou získaná data). Program umožňuje sledování regulace v reálném čase, uložení průběhu regulace do souboru na disk a rovněž prohlížení dříve vytvořených souborů.
.

Měření/Validace
Vícebodové měření prázdné komory podle DIN 12 880, dodání atestů ke komponentům spolu s nevyplněnou IQ a OQ dokumentací, popřípadě validačním měřením se vsázkou.
.

IQ/OQ protokoly vč. měření
Instalační kvalifikace (IQ) - Dokazuje a dokladuje, že zařízení a podpůrné systémy jsou vhodně vybrány, správně instalovány a jsou ve shodě s požadovanými specifikacemi.
Operační kvalifikace (OQ) - Prokazuje a dokladuje, že přístroj může opakovaně a spolehlivě provádět navržené funkce v rozsahu operačních parametrů.
.

Tiskárna
Umožňuje archivování průběhu procesu probíhajícího v komoře přístroje. Na tiskové pásce se vytiskne hlavička, která obsahuje typ přístroje, nastavenou teplotu, případně rampu, počet cyklů, otáčky ventilátoru a zvolený časový interval tisku. Pod hlavičkou se vytisknou na jednom řádku hodnoty těchto údajů: čas od spuštění programu, skutečná teplota v komoře.
.