« zpět

Úvodem

Implementace požadavků systému jakosti u poskytovatelů zdravotní péče nabývá na významu. S využitím našeho odborného potenciálu reagujeme na tento stav zavedením služby poradenství při zavádění systému jakosti podle EN ISO 9001:2001 na pracovištích centrálních sterilizací a managementu nemocnic.

 

Základní charakteristika

  • Analýza stávajícího stavu
  • Analýza systému dokumentace
  • Úvodní školení, seznámení s požadavky aplikovaných norem a předpisů
  • Poradenství při zavádění systému jakosti
  • Poradenství při budování systému dokumentace
  • Školení interních auditorů
  • Závěrečná zpráva o stavu systému jakosti

 

Základní technické údaje

Zavedený systém jakosti podle EN ISO 9001:2001 se v dnešní době stává nedílnou součástí každé dobře fungující organizace. Nabývá na významu i pro poskytovatele zdravotní péče. Dává předpoklad pro trvalé kvalitní zabezpečení poskytovaných služeb.

 

Popis

Stavíme na odborné erudici pracovníků v oblasti systému jakosti a legislativních požadavcích na proces sterilizace. Nabízíme cenově výhodnou službu poskytování poradenství při implementaci požadavků norem jakosti na pracovištích centrálních sterilizací spolu s návazností na činnosti realizované v rámci managementu nemocnic.
Poradíme Vám s definicí jednotlivých procesů, jejich charakteristik a vazeb, s organizací struktury dokumentace a záznamů, a s dalšími prvky systému jakosti tak, aby byly v souladu se všemi legislativními požadavky (např. zákon č. 123/2000 Sb., v platném znění, zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, vyhláška č. 195/2005 Sb., aj.).
Při implementaci všech našich pokynů a rad budete mít předpoklad pro úspěšné provedení certifikačního auditu notifikovanou nebo akreditovanou organizací. S volbou této organizace Vám opět můžeme pomoci.

 

Harmonogram

1. měsíc: Úvodní jednání, přípravné práce, podpis smlouvy.
2. měsíc: Implementace ISO požadavků, konzultační a poradenská činnost, spolupráce při tvorbě dokumentace, příprava interních prověrek, návrhy řešení a opatření.
3. - 6. měsíc:  Vyčlenění předmětu řešení, analýza stávajícího stavu, úvodní školení.
7. měsíc: Předcertifikační hodnocení, závěrečný audit, návrh opatření, pomoc při výběru certifikačního orgánu.

 

Ke stažení

pdf.gif  Prospekt - Systém managementu kvality (pdf.)