« zpět

UNISTERI HP IL - podrobný popis

Individuálně stavěná sterilizační technika

Nejnovější modulárně stavěná řada parních sterilizátorů UNISTERI®HP IL je vhodná pro oblast mikrobiologie, molekulární biologie, biotechnologie a dekontaminace odpadu. Řada sterilizátorů s objemem komory 73, 160 a 254 litrů. Parní sterilizátor je určen pro sterilizaci pevných předmětů bez obsahu kapalin, sterilizaci kapalin – roztoků, kultivačních a varných půd, suspenzí a emulzí, tekutých lékových forem; parní dekontaminaci. Parní sterilizátor UNISTERI®HP IL – bezpečný, rychlý, ergonomicky konstruovaný, snadno ovladatelný, s možností realizace individuálních úprav a s mnohostranným využitím. Špičková kvalita výroby, moderní elektronika a kvalitní materiály jsou u přístroje UNISTERI®HP IL stejně samozřejmé jako uživatelské vlastnosti či mimořádná úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

Technickolegislativní standardy

UNISTERI®HP IL je zástupcem nové generace „středních“ parních sterilizátorů bez výjimky splňující základní technickolegislativní předpisy EU. Koncepce přistroje vychazi z požadavků evropskych směrnic č. 2006/95/EC, 2004/108/EC a 97/23/EC a norem, zejmena ČSN EN 285+A2. Přístroj je dále uzpůsoben individuálním potřebám jednotlivých pracovišť. Tlaková komora i vyvíječ páry jsou navrženy a vyrobeny v certifikovaném systému kvality podle evropské směrnice na tlaková zařízení č. 97/23/EC nebo při individuálním požadavku podle norem ASME Code (pro USA a Kanadu) nebo podle licenčních předpisů AQCIQ (pro Čínu). Konstrukce přístroje splňuje požadavky GMP a GLP. Přístroj odpovídá nejnovějším požadavkům ve zdravotnictví, v laboratořích, ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu.

 

nahoru | zpět

Nový desing, nové konstrukční provedení

 • dotykový ovládací panel „touch-screen“ 8,4“ s maximálním komfortem obsluhy a servisu
 • nové, unikátní, otočné zavěšení dveří s uživatelsky příjemnou obsluhou, automatický systém uzamykání a zatěsněni dveří
 • pohyblivé těsnění dveří
 • nízkopříkonový vyvíječ páry pro nižší provozní náklady (od 7,5 kW)
 • výkonná, vodokružná vývěva pro krátké časy šarží, rychlý a přesný průběh cyklů
 • dvouprocesorové řízení dvěma nezávislými systémy „Master-Slave“ pro rychlý, přesný a bezpečný průběh cyklů
 • speciální způsob řízení kontinuálního napouštění páry do komory parního sterilizátoru/li>
 • přístroj zhotoven z vysoce kvalitní nerezové oceli pro dlouhodobou životnost a spolehlivost
 • nahoru | zpět

Stavebnicový systém uspořádání

 • jednodveřové i dvoudveřové (prokládací) provedení s možností zabudování do nerezové stěny
 • volitelný zdroj páry – vlastní, vnější i kombinovaný
 • volitelná drsnost vnitřního povrchu sterilizační komory
 • systém pro manuální vkládání materiálů a systém transportních a zavážecích vozíků
 • široká škála volitelného programového vybavení
 • různé možnosti zpracování dokumentace šarží
 • široká škála volitelného vybavení pro minimalizaci provozních nákladů
 • možnost volby specifických aditiv (např. možnost vybavení komory flexibilním čidlem PT 100 pro bezpečné a přesné řízení cyklů při práci s mikrobiologickými kulturami a roztoky, možnost vestavění zařízení na dochlazování kondenzátu, možnost úpravy pro dekontaminaci materiálů, plynotěsné provedení „Bio-Seal“, manometry tlaku, široká paleta individuálních úprav programů, …)
 • široké spektrum servisních služeb (vč. ON-LINE internetové diagnostiky, různé druhy zkoušek, validace atd.)

Unikátní mikroprocesorové řízení

 • nejvyšší možná provozní bezpečnost, zdvojený systém čidel pro sběr a vyhodnocování procesních informací a jejich kontinuální srovnávání a vyhodnocování
 • dva vestavěné mikroprocesorové řídicí systémy (Master-Slave) pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • jakákoliv zjištěná odchylka větší než dovolená vyvolá chybové hlášení
 • unikátní chybový protokol pro přesnou a rychlou diagnostiku chyb
 • v základním programovém vybavení až 20 standardních programů
 • snadná realizace individuálních úprav programů
 • neomezený počet a snadné změny programů pomocí čipových karet
 • snadný a intuitivní přístup pro servis umožňuje technikovi pohodlně nastavovat všechny kalibrace a konfigurace a provádět rychlou diagnostiku přístroje
 • nahoru | zpět

Tlaková sterilizační komora

 • tlaková komora, vyhřívána párou přes topný plášť, je vyrobena z kvalitní nerezové oceli DIN 1.4571 (AISI 316 Ti) a DIN 1.4404 (AISI 316 L)
 • speciální způsob řízení kontinuálního napouštění páry do komory parního sterilizátoru
 • spádované dno sterilizační komory pro dokonalé sušení
 • sterilizační komora s broušeným povrchem s drsností Ra 1,25 µm (Ra 50 µinch); volitelně leštění s drsností Ra 0,8 µm (Ra 32 µinch) nebo leštění do zrcadlového lesku s drsností povrchu Ra 0,125 µm (Ra 5 µinch)
 • díky použitým kvalitním izolačním materiálům Rockwool (bez chloridů) s Al fólií se redukují ztráty vysálaného tepla a nároky na klimatizaci
 • všechny sterilizační komory jsou pro validaci standardně vybaveny dvěma snadno přístupnými vstupními hrdly
 • nové, unikatní, horizontalně otočné, automaticky uzamykatelné, čtyřbodově upevněné dveře
 • v případě požadavku provádíme pasivaci (moření) komory

nahoru | zpět

Vyvíječ páry

 • vyvíječ páry spolu s topnými tělesy je vyroben z kvalitní nerezové oceli DIN 1.4571 (AISI 316 Ti)
 • kvalitní izolace Rockwool s AL fólií výrazně snižující tepelné ztráty
 • snížený požadavek na vodivost napájecí vody 15 µS/cm oproti hodnotě doporučované normou EN 285+A2 poskytuje významnou úsporu v nákladech na úpravu vody
 • funkce napouštění vody i výkon vyvíječe páry, jsou řízeny a kontrolovány dvouprocesorovým řídicím systémem Master-Slave,s unikátní konstrukcí, s termickým odplyněním napájecí demi-vodypro minimalizaci nekondenzovatelných plynů (volitelné vybavení) a s automatickým odsolováním zajišťuje krátké časy sterilizačních cyklů a trvale vysokou kvalitu páry

nahoru | zpět

Dotykový ovládací panel

 • uživatelsky přívětivý, s intuitivním ovládáním
 • dva vestavěné PLC mikroprocesorové řidicí systémy (Master-Slave) s vlastními senzory pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • ergonomicky umístěný ovládací panel
 • technologie dotykového displeje „touch-screen“ 8,4“ zajišťuje přehlednou a jednoduchou obsluhu na zavážecí straně
 • na vyvážecí straně (u dvoudveřového provedení) přístroje LED displej s možností sledování aktuální pracovní fáze a tlaku ve sterilizační komoře a času zbývajícího do konce cyklu
 • „Nouzové tlačítko“ funkce integrovaná do ovládacího panelu umožňuje v případě potřeby uvést přístroj do klidového stavu
 • možnost volby jazyka pro komunikaci s přístrojem
 • přehledné digitální zobrazení tlaku páry v plášti sterilizační komory a ve vyvíječi páry, tlaku a teploty ve sterilizační komoře (referenční láhvi)
 • hodiny – ukazatel zbývajícího času programu a ukazatel reálného času
 • chybový protokol se zápisem všech parametrů v okamžiku závady pro možnost rychlého i vzdáleného servisu
 • vizuální a akustická signalizace stavů a procesů
 • systém čip karet (volitelné vybavení)
 • možnost zabudování tiskárny pro dokumentaci sterilizačních procesů (volitelné vybavení)

nahoru | zpět

Široká volba pracovních programů

Parní sterilizátor UNISTERI®HP IL lze využít pro sterilizaci pevných, porézních a plastových materiálů, zpracování a následnou sterilizaci agarů (kultivačních půd), sterilizaci roztoků v otevřených a uzavřených lahvích, dezinfekci materiálů, dekontaminaci laboratorních odpadů…

Přístroj umožňuje instalaci až 20 pevných programů v základním programovém vybavení podle specifických potřeb zákazníka.

 • Nahřívání 134 °C/ 1 min
Sterilizační, validovatelné programy
 • Universal 134 °C/ 7 min, s následným sušením
 • Universal kontejnery 134 °C/ 7 min, s intenzivním sušením
 • Guma 121 °C/ 20 min, s následným sušením
 • Nástroje rychle 134 °C/ 4 min, s následným krátkým sušením, pro nebalené nástroje k následnému okamžitému použití
Testovací programy
 • Bowie&Dick test - test pronikání páry – 134 °C/ 3,5 min
 • Vakuový test – test vzduchotěsnosti komory, délka vyrovnávací fáze 5 min, délka testu 10 min

Instalované programy v přístroji lze následně kdykoliv modifikovat pomocí systému čip karet přímo u uživatele přístroje. Na čip kartách jsou uloženy nové programy vyvinuté a odzkoušené u výrobce na základě objednávky(až 20 programů na jedné čip kartě).

Speciální laboratorní software

Umožňuje obsluze provádět individuální úpravy v již naprogramovaných sterilizačních programech.

Uživatel může upravovat:

 • sterilizační teplotu ± 3 °C od nastavených hodnot, horní mez je 135 °C
 • sterilizační čas v rozsahu 0–600 min
 • délku sušicí fáze 0–60 min
 • počet sušících fází v rozsahu 0–10 fází
 • počet evakuací v rozsahu 0–10 fází
 • u roztokových programů teplotu vychládnutí, horní mez je 120 °C
 • u programů řízených parametrem Fo parametr Fo v rozsahu 0–600

Nabízíme také speciální software MOVEX® umožňující modifikovat všechny hodnoty sterilizačního cyklu (evakuace, hloubka vakua, expozice, sušení) a nastavit hodnoty teploty a času sterilizačního cyklu. Programy podle specifických požadavků je nutné u zákazníka validovat. Nově lze tyto hodnoty modifikovat i přímo z dotykového displeje.

nahoru | zpět

Volitelné programové vybavení

 • programy bez nutnosti použití PT 100 čidla
 • programy se speciálním testováním vsázky
 • programy s možností volby použití pohyblivého PT 100 čidla
 • programy s bakteriologickým filtrem na vstupu/výstupu sterilizační komory a s průběžnou sterilizací kondenzátu (vhodné do provozu BSL 3, BSL 4)
 • programy s širokou škálou následně specifikovaného volitelného vybavení přístroje

nahoru | zpět

Dokumentace šarží

Přehlednou dokumentaci pracovních cyklů lze zajistit:

 • nezávislou dokumentací pracovních cyklů se záznamem tlaku a teploty s možností uložení posledních 10-ti protokolů do paměti sterilizátoru (volitelně až desítky tisíc – SDHC karta)
 • připojením na PC a ukládáním protokolů do paměti počítače pomocí software „Printer Archive“
 • funkce Audit Trail umožňuje zaznamenat, zobrazit a archivovat důležté události
 • připojením sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikací Ecosoft a DP 3.5
 • zabudovanou tiskárnou s možností volby jednoho ze čtyř grafických výstupů

nahoru | zpět

Vybavení pro servis

PLC automatika je vybavena bohatým softwarem pro snadnou kontrolu, údržbu a testování (interaktivní schémata trubkového propojení, testovací programy umožňují testovaní bezpečnostních prvků přístroje, kalibrační nastavení atd.). Nabízíme ON-LINE internetovou diagnostiku a monitorování sterilizačního přístroje, která poskytuje rychlou a přímou komunikaci s přístrojovou technikou a zajišťuje plynulý, bezproblémový provoz pracoviště. To vše garantuje nízké provozní náklady a dlouhou životnost přístroje. Přístroj umožňuje podrobně naplánovat servisní úkony s následným upozorněním na displeji nebo na výpisu z tiskárny.

nahoru | zpět

Inteligentní systém úspory médií a pracovního času

Faktor nízké spotřeby se promítá do modelů budoucnosti. Čím dál víc náročnější legislativní požadavky, které kladou důraz na uvádění bezpečných výrobků na trh a neustále se zvyšující ceny vstupních médií, jsou tlakem na zvyšování provozních nákladů sterilizační techniky. Proto hitem a předností dnešní doby je nízká potřeba úsporných a zároveň komfortně vybavených sterilizátorů, které stále více udávají nový trend v provozech zdravotnických zařízení.

nahoru | zpět

Provedení s autonomním provozem

Parní sterilizátor UNISTERI®HP IL je možné vybavit systémem na úsporu chladicí vody, jehož zabudováním je dosaženo poklesu spotřeby vody o cca 25 %. V případech přísných požadavků na nízké provozní náklady sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních, polních nemocnicích nebo regionech s absencí pitné vody může být tento princip úspor nedostačující. Proto nabízíme provedení s autonomním provozem, který zcela eliminuje potřebu připojení přístroje na zdroj vody a tím nevznikají žádné cenové náklady na chladicí vodu. Sterilizátor je v tomto provedení navíc vybaven chladicím agregátem, který je umístěn v zadní části přístroje. Provoz tohoto zařízení je plně řízen automatikou sterilizátoru a nevyžaduje žádnou obsluhu. Pro vlastní provoz parního sterilizátoru postačuje el. energie a zdroj demi-vody pro zabudovaný vyvíječ páry. Napájení vyvíječe páry demi-vodou lze vyřešit pevným propojením na úpravnu vody nebo autonomním způsobem, a to zásobníkem o objemu cca 25 litrů, ze kterého je dopouštění demi-vody řízeno automatikou přístroje.

nahoru | zpět

Provedení s nízkoenergetickým úsporným vyvíječem páry

Unikátním konstrukčním řešením se podařilo snížit příkon vyvíječe páry o cca 50 %.

nahoru | zpět

Mechanismus dveří

Komfort a bezpečnost práce obsluhy s přístrojem jsou zajištěny automaticky uzamykacím mechanizmem dveří včetně jejich zatěsnění, průběh a vícenásobná kontrola procesů je řízena dvouprocesorovou automatikou.

 

nahoru | zpět

Snadná údržba sterlizační komory včertně dveří

Konstrukce tlakové nádoby včetně dveří, spolu s volbou kvality vnitřních povrchů umožňuje dokonalé, rychlé a pohodlné čištění všech částí sterilizačního prostoru.

nahoru | zpět

 

Provedení s aktivací funkce „Automatické ranní zapnutí“

Jde o další z řady úsporných produktů, který bude šetřit váš čas. Funkce „Automatické ranní zapnutí“ je schopna spustit přístroj ve vámi nastavený čas a provést bez přítomnosti obsluhy automaticky předehřev a Vakuum test. Tak lze provádět efektivněji rutinní testovací programy.

nahoru | zpět

Vybavení zajišťující dokumentaci a nezávislou archivaci

Využijte nové softwarové aplikace „Ecosoft“, která spolu s propojením přístroje na sterilizačním pracovišti do počítačové sítě (LAN) umožňuje dokumentovat veškeré procesy sterilizace a provádět nezávislou archivaci dat, tisk protokolu na A4 a připojení snímače čárového kódu.

nahoru | zpět

Vybavení zajišťující hlídání energetického maxima

Jedná se o soubor softwarových a hardwarových úprav sterilizátoru, které dávají možnost jednotlivé a vzájemné regulace provozu zabudovaných vyvíječů páry tak, aby bylo zajištěno hlídání energetického maxima odběru elektrické energie a komunikace s technickou centrálou nebo možnost omezit dimenzování rozvodů el. energie v místě instalace.

nahoru | zpět

 

Vybavení „Air detectorem“

„Air detector“ je zařízení, které kontinuálně monitoruje a detekuje vniknutí a přítomnost vzduchu, popř. nekondenzovatelných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu pro balené materiály. Vybavení přístroje tímto zařízením znamená vyšší záruku bezpečnosti sterilizace než přináší dosud provozované rutinní kontroly testovacími programy (Vakuum test a Bowie&Dick test), které se provádí pouze jednou denně před běžným provozním režimem.

nahoru | zpět

Zabezepčení zákaznických služeb

Vedle klasických dodávek přístrojové techniky nabízíme další spektrum služeb, které souvisí s budováním centrálních a přísálových sterilizací.

 • poradenství a zpracování projektu včetně logistiky a kapacitního propočtu
 • dodávka přístrojové techniky včetně jednotlivých informačních systémů „na klíč“
 • Jednou z podmínek k zajištění kvality sterilizačních procesů je jejich validace. Za tímto účelem je k parnímu sterilizátoru UNISTERI®HP IL nabízena i služba „Validace“, která umožňuje prokázání způsobilosti procesů sterilizace podle normy EN ISO 17665-1; technická měření jsou realizována vlastní akreditovanou zkušební laboratoří.

Servis a podpora uživatele jsou plně zajištěny celosvětovou sítí smluvních organizací BMT Medical Technology s.r.o. Máme rozsáhlou síť značkových servisních pracovišť napojených na servis HOT-LINE, která zajišťuje rychlou reakci na zákaznické dotazy a požadavky. K zajištění komfortu uživatele a možnosti rychlého a kvalitního servisního zásahu byl vyvinut speciální autodiagnostický program. Nabízíme ON-LINE internetovou diagnostiku a monitorování sterilizačního přístroje (RMS), která poskytuje rychlou a přímou komunikaci s přístrojovou technikou a zajišťuje plynulý, bezproblémový provoz pracoviště. To vše garantuje nízké provozní náklady a dlouhou životnost přístroje.

nahoru | zpět

Environmentální povědomí

Přístroj vyhovuje všem současným ekologickým požadavkům. Nezatěžuje pracovní a životní prostředí. Výkonná vývěva se standardně zabudovaným zařízením na úsporu napájecí vody šetřící cca 15 % provozních nákladů. Unikátní konstrukce vyvíječe páry s automatickým odsolováním zajišťuje trvale vysokou kvalitu páry.

Při výrobě jsou použity kvalitní materiály zaručující dlouhou životnost přístroje. Přístroj lze volitelně vybavit zařízením pro dochlazování odpadní vody, které umožňuje nastavení její odpadní teploty. Přístroj neprodukuje žádný závadný odpad. Rovněž při jeho dílenské výrobě je použito ekologických způsobů zpracování. Všechny podstatné díly přístroje i obal jsou recyklovatelné.

Zařízení se skládá z 95 % oceli, 4 % jiných materiálů, 1 % elektromateriálu a umělých hmot. Ekologická likvidace se provede po demontáži oprávněnou osobou v souladu s předpisy EU, které odpovídají směrnici WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment).