« zpět

UNISTERI HP - podrobný popis

Individuálně stavěná sterilizační technika

Přístroj UNISTERI HP je určen pro rychlou sterilizaci ve zdravotnických zařízeních:

 • jednodenní chirurgické kliniky a ordinace poliklinik pro sterilizaci všech potřebných materiálů: nástrojů, skla, textilu, předmětů z gumy...
 • chirurgická pracoviště nemocnic, která jsou značně vzdálená od oddělení centrální sterilizace zejména pro optimalizaci opakovaného použití potřebných instrumentů
 • zdravotnické kliniky a centra první pomoci, kde je potřeba rychlé sterilizace zdravotnického materiálu
 • stomatologické praxe, kde nemohou potřebný objem materiálu pojmout stolní modely sterilizátorů
 • mikrobiologická pracoviště zdravotnických zařízení pro sterilizaci roztoků v polouzavřených lahvích, kultivačních půd,…

Všeobecná, aktivně prokazatelná kvalita

Parní sterilizátor UNISTERI HP je určen pro zdravotnictví ke sterilizaci zdravotnických prostředků. Přístroj splňuje evropskou směrnici č. 93/42/EEC ve znění směrnice č. 2007/47/EC (třída zdravotnického prostředku IIb) a příslušné normy, zejména EN 285+A2. Je vyráběn v certifikovaném systému kvality podle normy EN ISO 13485 a uzpůsoben individuálním potřebám jednotlivých pracovišť. Tlaková zařízení sterilizátoru jsou navržena a mohou být vyrobena variantně podle evropské směrnice na tlaková zařízení č. 97/23/EC a dále například požadavků ASME Code (pro USA a Kanadu) nebo podle licenčních předpisů AQCIQ (pro Čínu). Validace podle normy EN ISO 17665-1 je prováděna s využitím potenciálu naší akreditované zkušební laboratoře.

 

nahoru | zpět

Nový desing, nové konstrukční provedení

 • dotykový ovládací panel „touch-screen“ 8,2“ s maximálním komfortem obsluhy a servisu
 • nový, unikátní, otočný závěr dveří s uživatelsky příjemnou obsluhou, automatický systém uzavírání a zatěsnění dveří
 • nízkoenergetický vyvíječ páry pro nižší provozní náklad (od 7,5 kW)
 • výkonná, vodokružná vývěva pro krátké časy šarží, rychlý a přesný průběh cyklů
 • dvouprocesorové PLC řízení dvěma nezávislými systémy „Master-Slave“ pro rychlý, přesný a bezpečný průběh cyklů
 • speciální způsob řízení kontinuálního napouštění páry do komory parního sterilizátoru
 • přístroj zhotoven z vysoce kvalitní nerezové oceli pro dlouhodobou životnost a spolehlivost
 • nahoru | zpět

Stavebnicový systém uspořádání

 • jednodveřové i dvoudveřové (prokládací) provedení s možností zabudování do nerezové stěny
 • volitelný zdroj páry – vlastní, vnější i kombinovaný
 • volitelná drsnost vnitřního povrchu sterilizační komory
 • systém pro manuální vkládání materiálů a systém transportních a zavážecích vozíků
 • široká škála volitelného programového vybavení
 • různé možnosti zpracování dokumentace šarží
 • široká škála volitelného vybavení pro minimalizaci provozních nákladů
 • možnost volby specifických aditiv (např. možnost vybavení komory flexibilním čidlem PT 100 pro bezpečné a přesné řízení cyklů při práci s mikrobiologickými kulturami a roztoky, široká paleta individuálních úprav programů…)
 • široké spektrum servisních služeb (vč. ON-LINE internetové diagnostiky, různé druhy zkoušek, validace atd.)

Unikátní PLC mikroprocesorové řízení

 • nejvyšší možná provozní bezpečnost, zdvojený systém čidel pro sběr a vyhodnocování procesních informací a jejich kontinuální srovnávání a vyhodnocování
 • dva vestavěné PLC mikroprocesorové řídicí systémy (Master-Slave) pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • jakákoliv zjištěná odchylka větší než dovolená vyvolá chybové hlášení
 • unikátní chybový protokol pro přesnou a rychlou diagnostiku chyb
 • v základním programovém vybavení až 20 standardních programů
 • snadná realizace individuálních úprav programů
 • neomezený počet a snadné změny programů pomocí čipových karet
 • komfortní menu pro servisní komunikaci s interaktivním ovládáním výstupů, více než 80 servisních programů pro snadné nastavení, kalibraci, diagnostiku a servis
 • nahoru | zpět

Tlaková sterilizační komora

 • tlaková komora vyhřívána párou přes topný plášť je vyrobena z kvalitní nerezové oceli DIN 1.4404 (AISI 316 L)
 • speciální způsob řízení kontinuálního napouštění páry do komory parního sterilizátoru
 • spádované dno sterilizační komory pro dokonalé sušení
 • sterilizační komora s broušeným povrchem s drsností Ra 1,25 μm (Ra 50 μinch)
 • díky použitým kvalitním izolačním materiálům Rockwool (bez chloridů) s Al fólií se redukují ztráty vysálaného tepla a nároky na klimatizaci
 • všechny sterilizační komory jsou pro validaci standardně vybaveny dvěma snadno přístupnými vstupními hrdly podle EN 285+A2
 • nový, unikátní, horizontálně otočný, automatický, díky speciálnímu závěsu dveří je obsluze zajištěn rozšířený manipulační prostor pro komfortní a bezpečnou manipulaci s materiálem a umožňuje i snadné čištění vnitřní strany dveří

nahoru | zpět

Vyvíječ páry

 • vyvíječ páry spolu s topnými tělesy je vyroben z kvalitní nerezové oceli DIN 1.4571 (AISI 316 Ti)
 • kvalitní izolace Rockwool s AL fólií výrazně snižující tepelné ztráty
 • snížený požadavek na vodivost napájecí vody 15 µS/cm oproti hodnotě doporučované normou EN 285+A2 poskytuje významnou úsporu v nákladech na úpravu vody
 • funkce napouštění vody i výkon vyvíječe jsou řízeny a kontrolovány dvouprocesorovým řídicím systémem Master-Slave, s unikátní konstrukcí, s termickým odplyněním napájecí demi-vody pro minimalizaci nekondenzovatelných plynů (volitelné vybavení) a s automatickým odsolováním zajišťuje krátké časy sterilizačních cyklů a trvale vysokou kvalitu páry
 • nahoru | zpět

Nový ovládací panel

 • uživatelsky přívětivý, s intuitivním ovládáním
 • dva vestavěné PLC mikroprocesorové řidicí systémy (Master-Slave) s vlastními senzory pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • ergonomicky umístěný ovládací panel
 • technologie dotykového displeje „touch-screen“ 8,2“ zajišťuje přehlednou a jednoduchou obsluhu na zavážecí straně
 • na vyvážecí straně (u dvoudveřového provedení) přístroje LED displej s možností sledování aktuální pracovní fáze a tlaku ve sterilizační komoře a času zbývajícího do konce cyklu
 • „nouzové tlačítko“ funkce integrovaná do ovládacího panelu umožňuje v případě potřeby uvést přístroj do klidového stavu
 • možnost volby jazyka pro komunikaci s přístrojem
 • přehledné digitální zobrazení tlaku páry v plášti sterilizační komory a ve vyvíječi páry, tlaku a teploty ve sterilizační komoře (referenční láhvi)
 • hodiny – ukazatel zbývajícího času programu a ukazatel reálného času
 • chybový protokol se zápisem všech parametrů v okamžiku závady pro možnost rychlého i vzdáleného servisu
 • vizuální a akustická signalizace stavů a procesů
 • systém čip karet (volitelné vybavení)
 • možnost zabudování tiskárny pro dokumentaci sterilizačních procesů (volitelné vybavení)
 • nahoru | zpět

  Základní programové vybavení nabízí až 20 programů

  Přístroj je standardně vybaven "Předehřívacím programem" (134 °C/1 min.)

  Standardní programy:

  • "Nástroje rychle" 134 °C/4 min, s následným krátkým sušením, pro nebalené nástroje k následnému okamžitému použití
  • "Universal" 134 °C/7 min, s následným sušením
  • "Universal kontejnery" 134 °C/7 min, s intenzivním sušením
  • "Balené sklo, pryž a plastické produkty" 121 °C/20 min, s intenzivním sušení

  Standardní testovací programy pro rutinní kontrolu:

  • Vakuový test - test vzduchotěsnosti komory, délka vyrovnávací fáze 5 min, délka testu 10 min
  • Bowie&Dick test 134 – test pronikání páry, 134 °C/3,5 min

  nahoru | zpět

  Vybavení podle specifických potřeb zákazníka

  Speciální programy s parametry
  dle specifikací zákazníka:

  • Priony
  • Dezinfekce 105 °C/20 min
  • Laparoskopie
  • Aloplasty
  • Plastové materiály
  • Optika,...

  Speciální programy s možností volby
  použití pohyblivého PT 100 čidla pro
  laboratoře:

  • Roztoky v otevřených lahvích 121 °C/20 min, samovolné chlazení
  • Roztoky s nuceným chlazením a protitlakem vzduchu
  • Propařování 100°C
  • Agary (kultivační půdy) se samovolným chlazením, ...

  Bezpečnost při sterilizaci roztoků

  Sterilizace roztoků v otevřených lahvích a lahvích regeneračních se závitem GL 45, odpovídající DIN 168, díl 1, ISO 4796, značka SIMAX, s modrou zátkou. Vedle standardních pracovních a bezpečnostních postupů a procesů je sterilizace roztoků kontrolována ještě také třemi nezávislými systémy – kontrola teploty a tlaku ve sterilizační komoře, teploty v referenční láhvi a minimálně nutného času sterilizačního cyklu. Pouze při splnění všech výše uvedených procesů je program deklarován jako ukončený a systém umožní otevřít dveře komory.

  nahoru | zpět

  Individuální programové úpravy

  Instalované programy v přístroji lze následně kdykoliv modifikovat přímo v přístroji (v závislosti na přístupových právech) nebo pomocí systému čip karet přímo u uživatele přístroje. Na čip kartě je uloženo až 20 nových programů vyvinutých a odzkoušených u výrobce na základě objednávky. Nabízíme také speciální software MOVEX umožňující modifikovat všechny hodnoty sterilizačního cyklu (evakuace, hloubka vakua, expozice, sušení) a nastavit hodnoty teploty a času sterilizačního cyklu. (Nutná verifikace výrobcem.)

  nahoru | zpět

  Dokumentace šarží

  Přehlednou dokumentaci pracovních cyklů lze zajistit:

  • nezávislou dokumentací pracovních cyklů se záznamem tlaku a teploty s možností uložení posledních 10-ti protokolů o paměti sterilizátoru (volitelně až deítky tisíc - MMC karta)
  • připojením na PC a ukládáním protokolů do paměti počítače pomocí software "Printer Archiv"
  • připojením sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikaci Ecosoft a DP 3.5
  • zabudovanou tiskárnou s možností volby jednoho ze čtyř grafických výstupů

  nahoru | zpět

  Vybavení pro servis

  PLC automatika je vybavena bohatým softwarem pro snadnou kontrolu, údržbu a testování (interaktivní schémata trubkového propojení, testovací programy umožňují testovaní bezpečnostních prvků přístroje, kalibrační nastavení atd.). Nabízíme ON-LINE internetovou diagnostiku a monitorování sterilizačního přístroje, která poskytuje rychlou a přímou komunikaci s přístrojovou technikou a zajišťuje plynulý, bezproblémový provoz pracoviště. To vše garantuje nízké provozní náklady a dlouhou životnost přístroje. Přístroj umožňuje podrobně naplánovat servisní úkony s následným upozorněním na displeji nebo na výpisu z tiskárny.

  nahoru | zpět

  Inteligentní systém úspory médií a pracovního času

  Faktor nízké spotřeby se promítá do modelů budoucnosti. Čím dál víc náročnější legislativní požadavky, které kladou důraz na uvádění bezpečných výrobků na trh a neustále se zvyšující ceny vstupních médií, jsou tlakem na zvyšování provozních nákladů sterilizační techniky. Proto hitem a předností dnešní doby je nízká potřeba úsporných a zároveň komfortně vybavených sterilizátorů, které stále více udávají nový trend v provozech zdravotnických zařízení.

  nahoru | zpět

  Provedení s autonomním provozem

  Parní sterilizátor UNISTERI HP je možné vybavit systémem na úsporu chladicí vody, jehož zabudováním je dosaženo poklesu spotřeby vody o cca 25 %. V případech přísných požadavků na nízké provozní náklady sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních, polních nemocnicích nebo regionech s absencí pitné vody může být tento princip úspor nedostačující. Proto nabízíme provedení s autonomním provozem, který zcela eliminuje potřebu připojení přístroje na zdroj vody a tím nevznikají žádné cenové náklady na chladicí vodu. Sterilizátor je v tomto provedení navíc vybaven chladicím agregátem, který je umístěn v zadní části přístroje. Provoz tohoto zařízení je plně řízen automatikou sterilizátoru a nevyžaduje žádnou obsluhu. Pro vlastní provoz parního sterilizátoru postačuje el. energie a zdroj demi-vody pro zabudovaný vyvíječ páry. Napájení vyvíječe páry demi-vodou lze vyřešit pevným propojením na úpravnu vody nebo autonomním způsobem, a to zásobníkem o objemu cca 25 litrů, ze kterého je dopouštění demi-vody řízeno automatikou přístroje.

  nahoru | zpět

  Provedení s nízkoenergetickým úsporným vyvíječem páry

  Unikátním konstrukčním řešením se podařilo snížit energetickou náročnost vyvíječe páry o cca 50 %.

  nahoru | zpět

  Mechanismus dveří

  Komfort a bezpečnost práce obsluhy s přístrojem jsou zajištěny automaticky uzamykacím mechanizmem dveří včetně jejich zatěsnění, průběh a vícenásobná kontrola procesů je řízena dvouprocesorovou automatikou.

   

  nahoru | zpět

  Snadná údržba sterlizační komory včertně dveří

  Konstrukce tlakové nádoby včetně dveří, spolu s volbou kvality vnitřních povrchů umožňuje dokonalé, rychlé a pohodlné čištění všech částí sterilizačního prostoru.

  nahoru | zpět

   

  Provedení s aktivací funkce „Automatické ranní zapnutí“

  Jde o další z řady úsporných produktů, který bude šetřit váš čas. Funkce „Automatické ranní zapnutí“ je schopna spustit přístroj ve vámi nastavený čas a provést bez přítomnosti obsluhy automaticky předehřev a Vakuum test. Tak lze provádět efektivněji rutinní testovací programy.

  nahoru | zpět

  Vybavení zajišťující dokumentaci a nezávislou archivaci

  Využijte nové softwarové aplikace „Ecosoft“, která spolu s propojením přístroje na sterilizačním pracovišti do počítačové sítě (LAN) umožňuje dokumentovat veškeré procesy sterilizace a provádět nezávislou archivaci dat, tisk protokolu na A4 a připojení snímače čárového kódu.

  nahoru | zpět

  Vybavení zajišťující hlídání energetického maxima

  Jedná se o soubor softwarových a hardwarových úprav sterilizátoru, které dávají možnost jednotlivé a vzájemné regulace provozu zabudovaných vyvíječů páry tak, aby bylo zajištěno hlídání energetického maxima odběru elektrické energie a komunikace s technickou centrálou nebo možnost omezit dimenzování rozvodů el. energie v místě instalace.

  nahoru | zpět

   

  Vybavení „Air detectorem“

  „Air detector“ je zařízení, které kontinuálně monitoruje a detekuje vniknutí a přítomnost vzduchu, popř. nekondenzovatelných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu pro balené materiály. Vybavení přístroje tímto zařízením znamená vyšší záruku bezpečnosti sterilizace než přináší dosud provozované rutinní kontroly testovacími programy (Vakuum test a Bowie&Dick test), které se provádí pouze jednou denně před běžným provozním režimem.

  nahoru | zpět

  Zabezepčení zákaznických služeb

  Vedle klasických dodávek přístrojové techniky nabízíme další spektrum služeb, které souvisí s budováním centrálních a přísálových sterilizací.

  • poradenství a zpracování projektu včetně logistiky a kapacitního propočtu
  • dodávka přístrojové techniky „včetně jednotlivých informačních systémů „na klíč“
  • Jednou z podminek k zajištěni kvality sterilizačnich procesů je jejich validovatelnost a dokumentovatelnost. Za timto učelem je u parniho sterilizatoru UNISTERI HP nabizena i služba „Validace“, ktera umožňuje prokazani shody přislušnych norem EN 285+A2 a EN ISO 17665-1 s parametry přistroje, technicka měřeni jsou realizovana vlastni akreditovanou zkušebni laboratoři.

  Servis a podpora uživatele jsou plně zajištěny celosvětovou sítí smluvních organizací BMT Medical Technology s.r.o. Máme rozsáhlou síť značkových servisních pracovišť napojených na servis HOT-LINE, která zajišťuje rychlou reakci na zákaznické dotazy a požadavky. K zajištění komfortu uživatele a možnosti rychlého a kvalitního servisního zásahu byl vyvinut speciální autodiagnostický program. Nabízíme ON-LINE internetovou diagnostiku a monitorování sterilizačního přístroje (RMS), která poskytuje rychlou a přímou komunikaci s přístrojovou technikou a zajišťuje plynulý, bezproblémový provoz pracoviště. To vše garantuje nízké provozní náklady a dlouhou životnost přístroje.

  nahoru | zpět

  Environmentální povědomí

  Přístroj vyhovuje všem současným ekologickým požadavkům. Nezatěžuje pracovní a životní prostředí. Výkonná vývěva se standardně zabudovaným zařízením na úsporu napájecí vody šetřící cca 15 % provozních nákladů. Unikátní konstrukce vyvíječe páry s automatickým odsolováním zajišťuje trvale vysokou kvalitu páry.

  Při výrobě jsou použity kvalitní materiály zaručující dlouhou životnost přístroje. Přístroj lze volitelně vybavit zařízením pro dochlazování odpadní vody, které umožňuje nastavení její odpadní teploty. Přístroj neprodukuje žádný závadný odpad. Rovněž při jeho dílenské výrobě je použito ekologických způsobů zpracování. Všechny podstatné díly přístroje i obal jsou recyklovatelné.

  Zařízení se skládá z 95 % oceli, 4 % jiných materiálů, 1 % elektromateriálu a umělých hmot. Ekologická likvidace se provede po demontáži oprávněnou osobou v souladu s předpisy EU, které odpovídají směrnici WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment).