« zpět

Systém řízení jakosti

TÜV TÜVV oblasti řízení jakosti jsme navázali na bohatou historii firmy. V roce 1998 byl zaveden a úspěšně certifikován systém řízení jakosti podle EN ISO 9001:1994 a EN 46001. Jeho další rozvoj zajistil BMT a.s. jako prvnímu výrobci v České republice splnění požadavků směrnice EU pro zdravotnické prostředky č. 93/42/EEC již v roce 2000. Vzhledem k neustálému zvyšování požadavků a potřeb zákazníků, zaměstnanců a měnícím se podmínkám ve společnosti je našim prvořadým cílem zavádět a uplatňovat ve všech oblastech řízení společnosti v maximální možné míře filozofii TQM. Vysokou odbornou úrovní našich zaměstnanců, kvalitním technickým zázemím a funkčním systémem jakosti zajišťujeme trvalý růst hodnoty našich výrobků i služeb.
Zkušební laboratoř BMT Medical Technology s.r.o. získala v roce 2001 akreditaci Českého institutu pro akreditaci (ČIA) pro oblast provádění parametrického prověřování velkých parních sterilizátorů a procesů parní sterilizace a zkoušení horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky.

 

  • Systém managementu jakosti
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1325

V roce 1998 byl v podniku zaveden a certifikován systém řízení jakosti podle norem EN ISO 9001:1994 a EN 46001a v roce 2004 proběhla recertifikace podle norem EN ISO 9001:2000 a EN ISO 13485:2003. V roce 2018 je provedena certifikace systémů managementu jakosti dle nových norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 13485:2016.

 

Stěžejní částí našich výrobků je tlaková nádoba. Proto byl vedle řady získaných národních certifikátů pro výrobu tlakových nádob (Švýcarsko, Itálie, Polsko...) v roce 2001 certifikován proces výroby tlakových nádob také pro USA podle ASME-Code. V roce 2002 byl certifikován proces výroby tlakových zařízení podle směrnice EU č. 97/23/EC a v roce 2017 aktualizován podle požadavků nové Evropské směrnice 2014/68/EU. Naše společnost má taktéž certifikovaný proces výroby tlakových nádob a parních kotlů (vyvíječů páry) podle AQSIQ pro export do Číny.

 

Vzhledem k tomu, že se snažíme rozvíjet další služby zákazníkům, vybudovali jsme a máme akreditovanou Českým institutem pro akreditaci zkušební laboratoř pro zkoušky
– prokazování sterilizační účinnosti velkých parních sterilizátorů podle normy EN 285,
– prováděné při validaci sterilizace vlhkým teplem podle normy EN ISO 17665-2
– horkovzdušných sterilizátorů a přístrojů teplotní techniky podle normy DIN 12880.

 

Systém managementu jakosti

Systém jakosti je vybudován na principu procesního přístupu zakotveného v normách EN ISO 9001:2015 a EN ISO 13485:2016 v souladu s Politikou jakosti podniku. Kontrola efektivnosti systému jakosti je prováděna na základě vyhodnocování interních auditů.

 

Všechny naše výrobky prochází 100% výstupní kontrolou a provádíme namátkovou mezioperační kontrolu. V podniku uplatňujeme mezi jednotlivými středisky a operacemi princip zákazník-dodavatel, tj. včetně samokontrol. Vzniklé neshody řešíme v co možná nejkratších termínech a přijímáním vhodných opatření se je snažíme eliminovat. Vůči našim zákazníkům jsme otevření a vstřícní.

 

- pdf.gif Příručka jakosti (PDF)
- pdf.gif Politika kvality (PDF)
- pdf.gif Procesní schéma (PDF)  

 

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1325

 

Akreditované zkoušky podle norem:


ČSN EN 285:
– zkouška pronikání vzduchu
– termometrická zkouška
– zkouška dynamiky tlaku
– zkouška sušení vsázky


QPP 19-06, 19-14 a 19-15:
– měření teplotního profilu v prázdné komoře
– měření distribuce teploty v komoře se vsázkou


DIN 12880:
– měření termohomogenity a časové stability teploty v prázdné komoře