« zpět

STERIVAP SL - podrobný popis

Optimalizovaný poměr ceny a užitné hodnoty

STERIVAP® SL je správnou volbou pro malá zdravotnická pracoviště i pro menší pracoviště centrálních sterilizací, která kladou důraz na malé půdorysné rozměry přístroje a na výhodný poměr ceny a užitné hodnoty.
Špičková kvalita výroby, moderní elektronika a kvalitní materiály jsou u přístroje STERIVAP® SL stejně samozřejmé jako uživatelské vlastnosti či mimořádná úroveň bezpečnosti a spolehlivosti. Parní sterilizátor STERIVAP® SL je určen pro sterilizaci pevných, porézních i dutinových materiálů určených pro parní sterilizaci o teplotě min. 121 °C a roztoků v otevřených lahvích. Základní provedení přístroje s využitelným objemem 160–610 litrů, spolu s nabídkou volitelného vybavení, uspokojí zájemce o kvalitní sterilizaci.

zpět

 

Technickolegislativní standardy

Přístroj splňuje veškeré evropské standardy týkající se velkých parních sterilizátorů, zejména normu EN 285+A2. Za tím účelem má společnost BMT Medical Technology s.r.o. certifikaci úplného systému managementu jakosti podle předpisů:

 • CE_0123.jpgnormy EN ISO 13485 a evropské směrnice č. 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky
 • normy EN ISO 9001 pro výrobky a společně s evropskou směrnicí č. 97/23/EC, modulu H/H 1 pro tlaková zařízení.
 • normy EN ISO 14001, certifikát enviromentálního managementu.
  Při BMT Medical Technology s.r.o. působí rovněž Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1325.


zpět

 

Nové konstrukční provedení

 • servis z přední strany (není nutný boční servisní prostor)
 • robustní tlaková sterilizační komora s vyhřívaným pláštěm, dveře a vestavěný vyvíječ páry jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, použité materiály AISI 316 Ti a AISI 316 L
 • spádováné dno sterilizační komory pro dokonalé sušení
 • tryskaný vnitřní povrch sterilizační komory
 • tepelná izolace sterilizační komory speciální izolační vrstvou Isover o tloušťce 100 mm.
 • všechny sterilizační komory jsou standardně vybavený dvěma snadno přístupnými vstupními hrdly průměru 25 a 50 mm podle EN 285+A2
 • robustní nerezová kostra s šířkou max. 1000 mm
 • motorické ovládaní dveří sterilizační komory s unikátním pružinovým mechanizmem, se zdvojenou bezpečnostní ochranou dveří (bezpečnostní lišta a spojka)
 • standardně zabudovaný vyvíječ páry je vyroben spolu s topnými tělesy z nerezové oceli
 • trubkové rozvody vedoucí páru do sterilizační komory jsou standardně vyrobeny z nerezové oceli, ventily z mosazi
 • všechny trubkové rozvody tepelně izolovány
 • vykonná dvoustupňová, tichá vývěva pro vyšší učinnost a spolehlivost
 • jednoduchý mechanický filtr na vstupu napájecí vody pro ochranu ventilu a vývěvy
 • bakteriologický filtr pro zavzdušnění sterilizační komory (0,1 μm)
 • integrovaný odpad – z důvodu eliminace vlhkosti v prostoru přístroje jsou všechna potrubí svedena do společné jímky
 • jednodveřové i dvoudveřové (prokládací) provedení (vertikálně posuvné dveře), nerezové obkladové plechy přístroje jsou proti obvyklým řešením vyztuženy kostrou zajišťující prodlouženou životnost
 • přistup do přístroje zajištěn dveřními uzamykatelnými panely
 • vyztužené nerezové obkladové plechy pro tichý chod

 

zpět

Inteligentní systém úspory médií

 • vestavěné zařízení na úsporu vody pro vývěvu, snižující spotřebu provozních nákladů až o 15 %
 • vyvíječ páry s mikroprocesorovou automatikou a unikátní konstrukcí s automatickým odsolováním zajišťují vysokou kvalitu páry
 • funkce „Automatické ranní zapnutí“ je další z řady úsporných produktů, který bude šetřit Váš pracovní čas. Přístroj se spustí v předem nastaveném čase bez přítomnosti obsluhy, automaticky se předehřeje a provede Vakuový test.

 

zpět

Nový ovládací panel s intuitivním ovládáním

 • dva vestavěné mikroprocesorové PLC řidicí systémy (Master-Slave) s vlastními senzory pro nezávislé vyhodnocování, řazení a dokumentaci pracovních cyklů
 • ergonomicky umístěný ovládací panel
 • technologie dotykového displeje „touch-screen“ 8,2“ zajišťuje přehlednou a jednoduchou obsluhu na zavážecí straně
 • „touch-screen“ 5“ na vyvážecí straně (u dvoudvéřového provedení)
 • „Nouzové tlačítko“ funkce integrovaná do ovladacího panelu
 • zabudovaná tiskárna pro dokumentaci sterilizačních procesů
 • USB konektor na čelní straně, pro snadný přenos dat, programů, protokolů, konfigurace přístroje atd...
 • možnost volby jazyka pro komunikaci s přístrojem
 • přehledné digitální zobrazení tlaku a teploty ve sterilizační komoře (referenční láhvi), tlaku páry v plášti sterilizační komory a ve vyvíječi páry
 • hodiny – ukazatel zbývajícího času programu a ukazatel reálného času
 • historie protokolů – integrovaná paměť umožňuje uložení až desítek tisíc protokolů (v grafické nebo číselné podobě)
 • historie chyb – tato funkce umožňuje zobrazení chybových hlášení na displeji
 • doplňující komentář – přístroj umožňuje obsluze napsat k jednotlivým programům, resp. cyklům doplňující komentář (např. název produktu, číslo vsázky,číslo série atd.), který bude obsažen i na záznamu z tiskárny
 • logování – přístupová práva umožňující nastavení uživatelských práv pro použití přístroje
 • vizuální a akustická signalizace stavů a procesů
 • umoňuje volbu preferovaných jednotek tlaku a teploty
 • funkce naprogramování automatického startu
 • možnost automatického otevření dveří po ukončení cyklu

STERIVAP SL sterilizer touch screen

STERIVAP SL sterilizer touch screen

 

zpět

 

 

 

 

 

V základním programovém vybavení nabízíme 50 programových míst

Touch screen - programyPřístroj je standardně vybaven "Předehřívacím programem" (134 °C/1 min).

 

Standardní programy:

 • Nebalené nástroje 134 °C/4 min
 • Balené materiály 134 °C/7 min
 • Balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min
 • Balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot 121 °C/20 min

 

Speciální programy s parametry dle specifi kace zákazníka:

 

 • Priony 134 °C/60 min
 • Dezinfekce 105 °C/20min
 • Roztoky v otevřených lahvích – 121 °C/20 min, samovolné chlazení
 • Arnold 100 °C
 • laparo, aloplasty, optika...
 • Zvlášť dlouhé dutiny
 • Další speciální programy

 

Programy podle specifických požadavků je nutné u zákazníka validovat! Nejvyšší bezpečnost při sterilizaci roztoků – vedle standardních pracovních a bezpečnostních postupů a procesů je sterilizace roztoků kontrolována ještě také třemi nezávislými systémy – kontrola teploty a tlaku ve sterilizační komoře, teploty v referenční lahvi a minimálně nutného času sterilizačního cyklu. Pouze při splnění všech výše uvedených procesů je program vyhodnocen jako ukončený a systém umožní otevřít dveře komory.

 

Standardní testovací programy pro rutinní kontrolu:

 • Vakuový test – test vzduchotěsnosti komory, délka vyrovnávací fáze 5 min, délka testu 10 min
 • Bowie&Dick test 134 – test pronikání páry , 134 °C/3,5 min

 

zpět

 

Dokumentace šarží

 • nezávislou dokumentaci pracovních cyklů se záznamem tlaku a teploty a řady dalších parametrů s možností uložení protokolů do paměti sterilizátoru.
 • připojením na PC a ukládáním protokolů do paměti počítače pomocí software „Printer Archiv“
 • připojením sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikací Ecosoft a DP 3.5
 • zabudovanou tiskárnou s možností volby jednoho ze dvou grafických výstupů
 • možnost přímého připojení externí tiskárny (vybrané typy) přes USB, LAN.

zpět

 

Vybavení pro servis

PLC automatika přístroje je vybavena bohatým softwarem pro snadnou kontrolu, údržbu a testování (interaktivní schémata trubkového propojení, testovací programy umožňují testování bezpečnostních prvků přístroje, kalibrační nastavení atd.).

Programové vybavení lze měnit přes port USB, servisní software MOVEX®. Hodnoty programových dat je možno modifikovat i přímo z dotykového displeje. Přístroj umožňuje podrobně naplánovat servisní úkony s následným upozorněním na displeji nebo na výpisu z tiskárny. USB port je určen pro přenos dat, programů, export protokolů, konfigurace přístroje, Audit trail atd.

zpět

Volitelné vybavení - Mnohostranné příslušenství

Ke sterilizátorům je k dispozici rozsáhlý program příslušenství - více jak 60 dalších volitelných specifických aditiv. 
Systém pro manuální vkládání materiálů nebo systém transportních a zavážecích vozíků jsou přizpůsobeny velikosti sterilizátorů, volitelnému systému kontejnerů a sterilizačním košům.


 

volitelné vybavení více >>

zpět

Zabezpečení zákaznických služeb

Vedle klasických dodávek přístrojové techniky nabízíme další spektrum služeb, které souvisí s budováním centrálních a přísálových sterilizací.

 • poradenství a zpracování projektu včetně logistiky a kapacitního propočtu
 • dodávka přístrojové techniky „včetně jednotlivých informačních systémů „na klíč“
 • Našim zákazníkům nabízíme v místě instalace provedení validačních zkoušek IQ a OQ a spolupracujeme při zajišťování PQ a rekvalifikačních zkoušek. Zkoušky jsou prováděny naší Akreditovanou laboratoří č. 1325 podle EN ISO 17665-1 a schválených pracovních postupů.

 

Servis a podpora uživatele jsou plně zajištěny celosvětovou sítí smluvních organizací BMT Medical Technology s.r.o.

Máme rozsáhlou síť značkových servisních pracovišť napojených na servis HOT-LINE, která zajišťuje rychlou reakci na zákaznické dotazy a požadavky. K zajištění komfortu uživatele a možnosti rychlého a kvalitního servisního zásahu byl vyvinut speciální autodiagnostický program.

Nabízíme ON-LINE internetovou diagnostiku a monitorování sterilizačního přístroje (RMS), která poskytuje rychlou a přímou komunikaci s přístrojovou technikou a zajišťuje plynulý, bezproblémový provoz pracoviště. To vše garantuje nízké provozní náklady a dlouhou životnost přístroje.

zpět

Environmentální povědomí

Přístroj vyhovuje všem současným ekologickým požadavkům. Nezatěžuje pracovní ani životní prostředí. Vnější izolační plášť sterilizační komory je opatřen kvalitní izolací, který výrazně snižuje tepelné ztráty, šetří elektrickou energii. Dvoustupňová, tichá vývěva se standardně zabudovaným zařízením na úsporu napájecí vody šetřící cca 15 % provozních nákladů. Unikátní konstrukce vyvíječe páry s automatickým odsolováním zajišťuje krátké časy sterilizačních cyklů a trvale vysokou kvalitu páry.

Při výrobě jsou použity kvalitní materiály zaručující dlouhou životnost přístroje. Přístroj lze volitelně vybavit zařízením pro dochlazování odpadní vody, které umožňuje nastavení její odpadní teploty. Přístroj neprodukuje žádný závadný odpad. Rovněž při jeho dílenské výrobě je použito ekologických způsobů zpracování. Všechny podstatné díly přístroje i obal jsou recyklovatelné.

Zařízení se skládá z 95 % oceli, 4 % jiných materiálů, 1 % elektromateriálu a umělých hmot. Ekologická likvidace se provede po demontáži oprávněnou osobou v souladu s předpisy EU, které odpovídají směrnici WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment).

zpět