« zpět

STERIVAP HP IL - podrobný popis

 

Všeobecná, aktivně prokazatelná kvalita

STERIVAP HP IL je zástupcem nové generace velkých parních sterilizátorů bez výjimky splňující technickolegislativní předpisy EU. Koncepce přístrojů vychází z požadavků evropských směrnic č. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/68/EU a ustanovení norem ČSN EN 285 a EN ISO 17665-1 a je dále uzpůsobena individuálním potřebám jednotlivých pracovišť. Tlaková komora i vyvíječ páry jsou navrženy a vyrobeny v certifikovaném systému kvality podle ISO 9001 a evropské směrnice na tlaková zařízení nebo při individuálním požadavku podle norem ASME Code, Section VIII, Division 1 (pro USA a Kanadu) nebo podle licenčních předpisů AQCIQ (pro Čínu). Konstrukce přístroje splňuje požadavky GMP a GLP. Přístroj odpovídá nejnovějším požadavkům ve zdravotnictví, v laboratořích, ve farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu.

 

Za účelem naplnění požadavků GMP na prokázání trvalé kvality sterilizace v souladu s deklarovanými parametry přístroje výrobcem (dovozcem) je uživatelům parních sterilizátorů STERIVAP HP IL dodávána dokumentace IQ - instalační kvalifikace, OQ - operační kvalifikace a PQ - procesní kvalifikace (validace). Nabízíme provedení FAT a SAT zkoušek a přejímek sterilizátorů. Zkoušky a validace podle norem ČSN EN 285+A2 a EN ISO 17665-1 jsou prováděny s využitím potenciálu naší akreditované zkušební laboratoře.

 

 

nahoru | zpět

Individiálně stavěná sterilizační technika

Nejnovější modulárně stavěný sterilizátor STERIVAP HP IL je vhodný pro oblast mikrobiologie, molekulární biologie, biotechnologie a dekontaminace odpadu. Řada sterilizátorů s objemem komory 148–2020 litrů. Parní sterilizátor je určen pro sterilizaci pevných předmětů bez obsahu kapalin, sterilizaci kapalin – roztoků, kultivačních a varných půd, suspenzí a emulzí, tekutých lékových forem; parní dekontaminaci. Parní sterilizátor STERIVAP HP IL – bezpečný, rychlý, ergonomicky konstruovaný, snadno ovladatelný, s možností realizace individuálních úprav a s mnohostranným využitím. Špičková kvalita výroby, moderní elektronika a kvalitní materiály jsou u přístroje STERIVAP HP IL stejně samozřejmé jako uživatelské vlastnosti či mimořádná úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

nahoru | zpět

Inteligentní systémy úspory médií a pracovního procesu

 • speciální dvoukomorový plášť sterilizační komory pro lepší a přesnější průběh sterilizačního cyklu s nezávislým a stabilním předehřevem komory snižující cca 20 % spotřebu demi-vody
 • vnější izolační plášť sterilizační komory s kvalitní izolací, který výrazně snižuje tepelné ztráty, šetří dodávanou energii
 • standardně zabudovaná zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu šetřící cca 15 % provozních nákladů na vodu
 • vyvíječ páry s mikroprocesorovou automatikou, s unikátní konstrukcí, s velkým výkonem, s termickým odplyněním napájecí demi-vody pro minimalizaci nekondenzovatelných plynů a s automatickým odsolováním zajišťuje krátké časy sterilizačních cyklů a trvale vysokou kvalitu páry
 • funkce „Automatické ranní zapnutí“ je další z řady úsporných produktů, který bude šetřit pracovní čas obsluhy; přístroj se spustí v předem nastaveném čase bez přítomnosti obsluhy, automaticky se předehřeje a provede Vakuový test, takže je připraven k provozu na začátku pracovní doby uživatele
 • volitelná funkce „Energetické maximum“ umožňuje vzájemnou regulaci provozu parních sterilizátorů v případech zabudovaného vyvíječe páry v souvislosti s hlídáním energetického maxima odběru el. energie pracoviště z technické centrály uživatele, čímž šetří náklady za zvýšený odběr el. energie

nahoru | zpět

Promyšlené konstrukční řešení, výrobní zpracování a design

 • přehledné, ergonomicky umístěné ovládací panely
 • snadné intuitivní ovládání i servis
 • moderní a ergonomické horizontální umístění komor
 • u všech typů možnost využití komfortního transportního a zavážecího zařízení
 • automatické utěsnění a motorický pohyb dveří
 • servis pouze z čelní a jedné volitelné boční strany
 • možnost pravého i levého provedení pro optimální využití prostoru
 • robustní dělená nerezová kostra, s možností průchodu dveřmi 1 000 mm
 • motorické ovládání dveří sterilizační komory s unikátním pružinovým mechanizmem bez protizávaží, se zdvojenou bezpečnostní ochranou dveří (bezpečnostní lišta a spojka)
 • jednoduché mechanické filtry na vstupech médií pro ochranu ventilů a vývěvy
 • bakteriologický filtr pro zavzdušnění sterilizační komory (0,1 μm)
 • vodotěsné napojení odpadu – z důvodu eliminace vlhkosti v prostoru přístroje jsou všechna potrubí svedena do společné jímky izolované od okolního prostředí
 • trubkové rozvody a ventily vedoucí páru do sterilizační komory a demi vodu do vestavěného vyvíječe páry jsou standardně vyrobeny z nerezové oceli
 • výkonná, tichá vývěva pro vyšší účinnost a spolehlivost (dvoustupňová pro typy 446 až 669)

nahoru | zpět

Stavebnicový systém uspořádání

 • jednodveřové i dvoudveřové (prokládací) provedení (typ 446–6618 vertikálně a typ 9612–9621 horizontálně posuvné dveře)
 • celonerezové obkladové plechy přístroje jsou proti obvyklým řešením vyztuženy kostrou zajišťující prodlouženou životnost a tichý chod přístroje
 • snadný přístup do přístroje zajištěn dveřními uzamykatelnými panely
 • vlastní, vnější i kombinovaný zdroj páry
 • více jak 60 volitelných specifických aditiv (např. možnost vybavení komory flexibilním čidlem PT 100 pro bezpečné a přesné řízení cyklů při práci s mikrobiologickými kulturami a roztoky, možnost vestavění zařízení na dochlazování kondenzátu, možnost úpravy pro dekontaminaci materiálů, plynotěsné provedení „Bio-Seal“, manometry tlaku, široká paleta individuálních úprav programů, …)

volitelné vybavení více >>

nahoru | zpět

Unikátní mikroprocesorové řízení

 • nejvyšší možná provozní bezpečnost, zdvojený systém sběru a vyhodnocování procesních informací a jejich kontinuální srovnávání a vyhodnocování
 • jakákoliv zjištěná odchylka větší než dovolená vyvolá chybové hlášení
 • dva vestavěné mikroprocesorové řídicí PLC systémy (Master-Slave) pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • neomezený počet a snadné změny programů pomocí čipových karet
 • unikátní chybový protokol pro přesnou a rychlou diagnostiku chyb
 • v základním programovém vybavení až 20 standardních programů
 • snadná realizace individuálních úprav programů
 • více než 80 servisních programů pro snadné nastavení, kalibraci, diagnostiku a servis

nahoru | zpět

Nejvyšší bezpečnost při sterilizaci roztoků

Vedle standardních pracovních a bezpečnostních postupů a procesů je sterilizace roztoků kontrolována ještě také třemi nezávislými systémy – kontrola teploty a tlaku v komoře, teploty v referenční láhvi a minimálně nutného času sterilizačního cyklu.

Pouze při splnění všech výše uvedených procesů je program deklarován jako ukončený a systém umožní otevřít dveře komory.

 

nahoru | zpět

Tlaková sterilizační komora

 • robustní komora, dveře i topný plášť jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli AISI 316 Ti a AISI 316 L
 • spádované dno sterilizační komory pro dokonalé sušení
 • standardní povrch sterilizační komory - leštění vnitřního povrchu komory Ra 1,25 μm (Ra 50 μinch); volitelně leštění s drsností Ra 0,8 μm (Ra 32 μinch) nebo leštění do zrcadlového lesku s drsností povrchu Ra 0,125 μm (Ra 5 μinch)
 • dokonalá tepelná izolace Rockwool o síle 125 mm spolu s třetím vnějším izolačním pláštěm
 • všechny sterilizační komory jsou pro validaci standardně vybaveny dvěma snadno přístupnými vstupními hrdly o průměru 25 a 50 mm
 • motoricky ovládané dveře s pružinovým systémem bez protizávaží jsou vybaveny dvěma nezávislými bezpečnostními systémy – dotykovou lištou a spojkou s nastavitelnou sílou prokluzu
 • v případě požadavku provádíme pasivaci (moření) komory

nahoru | zpět

Výkonný vyvíječ páry

děrovaná police

 • vyvíječ páry je vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 316 Ti
 • kvalitní izolace Rockwool a vnější izolační plášť výrazně snižují tepelné ztráty
 • termické odplynění napájecí demi-vody pro minimalizaci obsahu nekondenzovatelných plynů ve vyvíječi páry
 • funkce napouštění vody i výkon vyvíječe jsou řízeny a kontrolovány dvouprocesorovým řídicím systémem Master - Slave
 • pro farmaceutické použití místo standardně dodávaného vyvíječe páry nabízíme speciální zařízení

nahoru | zpět

Nový ovládací panel s intuitivních ovládáním

 • moderní technologie dotykového displeje „touch-screen“ 12“ s ergonomicky nastavitelným panelem zajišťuje přehlednou a jednoduchou obsluhu na zavážecí straně přístroje
 • na vyvážecí straně (u dvoudveřového provedení) přístroje displej „touch-screen“ 5,7“ zajišťující pře-hlednou a jednoduchou obsluhu
 • PLC ovládací panely umístěny mimo tepelně exponovanou zónu
 • dva vestavěné mikroprocesorové řidicí PLC systémy (Master-Slave) s vlastními senzory pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • „nouzové tlačítko“ funkce integrovaná do ovládacího panelu umožňuje v případě potřeby uvedení přístroje do klidového stavu
 • zabudovaná tiskárna pro dokumentaci sterilizačních procesů
 • systém čip karet
 • možnost volby jazyka pro komunikaci s přístrojem
 • přehledné digitální zobrazení tlaku páry v plášti sterilizační komory a ve vyvíječi páry, tlaku a teploty ve sterilizační komoře (referenční láhvi)
 • hodiny – ukazatel zbývajícího času programu a ukazatel reálného času
 • vizuální a akustická signalizace stavů a procesů
 • pro speciální laboratorní aplikace volitelné vybavení – volba a start programu i z čisté strany
 • funkce „Automatické ranní zapnutí“ umožňuje spuštění přístroje v předem nastaveném čase bez pří-tomnosti obsluhy, automatický předehřev přístroje a provedení Vakuového testu
 • „Historie protokolů“ – tato funkce umožňuje vybrat požadovaný protokol z historie (10 posledních protokolů) a jeho vytištění nebo zobrazení záznamu tlaku a teploty na displeji (v grafické nebo číselné podobě)
 • „Historie chyb“ – tato funkce umožňuje zobrazení 20-ti posledních chybových hlášení na displeji
 • „Doplňující komentář“ – přístroj umožňuje obsluze napsat k jednotlivým programům, respektive cyk-lům doplňující komentář (např. název produktu, číslo vsázky, číslo série atd.), který bude obsažen i na záznamu z tiskárny
 • „Logování“ (přístupová práva) – přístroj umožňuje nastavení uživatelských práv pro použití přístroje – režim „Volné použití“ a „Individuální přístupová práva“
 • standardní počitadlo šarží a další volitelné denní počitadlo šarží

nahoru | zpět

Široká volba pracovních programů

Touch screen - programyParní sterilizátor STERIVAP HP IL lze využít pro sterilizaci pevných, porézních a plastových materiálů, zpracování a následnou sterilizaci agarů (kultivačních půd), sterilizaci roztoků v otevřených a uzavřených lahvích, dezinfekci materiálů, dekontaminaci laboratorních odpadů…

Přístroj umožňuje instalaci až 20 pevných programů v základním programovém vybavení podle specifických potřeb zákazníka.

 • Nahřívání 134 °C/ 1 min
Sterilizační, validovatelné programy
 • Universal 134 °C/ 7 min, s následným sušením
 • Universal kontejnery 134 °C/ 7 min, s intenzivním sušením
 • Guma 121 °C/ 20 min, s následným sušením
 • Nástroje rychle 134 °C/ 4 min, s následným krátkým sušením, pro nebalené nástroje k následnému okamžitému použití
Testovací programy
 • Bowie&Dick test - test pronikání páry – 134 °C/ 3,5 min
 • Vakuový test – test vzduchotěsnosti komory, délka vyrovnávací fáze 5 min, délka testu 10 min

Instalované programy v přístroji lze následně kdykoliv modifikovat pomocí systému čip karet přímo u uživatele přístroje. Na čip kartách jsou uloženy nové programy vyvinuté a odzkoušené u výrobce na základě objednávky(až 20 programů na jedné čip kartě).

 

Speciální laboratorní software

Umožňuje obsluze provádět individuální úpravy v již naprogramovaných sterilizačních programech.

Uživatel může upravovat:

 • sterilizační teplotu ± 3 °C od nastavených hodnot, horní mez je 135 °C
 • sterilizační čas v rozsahu 0–600 min
 • délku sušicí fáze 0–60 min
 • počet sušících fází v rozsahu 0–10 fází
 • počet evakuací v rozsahu 0–10 fází
 • u roztokových programů teplotu vychládnutí, horní mez je 120 °C
 • u programů řízených parametrem Fo parametr Fo v rozsahu 0–600

Nabízíme také speciální software MOVEX umožňující modifikovat všechny hodnoty sterilizačního cyklu (evakuace, hloubka vakua, expozice, sušení) a nastavit hodnoty teploty a času sterilizačního cyklu. Programy podle specifických požadavků je nutné u zákazníka validovat. Nově lze tyto hodnoty modifikovat i přímo z dotykového displeje.

nahoru | zpět

 

Volitelné programové vybavení

Volitelné programové vybavení STERIVAP HP IL

 • programy bez  nutnosti použití PT 100 čidla
 • programy se speciálním testováním vsázky
 • programy s možností volby použití pohyblivého PT 100 čidla
 • programy s bakteriologickým filtrem na vstupu/výstupu sterilizační komory a s průběžnou sterilizací kondenzátu (vhodné do provozu BSL 3, BSL 4)
 • programy s širokou škálou následně specifikovaného volitelného vybavení přístroje

 

 

 

 

nahoru | zpět

Dokumentace šarží

Přehlednou dokumentaci pracovních cyklů lze zajistit:

 • nezávislou dokumentaci pracovních cyklů se záznamem tlaku a teploty s možnosti uložení posledních 10-ti protokolů do paměti sterilizátoru (volitelně až desítky tisíc – SD karta)
 • připojením na PC a ukládáním protokolů do paměti počítače pomoci software „PrinterArchiv“
 • připojením sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikaci Ecosoft a DP 3.5
 • zabudovanou tiskárnou s možnosti volby jednoho ze dvou grafických výstupů

nahoru | zpět

Zabezpečení zákaznických služeb

Vedle klasických dodávek přístrojové techniky nabízíme další spektrum služeb. Servis a podpora uživatele jsou plně zajištěny celosvětovou sítí smluvních organizací BMT Medical Technology s.r.o. Máme rozsáhlou síť značkových servisních pracovišť napojených na servis HOT-LINE, která zajišťuje rychlou reakci na zákaznické dotazy a požadavky. K zajištění komfortu uživatele a možnosti rychlého a kvalitního servisního zásahu byl vyvinut speciální autodiagnostický program.

Dodávky náhradních dílů jsou zajištěny souběžně s výrobou finálních výrobků a jsou součástí systému řízení činnosti servisu. To vše garantuje nízké provozní náklady a dlouhou životnost přístroje..

nahoru | zpět

Environmentální povědomí

Přístroj vyhovuje všem současným ekologickým požadavkům. Nezatěžuje pracovní a životní prostředí. Vnější izolační plášť sterilizační komory je ze žárově pozinkovaného plechu s kvalitní izolací, která výrazně snižuje tepelné ztráty, šetří elektrickou energii. Dvoustupňová, tichá vývěva se standardně zabudovaným zařízením na úsporu napájecí vody šetřící cca 15 % provozních nákladů. Unikátní konstrukce vyvíječe páry s velkým výkonem a automatickým odsolováním zajišťuje krátké časy sterilizačních cyklů a trvale vysokou kvalitu páry.

Unikátní dělený dvoukomorový plášť s novým systémem napouštění páry do sterilizační komory, který snižuje cca o 20 % spotřebu demi-vody.

Vyvíječ páry je řízen mikroprocesorovou automatikou a je standardně vybaven automatickým odkalovacím zařízením. Při výrobě jsou použity kvalitní materiály zaručující dlouhou životnost přístroje. Přístroj lze volitelně vybavit zařízením pro dochlazování odpadní vody, které umožňuje nastavení její odpadní teploty. Přístroj neprodukuje žádný závadný odpad. Rovněž při jeho dílenské výrobě je použito ekologických způsobů zpracování. Všechny podstatné díly přístroje i obal jsou recyklovatelné.

Zařízení se skládá z 95 % oceli, 4 % jiných materiálů, 1 % elektromateriálu a umělých hmot. Ekologická likvidace se provede po demontáži oprávněnou osobou v souladu s předpisy EU, které odpovídají směrnici WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment).

nahoru | zpět

Široká škála volitelného vybavení

 • plynotěsné provedení „Bio-Seal“ s možností nezávislého a nepřetržitého zatěsnění dveří komory
 • tlakovým vzduchem
 • tlaková sterilizační komora se zrcadlovým leskem
 • nerezové ventily, sterilizovatelné filtry s testem integrity
 • „Air-detektor“
 • Fo řízení sterilizačního procesu, nucené chlazení pláště s podporným tlakem vzduchu, možnost sprchování vsázky
 • dokumentace sterilizačních procesů s možností připojení přístroje do počítačové sítě (LAN)

volitelné vybavení více >>

nahoru | zpět