« zpět

STERIVAP HP - podrobný popis

 

Prestižní ocenění

Grand Prix 2006 (CZ)

Grand Prix Pragomedica 2006V soutěži o vynikající nový výrobek Grand Prix Pragomedica, kde odborná porota složená z významných osobností v oboru, uděluje prestižní ocenění nejlepším výrobkům, které splňují nejpřísnější technická a uživatelská kritéria a nachází svá uplatnění na světových trzích se mezi oceněnými právem umístil i STERIVAP HP firmy BMT Medical Technology s.r.o.

 

HOSPIMedica Award 2006 (CZ)

HOSPIMedica Award 2006Na Mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Hospimedica 2006 získala BMT Medical Technology s.r.o. vrcholné ocenění v soutěži o technicky nejlepší výrobek ve své kategorii, kterým je STERIVAP HP.

 

 

Design 2007 (CZ)

Design 2007Prestižní ocenění "Design 2007" vyhlašované v rámci Národní ceny za design. Mezi hodnocená kritéria patří vedle vizuálního pohledu také uživatelský komfort, inovace, ekonomičnost, ekologické aspekty a přínos pro samotnou obsluhu přístroje. Právě v těchto kritériích patří STERIVAP HP mezi absolutní špičku.

 

 

nahoru | zpět

Všeobecná, aktivně prokazatelná kvalita

CE_0123.jpgPřístroje jsou vyrobeny v certifikovaném systému kvality podle evropské směrnice na výrobu zdravotnických prostředků č. 93/42/EEC ve znění směrnice č. 2007/47/EC (třída zdravotnických prostředků IIb) tlaková komora i vyvíječ páry jsou navrženy podle evropské směrnice č. 97/23/EC nebo při individuálním požadavku podle norem ASME Code, Section VIII, Division 1 (pro USA a Kanadu) nebo podle licenčních předpisů AQCIQ (pro Čínu). Přístroje splňují řadu technických norem jako např. EN 285+A2 a jsou validovatelné podle EN ISO 17665-1.

nahoru | zpět

Individuálně stavěná sterilizační technika

Nejnovější modulárně stavěný sterilizátor STERIVAP HP je vhodný pro zpracování zdravotnických materiálů na sterilizačních pracovištích, nejrůznějších zdravotnických pracovištích (centrální sterilizace, přísálové sterilizace, laboratoře...). Řada sterilizátorů s objemem komory 148–1490 litrů. Parní sterilizátor je určen pro sterilizaci pevných, porézních, plastových materiálů a roztoků v otevřenách lahvích. Parní sterilizátor STERIVAP HP – bezpečný, rychlý, ergonomicky konstruovaný, snadno ovladatelný, s možností realizace individuálních úprav a s mnohostranným využitím. Špičková kvalita výroby, moderní elektronika a kvalitní materiály jsou u přístroje STERIVAP HP stejně samozřejmé jako uživatelské vlastnosti či mimořádná úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

nahoru | zpět

Inteligentní systémy úspory médií a pracovního procesu

 • speciální dvoukomorový plášť sterilizační komory pro lepší a přesnější průběh sterilizačního cyklu s nezávislým a stabilním předehřevem komory snižující cca 20 % spotřebu demi-vody
 • vnější izolační plášť sterilizační komory s kvalitní izolací, který výrazně snižuje tepelné ztráty, šetří dodávanou energii
 • standardně zabudovaná zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu šetřící cca 15 % provozních nákladů na vodu
 • vyvíječ páry s mikroprocesorovou automatikou, s unikátní konstrukcí, s velkým výkonem, s termickým odplyněním napájecí demi-vody pro minimalizaci nekondenzovatelných plynů a s automatickým odsolováním zajišťuje krátké časy sterilizačních cyklů a trvale vysokou kvalitu páry
 • funkce „Automatické ranní zapnutí“ je další z řady úsporných produktů, který bude šetřit pracovní čas obsluhy; přístroj se spustí v předem nastaveném čase bez přítomnosti obsluhy, automaticky se předehřeje a provede Vakuový test, takže je připraven k provozu na začátku pracovní doby uživatele
 • volitelná funkce „Energetické maximum“ umožňuje vzájemnou regulaci provozu parních sterilizátorů v případech zabudovaného vyvíječe páry v souvislosti s hlídáním energetického maxima odběru el. energie pracoviště z technické centrály uživatele, čímž šetří náklady za zvýšený odběr el. energie

nahoru | zpět

Promyšlené konstrukční řešení, výrobní zpracování a design

 • přehledné, ergonomicky umístěné ovládací panely
 • snadné intuitivní ovládání i servis
 • moderní a ergonomické horizontální umístění komor
 • u všech typů možnost využití komfortního transportního a zavážecího zařízení
 • automatické utěsnění a motorický pohyb dveří
 • servis pouze z čelní a jedné volitelné boční strany
 • možnost pravého i levého provedení pro optimální využití prostoru
 • robustní dělená nerezová kostra, s možností průchodu dveřmi 1 000 mm
 • motorické ovládání dveří sterilizační komory s unikátním pružinovým mechanizmem bez protizávaží, se zdvojenou bezpečnostní ochranou dveří (bezpečnostní lišta a spojka)
 • jednoduché mechanické filtry na vstupech médií pro ochranu ventilů a vývěvy
 • bakteriologický filtr pro zavzdušnění sterilizační komory (0,1 μm)
 • vodotěsné napojení odpadu – z důvodu eliminace vlhkosti v prostoru přístroje jsou všechna potrubí svedena do společné jímky izolované od okolního prostředí
 • trubkové rozvody a ventily vedoucí páru do sterilizační komory a demi vodu do vestavěného vyvíječe páry jsou standardně vyrobeny z nerezové oceli
 • výkonná, tichá vývěva pro vyšší účinnost a spolehlivost (dvoustupňová pro typy 446 až 669)

nahoru | zpět

Stavebnicový systém uspořádání

 • jednodveřové i dvoudveřové (prokládací) provedení (typ 446–6618 vertikálně a typ 9612–9621 horizontálně posuvné dveře)
 • celonerezové obkladové plechy přístroje jsou proti obvyklým řešením vyztuženy kostrou zajišťující prodlouženou životnost a tichý chod přístroje
 • snadný přístup do přístroje zajištěn dveřními uzamykatelnými panely
 • vlastní, vnější i kombinovaný zdroj páry
 • více jak 60 volitelných specifických aditiv (např. možnost vybavení komory flexibilním čidlem PT 100 pro bezpečné a přesné řízení cyklů při práci s mikrobiologickými kulturami a roztoky, možnost vestavění zařízení na dochlazování kondenzátu, možnost úpravy pro dekontaminaci materiálů, manometry tlaku, široká paleta individuálních úprav programů, …)

 

volitelné vybavení více >>

nahoru | zpět

Unikátní mikroprocesorové řízení

 • nejvyšší možná provozní bezpečnost, zdvojený systém sběru a vyhodnocování procesních informací a jejich kontinuální srovnávání a vyhodnocování
 • jakákoliv zjištěná odchylka větší než dovolená vyvolá chybové hlášení
 • dva vestavěné mikroprocesorové řídicí systémy (Master-Slave) pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • neomezený počet a snadné změny programů pomocí čipových karet
 • unikátní chybový protokol pro přesnou a rychlou diagnostiku chyb
 • v základním programovém vybavení až 20 standardních programů
 • snadná realizace individuálních úprav programů
 • více než 80 servisních programů pro snadné nastavení, kalibraci, diagnostiku a servis

nahoru | zpět

Nejvyšší bezpečnost při sterilizaci roztoků

Vedle standardních pracovních a bezpečnostních postupů a procesů je sterilizace roztoků kontrolována ještě také třemi nezávislými systémy – kontrola teploty a tlaku v komoře, teploty v referenční láhvi a minimálně nutného času sterilizačního cyklu.

Pouze při splnění všech výše uvedených procesů je program deklarován jako ukončený a systém umožní otevřít dveře komory.

 

nahoru | zpět

Tlaková sterilizační komora

 • robustní komora, dveře i topný plášť jsou vyrobeny z kvalitní nerezové
  oceli AISI 316 L
 • spádované dno sterilizační komory pro dokonalé sušení
 • standardní povrch sterilizační komory
 • leštění vnitřního povrchu komory Ra 1,25 μm (Ra 50 μinch); volitelně leštění s drsností Ra 0,8 μm (Ra 32 μinch) nebo leštění do zrcadlového lesku s drsností povrchu Ra 0,125 μm (Ra 5 μinch)
 • dokonalá tepelná izolace Rockwool o síle 125 mm spolu s třetím vnějším izolačním pláštěm
 • všechny sterilizační komory jsou pro validaci standardně vybaveny dvěma snadno přístupnými vstupními hrdly o průměru 25 a 50 mm
 • motoricky ovládané dveře s pružinovým systémem bez protizávaží jsou vybaveny dvěma nezávislými bezpečnostními systémy – dotykovou lištou a spojkou s nastavitelnou sílou prokluzu
 • v případě požadavku provádíme pasivaci (moření) komory

nahoru | zpět

Výkonný vyvíječ páry

děrovaná police

 • vyvíječ páry je vyroben z kvalitní nerezové oceli AISI 316 Ti, volitelné AISI 316 L
 • kvalitní izolace Rockwool a vnější izolační plášť výrazně snižují tepelné ztráty
 • termické odplynění napájecí demi-vody pro minimalizaci obsahu nekondenzovatelných plynů ve vyvíječi páry
 • funkce napouštění vody i výkon vyvíječe jsou řízeny a kontrolovány dvouprocesorovým řídicím systémem Master-Slave

nahoru | zpět

Nový ovládací panel s intuitivních ovládáním

 • moderní technologie dotykového displeje „touchscreen“ 12“ s ergonomicky nastavitelným panelem zajišťuje přehlednou a jednoduchou obsluhu na zavážecí straně přístroje
 • na vyvážecí straně (u dvoudveřového provedení) přístroje displej „touch-screen“ s možností sledování aktuální pracovní fáze a tlaku ve sterilizační komoře
 • ovládací panely umístěny mimo tepelně exponovanou zónu
 • dva vestavěné mikroprocesorové řidicí systémy (Master-Slave) s vlastními senzory pro nezávislé vyhodnocování, řízení a dokumentaci pracovních cyklů
 • „total stop“ funkce integrovaná do ovládacího panelu umožňuje v případě potřeby uvedení přístroje do klidového stavu
 • zabudovaná tiskárna pro dokumentaci sterilizačních procesů
 • systém čip karet
 • možnost volby jazyka pro komunikaci s přístrojem
 • přehledné digitální zobrazení tlaku páry v plášti sterilizační komory a ve vyvíječi páry, tlaku a teploty ve sterilizační komoře (referenční láhvi)
 • hodiny – ukazatel zbývajícího času programu a ukazatel reálného času
 • vizuální a akustická signalizace stavů a procesů
 • volba a start programu i z čiste strany
 • funkce „Automaticke ranní zapnuti“ umožňuje spuštěni přistroje v předem nastaveném čase bez přítomnosti obsluhy, automaticky předehřev přistroje a provedeni Vakuového testu
 • „Historie protokolů“ – tato funkce umožňuje vybrat požadovaný protokol z historie (10 posledních protokolů) a jeho vytištěni nebo zobrazeni záznamu tlaku a teploty na displeji (v grafické nebo číselné podobě)
 • „Historie chyb“ – tato funkce umožňuje zobrazeni 20-ti posledních chybových hlášení na displeji
 • „Doplňující komentář“ – přistroj umožňuje obsluze napsat k jednotlivým programům, respektive cyklům doplňující komentář (např. název produktu, číslo vsázky, číslo série atd.), který bude obsažen i na záznamu z tiskárny
 • „Logovani“ (přístupová práva) – přistroj umožňuje nastavení uživatelských prav pro použití přístroje – režim „Volné použití“ a „Individuální přístupová práva“
 • standardní počitadlo šarži a další volitelné denní počítadlo šarží

nahoru | zpět

Široká volba pracovních programů

Touch screen - programyLinii parních sterilizátorů STERIVAP HP lze využítpro sterilizaci pevných, porézních a plastových materiálů a roztoků v otevřených lahvích.

Přístroj je standardně vybaven "Předehřívacím programem" (134 °C/1 min).

 

V základním programovém vybavení nabízíme až 20 standardních programů.

 

Standardní, validovatelné programy:

 • Nebalené nástroje 134 °C/4 min
 • Balené materiály 134 °C/7 min
 • Balené materiály s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min
 • Balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot 121 °C/20 min

 

Standardní testovací programy pro rutinní kontrolu:

 • – Vakuový test
 • – Bowie&Dick test

Programové vybavení lze rozšířit a modifikovat přímo v přístroji nebo pomocí systému čip karet a speciálního servisního softwaru MOVEX.


Speciální programy s parametry dle specifi kace zákazníka:

 • Priony 134 °C/60 min
 • Dezinfekce 105 °C/20min
 • Program Arnold 100 °C a 75 °C
 • Roztoky v otevřených lahvích – 121 °C/20 min, samovolné chlazení
 • Automatické ranní zapnutí přístroje – předehřev a Vakuum test – bez obsluhy
Programy podle specifických požadavků jenutné u zákazníka validovat!

 

 

nahoru | zpět

Dokumentace šarží

Přehlednou dokumentaci pracovních cyklů lze zajistit:

 • nezavislou dokumentaci pracovnich cyklů se zaznamem tlaku a teploty s možnosti uloženi posledních 10-ti protokolů do paměti sterilizatoru (volitelně až desitky tisic – SD karta)
 • připojenim na PC a ukladanim protokolů do paměti počitače pomoci software „Printer Archiv“
 • připojenim sterilizatoru k počitačove siti (LAN) spolu se softwarovou aplikaci Ecosoft a DP 3.5
 • zabudovanou tiskarnou s možnosti volby jednoho ze dvou grafickych vystupů

nahoru | zpět

Volitelné vybavení - Mnohostranné příslušenství

Ke sterilizátorům je k dispozici rozsáhlýprogram příslušenství. 
Systém pro manuální vkládání materiálů nebo systém transportních a zavážecích vozíků jsou přizpůsobeny velikosti sterilizátorů, volitelnému systému kontejnerů a sterilizačním košům. Stavebnicový systém umožňuje přístroje zabudovat do nerezových dělicích stěn.

Pro sterilizaci roztoků lze vybavit sterilizátor pohyblivým teplotním čidlem PT 100 a odkapávací vanou pro roztoky.

Není-li k dizpozici tlakový vzduch popř. demi-voda, nabízíme dodávku kompresorů, popř. úpravny vody.
V případě zabudovaného vyvíječe páry nabízíme hlídání energetického maxima odběru el. proudu.

 

volitelné vybavení více >>

nahoru | zpět

Zabezpečení zákaznických služeb, validace

Vedle klasických dodávek přístrojové techniky nabízíme další spektrum služeb, které souvisí s budováním centrálních a přísálových sterilizací.

 • poradenství a zpracování projektu včetně logistiky a kapacitního propočtu
 • dodávka přístrojové techniky „včetně jednotlivých informačních systémů „na klíč“
 • Našim zákazníkům nabízíme v místě instalace provedení validace přístrojů (IQ, OQ, PQ) podle EN ISO 17665-1, zkoušky jsou prováděny naší Akreditovanou laboratoří č. 1325 podle EN 285+A2 a schválených pracovních postupů.

 

Servis a podpora uživatele jsou plně zajištěny celosvětovou sítí smluvních organizací BMT Medical Technology s.r.o. Máme rozsáhlou síť značkových servisních pracovišť napojených na servis HOT-LINE, která zajišťuje rychlou reakci na zákaznické dotazy a požadavky. K zajištění komfortu uživatele a možnosti rychlého a kvalitního servisního zásahu byl vyvinut speciální autodiagnostický program. Nabízíme ON-LINE internetovou diagnostiku a monitorování sterilizačního přístroje (RMS), která poskytuje rychlou a přímou komunikaci s přístrojovou technikou a zajišťuje plynulý, bezproblémový provoz pracoviště.

To vše garantuje nízké provozní náklady a dlouhou životnost přístroje.

nahoru | zpět

Environmentální povědomí

Přístroj vyhovuje všem současným ekologickým požadavkům. Nezatěžuje pracovní a životní prostředí. Vnější izolační plášť sterilizační komory je ze žárově pozinkovaného plechu s kvalitní izolací, která výrazně snižuje tepelné ztráty, šetří elektrickou energii. Dvoustupňová, tichá vývěva se standardně zabudovaným zařízením na úsporu napájecí vody šetřící cca 20 % provozních nákladů. Unikátní konstrukce vyvíječe páry s velkým výkonem a automatickým odsolováním zajišťuje krátké časy sterilizačních cyklů a trvale vysokou kvalitu páry.

Unikátní dělený dvoukomorový plášť s novým systémem napouštění páry do sterilizační komory, který snižuje cca o 20 % spotřebu demi-vody. Při výrobě jsou použity kvalitní materiály zaručující dlouhou životnost přístroje. Přístroj lze volitelně vybavit zařízením pro dochlazování odpadní vody, které umožňuje nastavení její odpadní teploty. Přístroj neprodukuje žádný závadný odpad. Rovněž při jeho dílenské výrobě je použito ekologických způsobů zpracování. Všechny podstatné díly přístroje i obal jsou recyklovatelné.

Zařízení se skládá z 95% oceli, 4% jiných materiálů, 1% elektromateriálu a umělých hmot. Ekologická likvidace se provede po demontáži oprávněnou osobou v souladu s předpisy EU, které odpovídají směrnici WEEE.

nahoru | zpět